Zarządzanie procesem modułowej konstrukcji maszyn

Aby efektywnie zarządzać złożonością produktów i procesów oraz kontrolować koszty, firmy przemysłowe muszą wdrożyć strategię modułowego rozwoju produktów opartą na wspólnej architekturze. Nasze rozwiązanie z zakresu zarządzania procesem modułowej konstrukcji maszyn dla przemysłu ciężkiego i maszynowego obsługuje procesy inżynierii, konfiguracji oraz montażu pod konkretne zamówienie, aby pomóc w ustaleniu wspólnych procesów konfiguracji i zarządzania rodziną produktów, przy jednoczesnym określaniu modułów funkcjonalnych (podsystemów), które można z łatwością dostosować do indywidualnych wymagań klienta i powiązanych z nimi zmian.

Aby efektywnie zarządzać złożonością produktów i procesów oraz kontrolować koszty, firmy przemysłowe muszą wdrożyć strategię modułowego rozwoju produktów opartą na wspólnej architekturze. Nasze rozwiązanie z zakresu zarządzania procesem modułowej konstrukcji maszyn dla przemysłu ciężkiego i maszynowego obsługuje procesy inżynierii, konfiguracji oraz montażu pod konkretne zamówienie, aby pomóc w ustaleniu wspólnych procesów konfiguracji i zarządzania rodziną produktów, przy jednoczesnym określaniu modułów funkcjonalnych (podsystemów), które można z łatwością dostosować do indywidualnych wymagań klienta i powiązanych z nimi zmian.

Learn More

Bazując na metodach projektowania modułowego, zapewniamy inżynierom mechanizmy do systematycznego ponownego wykorzystywania wspólnych komponentów, a nawet całych modułów systemów w celu budowy nowych maszyn lub zupełnie nowych rodzin produktów.

Nasze rozwiązanie pomaga uzyskać dokładną konfigurację maszyny. Daje to pewność, że na liście materiałowej BOM znajdą się wyłącznie odpowiednie komponenty we właściwej wersji oraz że ponownie użyty moduł zostanie prawidłowo i w pełni wykorzystany w nowej konstrukcji. Oszczędza to czasu i pracy inżynierom, którzy nie muszą już wyszukiwać, identyfikować i kopiować właściwej wersji istniejącego modułu, również w przypadku zarządzania wieloma zmianami.

Nowe moduły można także modyfikować w postaci odrębnej kopii istniejącego modułu. Dzięki temu można uniknąć niezamierzonych zmian w istniejącej konstrukcji, a nowy moduł może zostać włączony do platformy maszyny w celu ponownego wykorzystania w przyszłości. Dzięki temu mechanizmowi inżynierowie mogą łatwo identyfikować i śledzić, które komponenty w której wersji są używane w całym cyklu życia w dowolnej maszynie. W przypadku wprowadzenia zmian lub zidentyfikowania problemów w przyszłości ich skutki można łatwo oszacować.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable PLM Foundation

Zarządzaj wdrożeniami konstrukcji maszyn w wielu lokalizacjach i wielu programach CAD w swojej firmie oraz koordynuj je. Ustal hierarchię klas części i komponentów oraz nawiguj między nimi. Możesz także wyświetlać atrybuty.

Bill of Materials Management

Rozwiązanie pozwala wygenerować jedną, bezpieczną, multidyscyplinarną listę materiałową BOM i zarządzać nią w całym cyklu życia, od koncepcji do wycofania z eksploatacji, z uwzględnieniem wszystkich konfiguracji maszyny. Listę materiałową BOM można utworzyć, wizualizować i aktualizować z poziomu dowolnej domeny.

Document Management & Publishing

Możesz tworzyć dokumenty i specyfikacje dotyczące maszyny i zarządzać nimi oraz przygotowywać dokumenty tekstowe, ilustracje 2D/3D na podstawie zaimportowanego modelu CAD, pliki JT lub listy materiałowe BOM w celu wygenerowania specyfikacji projektowych maszyny, dokumentów regulacyjnych lub ofert.

Mechanical Design Management

Efektywnie zarządzaj programami, projektami, zasobami, zadaniami i harmonogramami dzięki zintegrowaniu wszystkich danych dotyczących projektowania MCAD w jednym środowisku zarządzania danymi produktu (PDM) w celu poprawy wydajności inżynierii.

Simulation Management

Integruj procesy projektowania maszyn i dane z różnych dziedzin inżynierii, w tym domeny mechanicznej, elektrycznej, elektronicznej i projektowania formuł, inżynierii oprogramowania oraz inżynierii konstrukcyjnej, a także zarządzaj nimi.

Sourcing & Supplier Integration

Twórz i wymieniaj pakiety informacji dotyczących maszyn z dostawcami oraz opracuj kontekst projektu, aby dostawcy mieli wgląd tylko w te dane maszyn, których potrzebują podczas otwierania plików w swoich systemach CAD, modyfikowali je i zapisywali z powrotem w ramach bezpiecznego portalu.

Verification & Validation

Definiuj i zrozum relacje i zależności pomiędzy obiektami projektowymi z wielu dziedzin i wymaganiami dotyczącymi produktu, niezbędnych do nieustannego weryfikowania zgodności projektu maszyny z oczekiwaniami we wszystkich możliwych konfiguracjach.