Hałas, wibracje i dynamika

Systemy HVAC są instalowane w domach i miejscach pracy ludzi, dlatego też powinny być jak najcichsze.  Ponadto zbyt duże wibracje mogą prowadzić do nadmiernego zużycia i obniżenia niezawodności systemu.  Dostarczenie cichego systemu zgodnego z wymaganiami klientów końcowych może być trudne w przypadku braku pełnego rozeznania w działaniu maszyny oraz wiedzy na temat źródeł hałasu i wibracji.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania wibracji i hałasu, które pomogą określić dynamiczne i akustyczne parametry działania systemu HVAC na wczesnym etapie projektowania, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych instalacjach.

Systemy HVAC są instalowane w domach i miejscach pracy ludzi, dlatego też powinny być jak najcichsze.  Ponadto zbyt duże wibracje mogą prowadzić do nadmiernego zużycia i obniżenia niezawodności systemu.  Dostarczenie cichego systemu zgodnego z wymaganiami klientów końcowych może być trudne w przypadku braku pełnego rozeznania w działaniu maszyny oraz wiedzy na temat źródeł hałasu i wibracji.

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania wibracji i hałasu, które pomogą określić dynamiczne i akustyczne parametry działania systemu HVAC na wczesnym etapie projektowania, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych instalacjach.

Learn More

Hałas i wibracje to krytyczne aspekty działania systemów HVAC.  Zbyt wysoki poziom dowolnego z tych parametrów może mieć negatywny wpływ na jakość życia i komfort osób mieszkających i pracujących w pobliżu. Niekontrolowane wibracje mogą mieć również bezpośredni wpływ na niezawodność i trwałość całego systemu. Aby poradzić sobie z kwestiami hałasu i wibracji, działy inżynieryjne opracowujące systemy HVAC wymagają bardzo wszechstronnego zestawu rozwiązań do symulacji i testowania, umożliwiających wyznaczanie celów, projektowanie produktu, doskonalenie, sprawdzanie poprawności ostatecznego prototypu, certyfikację, rozwiązywanie problemów i inne działania.

Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software do symulacji i testowania mogą pomóc inżynierom wykrywać rezonanse i źródła hałasu, nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. Nasze specjalistyczne portfolio rozwiązań w zakresie hałasu i wibracji obejmuje narzędzia symulacji 3D, których można używać na wczesnych etapach rozwoju produktu do przewidywania dynamiki działania wentylatorów, wibracji oraz akustyki wewnętrznej i zewnętrznej.  Ponadto firma Siemens oferuje sprzęt i fachową wiedzę w zakresie testowania poziomów hałasu, które można stosować do prototypów fizycznych, jak również do korygowania problemów w już zainstalowanych systemach HVAC.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Acoustic Testing

Projektuj innowacyjne produkty z atrakcyjnym profilem akustycznym, spełniające wymogi najnowszych norm międzynarodowych i dostosowane do indywidualnych wymagań projektowych.

Acoustics Simulation

Projektuj innowacyjne produkty z atrakcyjnym profilem akustycznym, spełniające wymogi najnowszych norm międzynarodowych i dostosowane do indywidualnych wymagań projektowych.

Dynamic Environmental Testing

Wybierz wszechstronne rozwiązanie do dynamicznych testów środowiskowych, począwszy od narzędzi do rutynowej kwalifikacji wibracji, a skończywszy na efektywnym, szybkim i wielokanałowym systemie sterowania wstrząsarką działającym w zamkniętej pętli, z równoległym pozyskiwaniem danych i rozbudowanymi możliwościami analizy.

Engineering & Consulting

Przyspiesz proces rozwoju produktu i rozwiąż najtrudniejsze problemy, korzystając z dopasowanej do Twoich potrzeb pomocy świadczonej przez naszych inżynierów i konsultantów.

Hardware & Data Acquisition

Usprawnij swoje procesy zakupów, testowania i konserwacji, wybierając sprzęt od partnera, który oferuje kompleksowe rozwiązania na potrzeby testów multidyscyplinarnych, od czujników i wzbudników po wszechstronne rozwiązania w zakresie gromadzenia danych.

Motion Simulation

Obliczaj siły reakcji, momenty obrotowe, prędkości, przyspieszenie i wiele innych parametrów układów mechanicznych. Dzięki temu można przekształcić geometrię CAD i relacje złożenia w dokładny model ruchu.

Rotating Machinery Testing

Optymalizuj działanie układów wirujących, gromadząc i analizując dane dotyczące wpływu prędkości, momentu obrotowego i strategii sterowania na jakość dźwięku, drgania (skrętne) i efektywność energetyczną.

Structural Dynamics Testing

Zmaksymalizuj wydajność testowania podczas wykonywania prób zderzeniowych w odniesieniu do małych konstrukcji, prowadzenia szeroko zakrojonych kampanii z udziałem setek kanałów pomiarowych lub sprawdzania poprawności modeli 3D elementów skończonych z wykorzystaniem danych eksperymentalnych.