Hałas, wibracje i dynamika

 Hałas, wibracje i dynamika

Grzechotanie, piski, drgania skrętne, dynamika układów wirujących i inne problemy związane z hałasem i drganiami są powszechne w układach wirujących, takich jak pompy, silniki i sprężarki. Zbyt duże wibracje mogą prowadzić do powstawania nadmiernego hałasu przekraczającego normy regulacyjne lub obniżenia wydajności i niezawodności. Spełnienie tych wymagań wydajnościowych i przepisów regulacyjnych może być wyzwaniem w przypadku braku pełnego rozeznania w działaniu maszyny oraz wiedzy na temat źródeł hałasu i wibracji.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania wibracji i hałasu, które pomogą określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny na wcześniejszym etapie procesu rozwoju, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.

Grzechotanie, piski, drgania skrętne, dynamika układów wirujących i inne problemy związane z hałasem i drganiami są powszechne w układach wirujących, takich jak pompy, silniki i sprężarki. Zbyt duże wibracje mogą prowadzić do powstawania nadmiernego hałasu przekraczającego normy regulacyjne lub obniżenia wydajności i niezawodności. Spełnienie tych wymagań wydajnościowych i przepisów regulacyjnych może być wyzwaniem w przypadku braku pełnego rozeznania w działaniu maszyny oraz wiedzy na temat źródeł hałasu i wibracji.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania wibracji i hałasu, które pomogą określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny na wcześniejszym etapie procesu rozwoju, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.

 Hałas, wibracje i dynamika

Learn More

Hałas i wibracje są krytycznymi aspektami wydajności maszyn. Zbyt wysoki poziom dowolnego z tych parametrów może wpływać na jakość produktów końcowych wytwarzanych przez maszyny. Nadmierny hałas oddziałuje bezpośrednio na operatora maszyny i przyczynia się do zwiększenia ogólnego poziomu hałasu w hali produkcyjnej, co może prowadzić do obniżenia wydajności pracowników. Niekontrolowane wibracje mogą bezpośrednio obniżyć jakość wytwarzanej części, skutkując stratą czasu i produktów przeznaczonych dla klientów końcowych. Aby poradzić sobie z kwestiami hałasu i wibracji, działy inżynieryjne wymagają bardzo wszechstronnego zestawu rozwiązań do symulacji i testowania, umożliwiających wyznaczanie celów, projektowanie produktu, doskonalenie, sprawdzanie poprawności ostatecznego prototypu, certyfikację, rozwiązywanie problemów i inne działania.

Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software do symulacji i testowania mogą pomóc inżynierom wykrywać rezonanse i źródła hałasu, również te najbardziej nieoczekiwane. Nasze specjalistyczne portfolio rozwiązań w zakresie hałasu i wibracji obejmuje narzędzia symulacji 3D, których można używać na wczesnych etapach rozwoju maszyny do przewidywania jej dynamiki, wibracji oraz akustyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto firma Siemens oferuje sprzęt i fachową wiedzę w zakresie testowania poziomów hałasu, które można stosować do prototypów fizycznych, jak również do korygowania problemów w już wdrożonych maszynach.

 Hałas, wibracje i dynamika

Webinar na żądanie

Przewiduj i ograniczaj wibracje przekładni w układach wirujących

Fraza kluczowa

Automatycznie twórz złożone modele układu przeniesienia napędu i dokładne symulacje kwestii wibroakustycznych

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Acoustic Testing

Projektuj innowacyjne produkty z atrakcyjnym profilem akustycznym, spełniające wymogi najnowszych norm międzynarodowych i dostosowane do indywidualnych wymagań projektowych.

Acoustics Simulation

Ujednolicone i skalowalne środowisko modelowania w połączeniu z wydajnymi rozwiązaniami i łatwymi w interpretacji możliwościami wizualizacji pozwala na szybkie uzyskanie wglądu we właściwości produktu.

Dynamic Environmental Testing

Wybierz wszechstronne rozwiązanie do dynamicznych testów środowiskowych, począwszy od narzędzi do rutynowej kwalifikacji wibracji, a skończywszy na efektywnym, szybkim i wielokanałowym systemie sterowania wstrząsarką działającym w zamkniętej pętli, z równoległym pozyskiwaniem danych i rozbudowanymi możliwościami analizy.

Hardware & Data Acquisition

Usprawnij procesy zakupów, testowania i konserwacji, wybierając sprzęt od partnera, który oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby testów multidyscyplinarnych, od czujników i wzbudników po wszechstronne rozwiązania w zakresie gromadzenia danych.

Motion Simulation

Za pomocą symulacji ruchu można obliczać siły reakcji, momenty obrotowe, prędkości, przyspieszenie i wiele innych parametrów układów mechanicznych. Dzięki temu można przekształcić geometrię CAD i relacje złożenia w dokładny model ruchu.

Rotating Machinery Testing

Optymalizuj działanie układów wirujących, gromadząc i analizując dane dotyczące wpływu prędkości, momentu obrotowego i strategii sterowania na jakość dźwięku, wibracje (skrętne) i efektywność energetyczną.

Simcenter Engineering & Consulting

Przyspiesz proces rozwoju produktu i rozwiąż najtrudniejsze problemy, korzystając z dopasowanej do Twoich potrzeb pomocy świadczonej przez naszych inżynierów i konsultantów.

Structural Dynamics Testing

Zmaksymalizuj wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z udziałem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych.