Projektowanie nowej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego

Wprowadzenie wielofunkcyjnych narzędzi obrabiarek w celu zwiększenia produktywności i skrócenia czasu realizacji zamówień skutkuje stosowaniem różnych formatów danych w procesie projektowania oprzyrządowania i zwiększa zapotrzebowanie na komunikację i współpracę z producentami OEM, co może zwiększyć poziom złożoności tego procesu i wydłużyć czas realizacji zamówień oraz obniżyć jakość wytwarzanych form wtryskowych. Nasze rozwiązanie w zakresie projektowania następnej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego wykorzystuje technologię synchroniczną, aby zwiększyć wydajność pracy i umożliwić modyfikowanie danych z wielu systemów CAD, a także sprawdzanie poprawności projektów form wtryskowych na wczesnym etapie w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej dzięki skróceniu czasu realizacji części i poprawie jakości ostatecznego projektu.

Wprowadzenie wielofunkcyjnych narzędzi obrabiarek w celu zwiększenia produktywności i skrócenia czasu realizacji zamówień skutkuje stosowaniem różnych formatów danych w procesie projektowania oprzyrządowania i zwiększa zapotrzebowanie na komunikację i współpracę z producentami OEM, co może zwiększyć poziom złożoności tego procesu i wydłużyć czas realizacji zamówień oraz obniżyć jakość wytwarzanych form wtryskowych. Nasze rozwiązanie w zakresie projektowania następnej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego wykorzystuje technologię synchroniczną, aby zwiększyć wydajność pracy i umożliwić modyfikowanie danych z wielu systemów CAD, a także sprawdzanie poprawności projektów form wtryskowych na wczesnym etapie w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej dzięki skróceniu czasu realizacji części i poprawie jakości ostatecznego projektu.

Learn More

Aby utrzymać konkurencyjność, producenci form wtryskowych muszą zsynchronizować cały proces produkcji i zmaksymalizować efektywność maszyn w celu osiągnięcia określonych celów produkcyjnych przy jednoczesnym uważnym monitorowaniu kosztów na podstawie charakterystyki projektu. Rozwiązanie firmy Siemens w zakresie projektowania następnej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego pomaga przezwyciężyć ograniczenia nieefektywnych procesów produkcji, zapewniając możliwość odczytywania i modyfikowania danych z wielu systemów CAD, w tym również danych w neutralnym formacie, jak na przykład JT, STEP i IGES. Po zaimportowaniu wiele formatów danych można modyfikować w zależności od potrzeb za pomocą technologii synchronicznej, co eliminuje konieczność powolnej i podatnej na błędy translacji oraz pozwala szybko i intuicyjnie opracowywać oraz modyfikować projekty form wtryskowych.

Uzyskany w ten sposób wysokiej jakości projekt formy można wykorzystać w procesie produkcyjnym, zwiększając swoją przewagę konkurencyjną dzięki zmaksymalizowaniu wydajności obróbki maszynowej. Przy użyciu narzędzi do projektowania w systemach CAD można szybko przygotować formę do obróbki maszynowej. Programowanie CNC pozwala na stosowanie obróbki wysokowydajnej w celu uzyskania wysokiej jakości obrabianej powierzchni.

To ścisłe powiązanie pomiędzy produkcją OEM, inżynierią i planowaniem umożliwia zespołom produkcyjnym zwiększenie poziomu współpracy i osiągnięcie właściwej kontroli nad procesem produkcji.  To zintegrowane rozwiązanie umożliwia efektywne zarządzanie zmianami projektowymi dzięki optymalizacji łańcucha procesów CAD-CAM-CMM-CNC, co z kolei prowadzi do zwiększenia wydajności maszyny i pomaga w osiągnięciu celów produkcyjnych.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

JK Machining

Automatyzacja sprawia, że zakład obróbki może odnaleźć się w konkurencyjnym środowisku rynkowym

NX pozwala firmie JK Machining zwiększyć wydajność dzięki wykorzystaniu cyfrowego wątku w całym procesie projektowania i produkcji form wtryskowych

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 61 min.

Dostarczaj najwyższej jakości formy wtryskowe nawet o 40% szybciej, wykorzystując kompleksową digitalizację

Forma wtryskowa do plastiku

Zmierz się ze złożonością procesu oraz wyprzedź konkurencję, dostarczając wysokiej jakości oprzyrządowanie już za pierwszym podejściem

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Zarządzaj setkami zmian inżynieryjnych w złożonych projektach form wtryskowych i oprzyrządowania w ustrukturyzowanej liście BOM. Buduj niestandardowe wersje form wtryskowych i oprzyrządowania przy użyciu procesów, które zapewniają zgodność z wymaganiami klienta i spójną strukturę listy materiałowej BOM.

Aero Structures Design

Dzięki zintegrowanym narzędziom, począwszy od koncepcji, poprzez szczegółowy projekt i analizę, aż po wytwarzanie i kolejne etapy, oprogramowanie NX może pomóc Ci zaspokoić lub wręcz przewyższyć oczekiwania linii lotniczych za sprawą szybszej realizacji projektów. Oprogramowanie NX umożliwia tworzenie większej liczby iteracji projektowych w krótszym czasie, pozwalając szybciej wprowadzać na rynek produkt o wyższej jakości.

Automotive Design

Zmieniające się preferencje konsumentów i presja regulacyjna zmuszają firmy motoryzacyjne do poszukiwania nowych sposobów poprawy osiągów i projektowania pojazdów. Te naciski wywierają głęboki wpływ na procesy projektowania i inżynierii. Oprogramowanie NX zapewnia pełny zestaw narzędzi projektowych, które działają w pełni zintegrowanym systemie rozwoju produktu, począwszy od opracowania koncepcji aż po etap produkcji.

CAE Simulation

Wykorzystuj narzędzia do symulacji multidyscyplinarnej na wczesnym etapie projektowania form wtryskowych i oprzyrządowania, aby szybko odnaleźć optymalne rozwiązanie. Pozwól mniej doświadczonym inżynierom na ocenę koncepcji w miarę rozwoju projektu, zanim przypadki jego wykorzystania staną się bardziej złożone.

Composite Design and Manufacturing

Automatycznie generuj dane dotyczące produkcji elementów kompozytowych, takie jak rozwinięcia i dane do wykorzystania w zautomatyzowanych obrabiarkach, systemach rzutowania laserowego, maszynach do rozmieszania włókien i układania taśmy, i udostępniaj je od samego początku w całym przedsiębiorstwie.

Design for Additive Manufacture

Rozwiązuj złożone problemy projektowe w celu zmniejszenia masy i ulepszenia właściwości mechanicznych dzięki tworzeniu projektów wykorzystujących technologię wytwarzania addytywnego. Przejdź bezpośrednio od modelu do części prototypowej, by skrócić czas rozwoju koncepcji.

Design Interoperability

Nie jest tajemnicą, że produkty są dziś coraz bardziej złożone, a wiele z nich, o ile nie większość, bazuje na zintegrowanej elektronice. Kluczową kwestią jest to, by projektanci obu systemów współpracowali ze sobą podczas całego procesu rozwoju w celu zapobiegania konfliktom i egzekwowania zgodności między każdym z systemów przed zakończeniem projektu.

Design Validation

Z łatwością wizualizuj i sprawdzaj dane niegeometryczne w ramach projektu maszyny, umożliwiając inżynierowi podejmowanie bardziej świadomych decyzji. Nadzoruj postępy, zarządzaj ryzykiem, rozwiązuj problemy i formułuj setki decyzji.

Digital Mockup

Zapewniaj pełną kompatybilność projektową z dostawcami innych rozwiązań, wykorzystując dane w różnych formatach do tworzenia kompletnych cyfrowych modeli. Szybko wczytuj duże złożenia, aby sprawdzać poprawność projektu klienta.