Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Współpraca w ramach łańcucha dostaw — odlewnictwo i przemysł narzędziowy

Nasze rozwiązanie umożliwiające współpracę w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia łatwą w obsłudze i bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Przechowując i dostarczając dane o produktach w scentralizowanej bazie danych, zapewniamy łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, zachowując całościowy obraz struktur produktowych, zawierający dane o dostawcach. Nasze rozwiązanie gwarantuje również, że dane dostawców można z łatwością wprowadzać, a następnie przeglądać je i zarządzać nimi w kontekście struktur produktowych, co pomaga utrzymać zgodność projektów i obniżyć koszty.

Nasze rozwiązanie umożliwiające współpracę w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia łatwą w obsłudze i bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Przechowując i dostarczając dane o produktach w scentralizowanej bazie danych, zapewniamy łatwą w użyciu, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, zachowując całościowy obraz struktur produktowych, zawierający dane o dostawcach. Nasze rozwiązanie gwarantuje również, że dane dostawców można z łatwością wprowadzać, a następnie przeglądać je i zarządzać nimi w kontekście struktur produktowych, co pomaga utrzymać zgodność projektów i obniżyć koszty.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw — odlewnictwo i przemysł narzędziowy

Learn More

Globalizacja i złożoność produktów zwiększają złożoność łańcucha dostaw. W skład zespołów projektujących produkty na całym świecie coraz częściej wchodzą dostawcy. Ponieważ dostawcy przejmują odpowiedzialność za większą część maszyn przemysłowych, rozwiązania, które sprzyjają ścisłej i bezproblemowej integracji dostawców są kluczem do sprostania takim wyzwaniom, jak zwiększona złożoność produktów oraz krótsze cykle produkcji. Dostawcy muszą współdziałać ze wszystkimi obszarami działalności firmy, w tym zakupami, inżynierią, regulacjami, jakością i produkcją, by zwiększać produktywność i zmniejszać ryzyko wycofania produktu z rynku oraz niezgodności z normami. Nasze rozwiązanie umożliwiające współpracę w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia łatwą w obsłudze i bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Przechowując i dostarczając dane o produktach w scentralizowanej bazie danych, można zachować całościowy obraz struktur produktowych, zawierający dane o dostawcach. Nasze rozwiązanie sprawia również, że dane dostawców można z łatwością przechwytywać, a następnie przeglądać i zarządzać nimi w kontekście struktur produktowych, co pomaga utrzymać zgodność projektów i obniżyć koszty. Dzięki kompleksowemu podejściu do zarządzania interakcjami z dostawcami można koordynować procesy i zarządzać informacjami o dostawcach, niezależnie od tego, czy pracują oni w ramach tego samego środowiska PLM. Ponadto możesz zwiększać zaangażowanie dostawców w rozwój produktu na wczesnych jego etapach i zapewnić poszczególnym działom przedsiębiorstwa wgląd w szczegółowe informacje o dostawcach.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw — odlewnictwo i przemysł narzędziowy

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Supplier Collaboration

Ustanawiaj działające na zasadzie zamkniętej pętli procesy z dostawcami, w tym współpracę z dostawcami spoza środowiska PLM dzięki zastosowaniu wspólnego, intuicyjnego portalu internetowego dla dostawców. Obsłuż zastosowania obejmujące wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Agreguj dane dostawcy do definicji produktu i archiwizuj informacje ujawniające oraz automatyzuj proces żądania, gromadzenia i sprawdzania danych deklaracji dostawcy.

Bill of Materials Management

Zarządzaj jedną, multidyscyplinarną listą BOM, od koncepcji do końca eksploatacji, która obejmuje wszystkie konfiguracje i zawiera dane dostarczane przez dostawców.

Design Data Exchange

Wymieniaj z dostawcami informacje obejmujące projekty CAD, specyfikacje i pliki JT. Bezpieczny portal internetowy służy do odbierania zapytań, wymiany pakietów informacyjnych i przesyłania odpowiedzi.

Direct Materials Sourcing

Umożliwiaj wydajne przeprowadzanie procesów wczesnego składania ofert z autoryzowaniem szablonów, kontrolowanych procesów zarządzania zdarzeniami oraz automatycznego śledzenia i komunikacji. Uzyskuj szczegółowe zestawienia kosztów, analizuj oferty, a nawet zarządzaj nominacjami do nagród.

Supplier Integration Using Teamcenter Clients

Integruj dostawców spoza środowiska PLM ze swoimi procesami. Dostawcy zewnętrzni mogą odbierać zadania i informować o rezultatach za pośrednictwem bezpiecznego, intuicyjnego portalu internetowego dla dostawcy.

Supplier Program Management

Dzięki zarządzaniu programem dla dostawców możesz planować i realizować projekty dostawców w kontekście całościowego programu odlewnictwa i przemysłu narzędziowego. Zapewnia to wgląd w rezultaty dostawców i ich identyfikowalność, co skraca czas cyklu oraz wprowadzania produktów na rynek.

Vendor Management

Interesariusze przedsiębiorstwa — w zakresie projektowania, inżynierii, zgodności i zakupów — mają dostęp do dostawców, danych dostawców i części dostawców w ramach jednego, bezpiecznego środowiska PLM. Dostawcy w odlewnictwie i przemyśle narzędziowym mogą być zorganizowani według kategorii towarów, które dostarczają, co ułatwia znalezienie właściwego dostawcy. Części i wyceny dostawców są również połączone z listą BOM produktu w celu ułatwienia dostępu i analizy.