Wydajność i efektywność

Wydajność i efektywność

Efektywność, natężenie przepływu, wymiana ciepła i sterowanie to kluczowe kryteria wydajności systemów HVAC, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory i piece. Nasze rozwiązania do symulacji i testowania zapewniają narzędzia potrzebne do określenia, czy system HVAC spełnia (lub przewyższa) wymagane kryteria, zanim wystąpi konieczność zbudowania prototypu. Symulacja pozwala na wirtualne testowanie nowych koncepcji projektowych, dzięki czemu można szybko znaleźć najlepsze rozwiązanie do danego zastosowania.

Efektywność, natężenie przepływu, wymiana ciepła i sterowanie to kluczowe kryteria wydajności systemów HVAC, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory i piece. Nasze rozwiązania do symulacji i testowania zapewniają narzędzia potrzebne do określenia, czy system HVAC spełnia (lub przewyższa) wymagane kryteria, zanim wystąpi konieczność zbudowania prototypu. Symulacja pozwala na wirtualne testowanie nowych koncepcji projektowych, dzięki czemu można szybko znaleźć najlepsze rozwiązanie do danego zastosowania.

Learn More

Wzrost emisji gazów cieplarnianych i zapotrzebowanie na większą efektywność skłoniły rządy wielu krajów na całym świecie do wprowadzenia przepisów dotyczących poziomu emisji. Każdy kraj, a nawet poszczególne regiony w obrębie danego państwa mogą mieć różne przepisy.  Zróżnicowane przepisy stanowią dodatkowe utrudnienia, którymi należy zarządzać i które należy uwzględniać w systemach HVAC.

Jak upewnić się, że pompy ciepła, klimatyzatory i piece spełniają wymagania wydajnościowe? Jeśli oceniasz wydajność swoich projektów głównie na podstawie fizycznych testów na prototypach, pozostajesz daleko w tyle za konkurencją. Takie testy są zbyt kosztowne i zajmują zbyt wiele czasu jak na warunki obecnie szybko zmieniającego się rynku.

Należy wiedzieć, czy produkty spełniają wymagania wydajnościowe na każdym etapie procesu rozwoju, jeszcze przed zbudowaniem pierwszego prototypu.  Można to osiągnąć dzięki symulacji produktu z wykorzystaniem cyfrowego bliźniaka.

Możemy zaoferować pomoc w szybszym i pewniejszym opracowywaniu innowacji dzięki dokładnemu przewidywaniu wydajności systemów HVAC na etapie projektowania.  Rozwiązania do symulacji i testowania firmy Siemens mogą pomóc w przeprowadzaniu ocen przepływu cieczy w przewodach i układach wewnętrznych, określeniu odpowiedniego rozmiaru wentylatorów oraz wykonywaniu pomiarów efektywności wymienników ciepła oraz całego systemu HVAC, jak również innych działaniach.

Webinar na żądanie | 46 min.

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Acoustic Testing

Nasze rozwiązania w zakresie testowania akustycznego, obejmujące najszerszy zakres zastosowań przemysłowych i zadań inżynieryjnych, a jednocześnie zgodne z najnowszymi standardami międzynarodowymi, dostosowują się do wymagań specyficznych dla danego projektu. Projektuj innowacyjne produkty wyróżniające się atrakcyjnym profilem akustycznym, opierając się na specjalistycznej wiedzy zawartej w naszych intuicyjnych rozwiązaniach.

Acoustics Simulation

Zintegrowane rozwiązania do symulacji firmy Siemens oferują analizę akustyki wewnątrz i na zewnątrz, dzięki którym można podejmować świadome decyzje na wczesnych etapach projektowania, umożliwiające optymalizację parametrów akustycznych produktu. Ujednolicone i skalowalne środowisko modelowania w połączeniu z wydajnymi rozwiązaniami i łatwymi w interpretacji możliwościami wizualizacji pozwala na szybkie uzyskanie wglądu we właściwości produktu.

Design Exploration

Oprogramowanie do analiz projektów pozwala przenieść symulację na wyższy poziom, umożliwiając użytkownikom określenie odpowiednich wartości zmiennych, które skutkują projektami produktów o wyjątkowej wydajności i jakości działania.

Durability Testing

Polegaj na naszym kompleksowym rozwiązaniu do badania trwałości, aby usprawnić cały proces testowania produktu. Rozwiązania firmy Siemens w wyjątkowy sposób integrują solidny i niezawodny sprzęt do pozyskiwania danych z kompleksowymi funkcjami oprogramowania do przetwarzania i analizy. Nasze rozwiązanie obejmuje wszystkie etapy typowej kampanii testowej, od konfiguracji kanału i pomiarów po sprawdzenie poprawności, konsolidację, analizę i raporty.

Electrics

Skorzystaj z gotowych modeli akumulatorów, ogniw paliwowych, konwerterów zasilania, siłowników liniowych i silników elektrycznych, by zaprojektować dowolne urządzenie elektryczne. Nasze multidyscyplinarne, wielopoziomowe, skalowalne i elastyczne podejście umożliwia rozwiązanie wielu problemów inżynierskich związanych z projektowaniem systemu zarządzania ciepłem, oceną wydajności lub efektywności systemu przy realistycznych obciążeniach mechanicznych bądź hydraulicznych, a także projektowaniem i sprawdzaniem poprawności układu sterowania.

Engineering & Consulting

Przyspiesz proces rozwoju produktu i rozwiąż najtrudniejsze problemy, korzystając z dopasowanej do Twoich potrzeb pomocy świadczonej przez naszych inżynierów i konsultantów.

Fluid Dynamics Simulation

Siemens oferuje wiodące w branży oprogramowanie CFD, które umożliwia symulację niemal każdego problemu inżynieryjnego związanego z przepływem cieczy, gazów (lub jednych i drugich), wraz z towarzyszącą im fizyką.

Fluid System Simulation

Ogranicz fizyczne prototypowanie dzięki ocenie i poprawie działania układów hydraulicznych od samego początku cyklu projektowania. Symulacja systemów pomaga badać zużycie energii przez układy pneumatyczne i hydrauliczne podczas ich interakcji z otoczeniem oraz integrować coraz bardziej złożone układy sterowania już we wczesnych fazach rozwoju.

Mechanics

Precyzyjnie modeluj parametry kinematyczne i dynamiczne układów wielobryłowych (od 1D do 3D). Gotowe do użycia sztywne lub elastyczne bryły połączone funkcjonalnymi spojeniami pozwalają na szybką analizę wielu zjawisk, takich jak kolizje sprężyste, tarcie suche i lepkie, działanie przekładni ślimakowych, śrub/nakrętek, mechanizmów zębatkowych, lin i kół pasowych. Dzięki sprawdzonym modelom krzywek i popychaczy można bez trudu porównać działanie architektury różnych hydromechanicznych układów rozrządu.