System MES na potrzeby produkcji jednostkowej

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa producenci z branży odlewniczej i narzędziowej nie są odporni na wyzwania dotyczące większości operacji produkcyjnych, czyli konieczności reagowania na kwestie złożoności procesów, innowacyjności produktów i wydajności produkcji. Nasz system MES na potrzeby produkcji jednostkowej dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia możliwość zbierania, agregowania, analizowania i wyświetlania nieprzetworzonych danych w celu generowania bieżących, przydatnych i osadzonych w kontekście informacji dzięki integrowaniu, umieszczaniu w kontekście i sprawdzaniu dokładności danych z hali produkcyjnej.

Niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa producenci z branży odlewniczej i narzędziowej nie są odporni na wyzwania dotyczące większości operacji produkcyjnych, czyli konieczności reagowania na kwestie złożoności procesów, innowacyjności produktów i wydajności produkcji. Nasz system MES na potrzeby produkcji jednostkowej dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia możliwość zbierania, agregowania, analizowania i wyświetlania nieprzetworzonych danych w celu generowania bieżących, przydatnych i osadzonych w kontekście informacji dzięki integrowaniu, umieszczaniu w kontekście i sprawdzaniu dokładności danych z hali produkcyjnej.

System MES na potrzeby produkcji jednostkowej

Learn More

Obecne procesy produkcyjne i produkty stają się coraz bardziej złożone, globalne i wielopłaszczyznowe, co stanowi wyzwanie dla wielu zakładów realizujących produkcję jednostkową, chcących znaleźć metody uproszczenia i usprawnienia procesów przy jednoczesnym utrzymaniu jakości produktów. Digitalizacja, inteligentna produkcja, narzędzia analityki prognostycznej, mobilność, przetwarzanie w chmurze i nowe zakłady produkcyjne pomagają napędzać wzrost, ale kluczem do sukcesu jest efektywne zarządzanie tym wzrostem. System MES zapewnia wszystkim zakładom realizującym produkcję jednostkową dostęp do użytecznych analiz oraz możliwości szybszego reagowania na podstawie uzyskanych informacji na dynamikę procesów, innowacje produktowe oraz zależności łańcucha dostaw.

Istnieje wyraźny związek między stosowaniem systemów MES w zakładach a poprawą wyników biznesowych. Przedsiębiorstwa korzystające z systemów MES częściej raportują roczny wzrost wydajności w wielu obszarach, takich jak czas cyklu produkcyjnego, koszty robocizny i zapasów oraz poprawa jakości. Cały proces produkcji będzie bardziej inteligentny i skuteczniej połączony z intuicyjnymi rozwiązaniami programowymi, które pozwalają przewidywać wyniki i potrzeby oraz dostarczają narzędzi do podejmowania szybkich i precyzyjnych decyzji opartych na faktach.

Nasze rozwiązanie zapewnia zakładom możliwość połączenia dużej wydajności produkcji z wysoką jakością i widocznością, a także optymalizację produkcji, co w efekcie prowadzi do zwiększenia szybkości reakcji i zwiększenia przewagi konkurencyjnej.

System MES na potrzeby produkcji jednostkowej

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Data Collection & Acquisition

Definiuj zbiory danych i zarządzaj nimi na potrzeby procesów wejściowych, produkcji w toku oraz końcowych inspekcji.

Dispatching Production

Realizuj produkcję zgodnie z zamówieniami klientów i obsługuj zmiany dotyczące zleceń produkcji zgodnie z sekwencjonowaniem i realizacją zleceń na podstawie globalnej identyfikowalności i reguł delegowania.

Document Control

Wyświetlaj elektroniczną instrukcję pracy z wykorzystaniem dokumentacji w postaci tekstowej, graficznej, plików wideo, symboli i materiałów referencyjnych.

Labor Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj jakość dzięki definiowaniu operatorów niezbędnych w obszarach produkcyjnych oraz zarządzaniu nimi, a także egzekwowaniu wykonywania określonych czynności wyłącznie przez przeszkolonych operatorów.

Maintenance Operations Management

Definiuj wymagania dotyczące konserwacji i zarządzaj nimi, a także egzekwuj stosowanie właściwych narzędzi.

Movement Storage & Tracking of Materials

Prowadź kompletną historię zleceń dotyczących produktów i procesów, aby ułatwić zdefiniowanie lokalizacji magazynów na potrzeby śledzenia materiałów i zarządzać tymi lokalizacjami, jak również egzekwuj limity czasowe.

Operations & Detailed Scheduling

Maksymalizuj efektywność produkcji przez wykorzystanie szczegółowych harmonogramów opartych na wstępnie zdefiniowanych regułach zidentyfikowanych na poziomie zlecenia lub operacji.

Performance Analysis

Wykorzystuj dynamiczne karty wyników i pulpity, aby wizualizować kluczowe wskaźniki operacyjne w czasie rzeczywistym i reagować na nie.

Process Management

Dodawaj uzupełniające informacje inżynieryjne specyficzne dla danego zakładu produkcyjnego do wykazu procesów (BOP) w celu rozwiązania problemów zidentyfikowanych na hali produkcyjnej przy użyciu standardowych procesów poprawek.