Projektowanie maszyn nowej generacji

Projektowanie nowej generacji w przemyśle maszynowym

Twórz więcej innowacji w rozwiązaniach maszynowych dzięki coraz bardziej rozbudowanym treściom mechatronicznym, kompleksowemu projektowaniu produktów 3D, zintegrowanej symulacji i niezrównanym możliwościom zarządzania danymi. Dzięki wdrożeniu naszego obszernego i pogłębionego pakietu rozwiązań, szybciej i z wyższą jakością (oraz większymi marżami) dostarczysz swoje maszyny tworzone na zamówienie do klienta w celu uzyskania akceptacji.

Nasze rozwiązanie z zakresu projektowania maszyn nowej generacji zapewnia zintegrowany widok tego, w jaki sposób ulepszenia w projektowaniu, symulacji inżynieryjnej i decyzjach produkcyjnych mogą wpłynąć na ostateczny kształt rozwiązania maszynowego. Proces projektowania maszyny można podzielić na moduły, aby radykalnie poprawić ponowne wykorzystanie elementów.

Twórz więcej innowacji w rozwiązaniach maszynowych dzięki coraz bardziej rozbudowanym treściom mechatronicznym, kompleksowemu projektowaniu produktów 3D, zintegrowanej symulacji i niezrównanym możliwościom zarządzania danymi. Dzięki wdrożeniu naszego obszernego i pogłębionego pakietu rozwiązań, szybciej i z wyższą jakością (oraz większymi marżami) dostarczysz swoje maszyny tworzone na zamówienie do klienta w celu uzyskania akceptacji.

Nasze rozwiązanie z zakresu projektowania maszyn nowej generacji zapewnia zintegrowany widok tego, w jaki sposób ulepszenia w projektowaniu, symulacji inżynieryjnej i decyzjach produkcyjnych mogą wpłynąć na ostateczny kształt rozwiązania maszynowego. Proces projektowania maszyny można podzielić na moduły, aby radykalnie poprawić ponowne wykorzystanie elementów.

30-dniowy darmowy okres próbny. Rozpocznij projektowanie w kilka minut.

Poznaj wydajne i elastyczne produkty NX Cloud Connected

Wypróbuj oprogramowanie projektowe Siemens NX bezpłatnie przez 30 dni

Rozpocznij projektowanie w darmowej wersji próbnej oprogramowania NX Cloud Connected i przekonaj się, jak tworzyć światowej klasy produkty z pomocą skutecznych funkcji NX CAD. Produkty NX Cloud Connected oferują wysoce wydajne funkcje projektowania dostępne w oprogramowaniu NX — wiodącym w branży rozwiązaniu do rozwoju produktów. Nasza bezpłatna wersja próbna online umożliwia wypróbowanie dowolnego produktu NX Cloud Connected przed zakupem. Instalacja nie jest wymagana — rozpocznij projektowanie w kilka minut.

Projektowanie nowej generacji w przemyśle maszynowym

Learn More

Producentom w przemyśle ciężkim i maszynowym przychodzi funkcjonować w coraz trudniejszym klimacie biznesowym — obejmuje on m.in. nowe wymagania, takie jak zapotrzebowanie na bardziej elastyczne projekty maszyn, jak również zapotrzebowanie na maszyny, które można łatwo zintegrować z istniejącymi zakładami. Rosnący udział automatyzacji, globalna konkurencja, wymagania rynku i zadania regulacyjne wymagają od firm produkujących maszyny przemysłowe wprowadzania innowacji w swoich produktach.

Producenci w przemyśle ciężkim i maszynowym muszą projektować, budować i wdrażać maszyny w środowisku wirtualnym w celu optymalizacji wydajności, poprawy jakości i maksymalizacji marż. Wymaga to użycia narzędzi, które przyspieszają proces projektowania, zwiększają zakres współpracy między poszczególnymi dziedzinami inżynierii i zapewniają zaawansowane możliwości symulacyjne.

Daj swoim zespołom projektowym siłę, wszechstronność i elastyczność w rozwiązywaniu najtrudniejszych zadań związanych z projektowaniem maszyn dzięki zintegrowanemu zestawowi narzędzi, które zachowują integralność danych i założenia projektowe podczas całego procesu. Wykorzystuj zaawansowane narzędzia do modelowania i wizualizacji złożeń wieloelementowych, a także zsynchronizuj układ elektryczny z narzędziami mechanicznymi. Poszerz zakres analizy symulacji przez dodanie projektowania mechatroniki i zademonstruj funkcje maszyny.

Nasze rozwiązanie z zakresu projektowania maszyn nowej generacji zapewnia zintegrowany widok tego, w jaki sposób ulepszenia w projektowaniu, symulacji inżynieryjnej i decyzjach produkcyjnych mogą wpłynąć na ostateczny kształt rozwiązania maszynowego. Proces projektowania maszyny można podzielić na moduły, aby radykalnie poprawić ponowne wykorzystanie elementów.

Projektowanie nowej generacji w przemyśle maszynowym

Webinar na żądanie | 40 min.

Advanced Machine Engineering: wykorzystaj projektowanie multidyscyplinarne, aby stworzyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka

 Projektowanie multidyscyplinarne

Wykorzystaj projektowanie multidyscyplinarne, aby stworzyć najbardziej kompleksowego cyfrowego bliźniaka.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

CAE Simulation

Wykorzystaj multidyscyplinarne narzędzia symulacyjne na wczesnym etapie projektowania maszyny, aby szybko iterować optymalne rozwiązanie.  Pozwól mniej doświadczonym inżynierom na ocenę koncepcji w miarę rozwoju projektu, zanim przypadki jego wykorzystania staną się bardziej złożone.

Design for Additive Manufacture

Rozwiązuj złożone problemy projektowe w celu zmniejszenia masy i zwiększenia właściwości mechanicznych dzięki tworzeniu projektów wykorzystujących technologię wytwarzania addytywnego.  Przechodź bezpośrednio od modelu do części prototypowej, by skrócić czas rozwoju koncepcji.

Design Interoperability

Zagwarantuj, że projektanci obu systemów będą współpracować ze sobą w trakcie całego procesu rozwoju, zapobiegając konfliktom i egzekwując zgodność między wszystkimi systemami przed zakończeniem projektu.

Design Validation

Z łatwością wizualizuj i sprawdzaj dane niegeometryczne programu w ramach projektu maszyny, umożliwiając inżynierowi podejmowanie bardziej świadomych decyzji.  Nadzoruj postępy, zarządzaj ryzykiem, rozwiązuj problemy i formułuj setki decyzji.

Digital Mockup

Dzięki zintegrowanemu rozwiązaniu CAD umożliwiaj swojemu zespołowi projektowemu odkrywanie innowacji w projektowaniu maszyn nawet trzy razy szybciej.  Przekształcaj zawartość rysunków 2D na zintegrowane, funkcjonalne i modyfikowalne modele w rozwiązaniu projektowym.

Integrated BOM Management

Zarządzaj setkami zmian inżynieryjnych w złożonych projektach maszyn i procesach w ustrukturyzowanej liście BOM. Wykonuj niestandardowe wersje maszyn przy użyciu procesów, które zapewniają zgodność z wymaganiami klienta i spójną strukturę listy BOM.

Knowledge Reuse

Zmniejszaj koszty inżynieryjne przez konsekwentne wykorzystywanie wspólnych części i projektów z bibliotek danych w całym przedsiębiorstwie.  Wspólne części pozwalają obniżyć koszty operacyjne, a spójne podejście projektowe pomaga w zarządzaniu zmiennością produkcji.

Mechatronic Concept Design

Wykorzystuj specyfikacje linii produktowych dla klientów i maszyn w ramach zespołu projektantów z wielu dziedzin i poprawiaj jakość, jednocześnie znacznie skracając harmonogram, wykorzystując modele funkcjonalne mechatroniki i redukując liczbę iteracji projektowych.

Model Based Definition

Opracowuj solidne rozwiązania z zakresu konstrukcji maszyn dzięki zapewnieniu zgodności z wymaganiami firmowymi i projektowymi. Wykorzystuj wymagania projektowe, dane PMI i narzędzia DFM, by zająć się wspólnymi procesami produkcyjnymi i wyeliminować z projektu nadmierne koszty.

30-day free trial. Start designing in minutes.

View the future of next generation machine design

Image of a factory floor.

Discover how to build the next generation of machines using rule-based machine frames, a single source library, smart-part algorithms, and critical machining paths made possible by inverse kinematics. With our free trial, you'll be reusing data, streamlining customer requirements, and optimizing machine functionality like a pro in no time. Sign up today.