Zarządzanie kosztami narzędzi

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania kosztami produktu dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom możliwość wyboru profili i lokalizacji z głównej bazy danych, co pozwala na wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych informacji, takich jak specyfikacje, techniki produkcji czy stawki godzinowe. Rezultatem jest kalkulacja kosztów narzędzia odznaczająca się wysokim stopniem szczegółowości, co zapewnia elastyczność w tworzeniu zestawień kosztów. Szerokie możliwości w zakresie kalkulacji kosztów produktu zapewniają klientom w całym łańcuchu dostaw (producentom OEM, dostawcom i producentom narzędzi) więcej możliwości optymalizacji kosztów produktu, by mogli zmaksymalizować marże, zyski i zwrot z inwestycji.

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania kosztami produktu dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom możliwość wyboru profili i lokalizacji z głównej bazy danych, co pozwala na wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych informacji, takich jak specyfikacje, techniki produkcji czy stawki godzinowe. Rezultatem jest kalkulacja kosztów narzędzia odznaczająca się wysokim stopniem szczegółowości, co zapewnia elastyczność w tworzeniu zestawień kosztów. Szerokie możliwości w zakresie kalkulacji kosztów produktu zapewniają klientom w całym łańcuchu dostaw (producentom OEM, dostawcom i producentom narzędzi) więcej możliwości optymalizacji kosztów produktu, by mogli zmaksymalizować marże, zyski i zwrot z inwestycji.

Learn More

Dzisiejsi producenci OEM i narzędziownie muszą równoważyć pragnienie wprowadzenia na rynek bardziej innowacyjnych produktów ze staraniami maksymalizacji zwrotu z inwestycji w produkty. Ze względu na globalny nacisk na marże, koszty narzędzi są ważnym fundamentem sukcesu produktów — w ofertowaniu kosztów oraz w analizie cen zakupu narzędzi. Coraz ważniejsze staje się posiadanie szczegółowych i wiarygodnych informacji na temat kosztów narzędzi już na wczesnych etapach rozwoju produktu. Producenci OEM mogą wykorzystać kalkulację kosztów narzędzi, by zagwarantować, że ich dostawcy składają realistyczne oferty na oprzyrządowanie. Nasze rozwiązanie pomaga również dostawcom w tworzeniu realistycznych ofert, by zmaksymalizować zyski i nie ponosić strat wynikających z błędnych obliczeń, umożliwiając parametryczne wyliczanie kosztów różnych technologii narzędziowych, takich jak formowanie wtryskowe, odlewanie wysokociśnieniowe, tłoczenie wielotaktowe, cięcie laserowe i inne.

Dla producentów narzędzi zwiększenie różnorodności produktów i skrócenie cyklu ich życia oznacza wzrost nakładu pracy przez wyższą liczbę zapytań ofertowych (RFQ). Z drugiej strony producenci OEM mogą sprawdzić, czy ich dostawcy dostarczą realistyczne i precyzyjne wyceny. Usprawnia to procesy biznesowe każdej ze stron, ponieważ niedokładne wyceny mogą skutkować niepożądanym, długim czasem dostawy, a nawet stratami.

Webinar na żądanie

How to estimate your tooling costs accurately?

Accelerate and optimize your product design processes and tool costing in mold, tool and die making with NX and Teamcenter Tool Costing

Accelerate and optimize your product design processes and tool costing in mold, tool and die making.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Reaguj szybciej na zmiany w procesach projektowania, materiałów i produkcji, uzyskując informacje o listach BOM i jasne dane 3D bezpośrednio z systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) do kalkulacji kosztów produktów i narzędzi.

Design-to-Cost

Odzwierciedlaj pełną strukturę cenową swoich produktów, tak by inżynierowie kosztów mogli dostrzec wpływ zmian związanych z rozwojem na cenę w dowolnym momencie, a także rozpoznawaj czynniki wpływające na koszty już na wczesnym etapie procesu rozwoju, gdzie koszt wprowadzenia zmian jest najmniejszy.

Profitability Calculation

Przewiduj przyszłe koszty narzędzi i ceny w całym cyklu życia produktu, aby móc określać rentowność projektów, jak również porównywać projekty i programy firmowe w celu podejmowania najlepszych decyzji inwestycyjnych.

Purchase Price Analysis

Przeprowadź wiarygodne szacunki kosztów narzędzi od różnych dostawców części i dla różnych towarów, aby lepiej negocjować przyszłe ceny docelowe lub ceny zakupu na podstawie rzetelnych szacunków.

Quotation Costing

Ułatw osiągnięcie silniejszej pozycji w negocjacjach dotyczących kosztów przez negocjowanie z klientami/dostawcami przy użyciu danych w formatach dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta, które przedstawiają przejrzystą strukturę i wiarygodne zestawienie kosztów produktu.

Target Costing

Symuluj różne sytuacje, w tym zakłady produkcyjne, maszyny i wstępnie skonfigurowane procesy referencyjne dla licznych technologii produkcji form i narzędzi oraz stawek, wykorzystując obszerną bazę danych zawierającą informacje istotne z punktu widzenia kosztów.

Tool Purchase Price Analysis

Rozpoznawaj czynniki wpływające na koszty produktów i narzędzi na wczesnym etapie procesu rozwoju oraz proponuj alternatywne rozwiązania, przedstawiając pełną strukturę cen produktów, aby zobaczyć wpływ wywierany przez zmiany kosztów związanych z rozwojem.

Tool Quotation Costing

Przewiduj przyszłe koszty narzędzi i ceny w całym cyklu życia produktu, aby móc określać rentowność projektów, jak również porównywać projekty i programy firmowe w celu podejmowania najlepszych decyzji inwestycyjnych.