Produkcja i jakość części

Rozwiązanie w zakresie produkcji części i jakości dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Producenci części znajdują się obecnie pod ogromną presją na zwiększenie rentowności współpracy z dotychczasowymi klientami i jednoczesne przyciąganie nowych klientów w celu uzyskania dodatkowych przychodów. Niektórzy z nich podjęli działania ukierunkowane na sprostanie tym kwestiom, jednak ich wysiłki mogły okazać się niewystarczające. Obecne technologie cyfrowe pozwalają na zautomatyzowanie tylko niektórych etapów procesu produkcji przy użyciu niezależnych aplikacji, co skutkuje wewnętrznym rozdzieleniem procesu i zakłóceniami w przepływie informacji. Nasze rozwiązanie produkcyjne zapewnia kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do produkcji części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.

Producenci części znajdują się obecnie pod ogromną presją na zwiększenie rentowności współpracy z dotychczasowymi klientami i jednoczesne przyciąganie nowych klientów w celu uzyskania dodatkowych przychodów. Niektórzy z nich podjęli działania ukierunkowane na sprostanie tym kwestiom, jednak ich wysiłki mogły okazać się niewystarczające. Obecne technologie cyfrowe pozwalają na zautomatyzowanie tylko niektórych etapów procesu produkcji przy użyciu niezależnych aplikacji, co skutkuje wewnętrznym rozdzieleniem procesu i zakłóceniami w przepływie informacji. Nasze rozwiązanie produkcyjne zapewnia kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do produkcji części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.

Rozwiązanie w zakresie produkcji części i jakości dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Learn More

Rosnąca złożoność procesu rozwoju i produkcji maszyn przemysłowych, mająca źródło w dużej części w globalizacji producentów, zwiększa presję na dostawców części. Jeśli nie są oni w stanie sprostać zaawansowanym wymaganiom swoich klientów lub cenom oferowanym przez konkurencję działającą na skalę globalną, będzie im trudno osiągnąć biznesowe sukcesy.

Niektórzy z nich podjęli działania ukierunkowane na sprostanie tym kwestiom, jednak ich działania nie są wystarczające. Obecne technologie cyfrowe pozwalają na zautomatyzowanie tylko niektórych etapów procesu produkcji przy użyciu niezależnych aplikacji, co skutkuje wewnętrznym rozdzieleniem procesu i zakłóceniami w przepływie informacji.

Nasze rozwiązania zapewniają zintegrowane oprogramowanie pozwalające na bezproblemowe połączenie kluczowych elementów całego procesu, od etapu projektowania po wytwarzanie, w postaci wirtualnego modelu zachowującego się identycznie co jego fizyczny odpowiednik. Ten cyfrowy bliźniak umożliwia definiowanie i prowadzenie efektywnych operacji na hali produkcyjnej.

Zintegrowany system umożliwia zastosowanie procesu opartego na modelu, który obejmuje projektowanie CAD/CAM, obróbkę CNC i kontrolę jakości oraz gwarantuje niespotykaną dotąd wydajność. Pozwala to na wykorzystanie nowych, rewolucyjnych technologii, takich jak wytwarzanie addytywne i obróbka przy użyciu robotów, w celu uzyskania produktów nowej generacji i przy jednoczesnym przekształceniu zarówno operacji produkcyjnych, jak i biznesowych.

Rozwiązanie w zakresie produkcji części i jakości dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Webinar na żądanie | 30 min.

Fluid Flow Topology Optimization

Optimization of a part for fluid flow efficiency using Star CCM+

Topology Optimization like you’ve never seen

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Additive Manufacturing

Stosuj metody wytwarzania addytywnego na skalę przemysłową, korzystając z bezproblemowego przepływu informacji od etapu projektowania i drukowania 3D z wykorzystaniem tworzyw sztucznych i metali, zapewniając rozwiązania uwzględniające najnowsze technologie addytywne, takie tak stapianie proszkowe, stapianie wielostrumieniowe itp.

Computer Aided Manufacturing – CAM

Korzystaj z szerokiej gamy narzędzi obrabiarek CNC i robotów przy użyciu kompleksowych możliwości programowania. Generuj sprawdzone pod kątem poprawności dane wyjściowe opracowane pod kątem danej maszyny z zastosowaniem zintegrowanego postprocesora oraz symulacji maszyny na podstawie kodu G.

Die Design Simulation

Zapobiegaj powstawaniu uszkodzeń i pęknięć w matrycach, przeprowadzając symulacje termomechaniczne, które wykryją powstanie uszkodzenia i jego rozprzestrzenianie się.

Die Design Simulation

Zapobiegaj powstawaniu uszkodzeń i pęknięć w matrycach, przeprowadzając symulacje termomechaniczne, które wykryją powstanie uszkodzenia i jego rozprzestrzenianie się.

Ensure Dimensional & Build Quality During Planning

Uwzględnij parametry jakości podczas projektowania produktu i planowania produkcji, by wyeliminować kosztowne problemy związane z jakością.

Manufacture Composites

Inteligentne rozwiązanie do projektowania i wytwarzania konstrukcji kompozytowych z możliwością pełnej integracji z systemami CAD 3D pozwala na realizację złożonych i wysoce specjalistycznych procesów wytwarzania konstrukcji kompozytowych.

Manufacturing Data Management

Połącz cały proces produkcji, od działu inżynieryjnego po halę produkcyjną. Zarządzaj zmianami i wszystkimi danymi dotyczącymi produkcji. Wykorzystuj ponownie sprawdzone, ustandaryzowane procesy przy użyciu platformy opartej na współpracy.

Mold Design Simulation

Zadbaj o odpowiednie schłodzenie formy, przeprowadzając termomechaniczną symulację w ramach procesu produkcji. Zoptymalizuj projektowanie form do produkcji kompozytów dzięki symulacji utwardzania.

Product Cost Management

Opracowuj terminowe i rzetelne kosztorysy na potrzeby ofert analiz kosztów narzędzi do części wytwarzanych z zastosowaniem procesu obróbki uwzględniającego informacje kosztowe dla różnych technologii narzędzi i procesów.