Hałas i wibracje

Maszyny produkcyjne generują wibracje i hałas — czasami na bardzo wysokim poziomie. Zbyt duże wibracje mogą skutkować nieprecyzyjną pracą maszyny, co z kolei prowadzi do kosztownego dla klientów obniżenia jakości wytwarzanych części. Ponadto w wielu krajach obowiązują przepisy regulujące normy hałasu, zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy operatorów maszyn. Spełnienie tych wymagań wydajnościowych i przepisów regulacyjnych może być trudne w przypadku braku pełnego rozeznania w działaniu maszyny oraz wiedzy na temat źródeł hałasu i wibracji.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania wibracji i hałasu, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.

Maszyny produkcyjne generują wibracje i hałas — czasami na bardzo wysokim poziomie. Zbyt duże wibracje mogą skutkować nieprecyzyjną pracą maszyny, co z kolei prowadzi do kosztownego dla klientów obniżenia jakości wytwarzanych części. Ponadto w wielu krajach obowiązują przepisy regulujące normy hałasu, zapewniające bezpieczeństwo i komfort pracy operatorów maszyn. Spełnienie tych wymagań wydajnościowych i przepisów regulacyjnych może być trudne w przypadku braku pełnego rozeznania w działaniu maszyny oraz wiedzy na temat źródeł hałasu i wibracji.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania wibracji i hałasu, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.

Learn More

Hałas i wibracje są krytycznymi aspektami wydajności maszyn. Zbyt wysoki poziom dowolnego z tych parametrów może wpływać na jakość produktów końcowych wytwarzanych przez maszyny. Nadmierny hałas oddziałuje bezpośrednio na operatora maszyny i przyczynia się do zwiększenia ogólnego poziomu hałasu w hali produkcyjnej, co może prowadzić do obniżenia wydajności pracowników. Niekontrolowane wibracje mogą bezpośrednio obniżyć jakość wytwarzanej części, skutkując stratą czasu i produktów przeznaczonych dla klientów końcowych. Aby poradzić sobie z kwestiami hałasu i wibracji, działy inżynieryjne wymagają bardzo wszechstronnego zestawu rozwiązań do symulacji i testowania, umożliwiających wyznaczanie celów, projektowanie produktu, doskonalenie, sprawdzanie poprawności ostatecznego prototypu, certyfikację, rozwiązywanie problemów i inne działania.

Nasze rozwiązania do symulacji i testowania pomagają inżynierom wykrywać rezonanse i źródła hałasu, nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Nasze specjalistyczne portfolio rozwiązań w zakresie hałasu i wibracji obejmuje narzędzia symulacji 3D, których można używać na wczesnych etapach rozwoju maszyny do przewidywania jej dynamiki, wibracji oraz akustyki wewnętrznej i zewnętrznej. Ponadto firma Siemens oferuje sprzęt i fachową wiedzę w zakresie testowania poziomów hałasu, które można stosować do prototypów fizycznych, jak również do korygowania problemów w już wdrożonych maszynach.

Webinar na żądanie | 36 min.

Robotics engineering: Develop robots and robotic systems effectively

Engineering robotics involves several domains — mechatronics, structural, electromagnetics, hardware and software. Simulation and testing solutions have solutions to handle various performance engineering challenges of the robotics industry.

Robotics engineering advancement is crucial to increase the adoption of robots by manufacturing companies.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Acoustic Testing

Projektuj innowacyjne produkty z atrakcyjnym profilem akustycznym, spełniające wymogi najnowszych norm międzynarodowych i dostosowane do indywidualnych wymagań projektowych.

Acoustics Simulation

Optymalizuj parametry akustyczne swoich produktów dzięki ujednoliconemu i skalowalnemu środowisku modelowania w połączeniu z wydajnymi solwerami i funkcjami łatwej w interpretacji wizualizacji.

Architecture-driven Simulation

Przekształć modele symulacji systemów pochodzące z różnych aplikacji w modułowe zasoby gotowe do ponownego wykorzystania, aby umożliwić łatwą konfigurację, ocenę wariantów oraz zbilansowanie różnych atrybutów produktów już na wczesnych etapach projektowania.

Dynamic Environmental Testing

Wybierz wszechstronne rozwiązanie do dynamicznych testów środowiskowych, począwszy od narzędzi do rutynowej kwalifikacji wibracji, a skończywszy na efektywnym, szybkim i wielokanałowym systemie sterowania wstrząsarką działającym w zamkniętej pętli, z równoległym pozyskiwaniem danych i rozbudowanymi możliwościami analizy.

Engineering & Consulting

Przyspiesz proces rozwoju produktu i rozwiąż najtrudniejsze problemy, korzystając z dopasowanej do Twoich potrzeb pomocy świadczonej przez naszych inżynierów i konsultantów.

Hardware & Data Acquisition

Usprawnij procesy zakupów, testowania i konserwacji, wybierając sprzęt od partnera, który oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby testów multidyscyplinarnych, od czujników i wzbudników po wszechstronne rozwiązania w zakresie gromadzenia danych.

Model-based Software Engineering

Zwiększ swoją produktywność dzięki intensyfikacji ponownego wykorzystania modułów oprogramowania oraz czerp korzyści z zachowania ciągłości wymagań, projektowania architektury, integracji, testowania i weryfikacji.

Motion Simulation

Obliczaj siły reakcji, momenty obrotowe, prędkości, przyspieszenie i wiele innych parametrów układów mechanicznych. Dzięki temu można przekształcić geometrię CAD i relacje złożenia w dokładny model ruchu.

Rotating Machinery Testing

Optymalizuj działanie układów wirujących, gromadząc i analizując dane dotyczące wpływu prędkości, momentu obrotowego i strategii sterowania na jakość dźwięku, wibracje (skrętne) i efektywność energetyczną.