Planowanie i symulacja procesów produkcji

Planowanie i symulacja procesów produkcji

Nasze rozwiązanie do planowania i symulacji procesów produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego ma na celu umożliwienie zakładom produkcyjnym zarządzanie ich wysoce złożonymi, konfigurowanymi na zamówienie wariantami produktów i produkowanie ich zgodnie z wymogami przepisów regionalnych i lokalnych, jak również specyficznymi wymaganiami klientów. Obejmuje to możliwość tworzenia specyficznych dla danego zakładu list materiałowych (MBOM) na podstawie jednej inżynieryjnej list materiałowej (EBOM), możliwość przekazywania inteligentnych instrukcji pracy bezpośrednio na halę produkcyjną oraz proces zmian w postaci pętli zamkniętej między działami inżynieryjnymi i produkcyjnymi.

Nasze rozwiązanie do planowania i symulacji procesów produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego ma na celu umożliwienie zakładom produkcyjnym zarządzanie ich wysoce złożonymi, konfigurowanymi na zamówienie wariantami produktów i produkowanie ich zgodnie z wymogami przepisów regionalnych i lokalnych, jak również specyficznymi wymaganiami klientów. Obejmuje to możliwość tworzenia specyficznych dla danego zakładu list materiałowych (MBOM) na podstawie jednej inżynieryjnej list materiałowej (EBOM), możliwość przekazywania inteligentnych instrukcji pracy bezpośrednio na halę produkcyjną oraz proces zmian w postaci pętli zamkniętej między działami inżynieryjnymi i produkcyjnymi.

Planowanie i symulacja procesów produkcji

Learn More

Złożoność maszyn i konieczność dostosowywania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika wymaga współdziałania w wielu równoległych domenach oraz elastycznych, modułowych planów procesu produkcji. Tradycyjne metody są zwyczajnie zbyt czasochłonne i niezdolne do sprostania rosnącym wyzwaniom tego rodzaju.

Konstruktorzy maszyn muszą się również mierzyć z wysoce konkurencyjnym rynkiem globalnym, który, obok złożoności maszyn i koniecznością ich dostosowywania do potrzeb użytkownika, zwiększa ryzyko utraty rentowności przez firmy, które nie są w stanie szybko opracować maksymalnie efektywnych metod wykorzystania zasobów produkcyjnych.

Aby zachować konkurencyjność w tym środowisku, producenci maszyn muszą przystąpić do digitalizacji całego procesu produkcji, obejmującego dodawanie symulacji podczas rozwoju produktu w celu zminimalizowania przestojów oraz podwyższenia jakości i obniżenia kosztów produkcji na wczesnym etapie, gdy wprowadzanie zmian jest mniej kosztowne. Można to osiągnąć przez wykorzystanie najlepszych w swojej klasie narzędzi do udostępniania przepływu informacji i procedur operacyjnych w celu wyeliminowania dwuznaczności i zwiększenia efektywności pierwszego przebiegu linii produkcyjnej.

Nasze rozwiązanie do planowania i symulacji procesów produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego ustanawia system zarządzania zmianami w zamkniętej pętli między działami inżynieryjnymi i produkcyjnymi, aby ułatwić im wykonywanie ocen i szacowanie wpływu zmian projektowych oraz przeprowadzanie analiz wykonalności złożeń. Ustanowienie kontrolowanej współpracy i uzgadniania zmian produkcyjnych może przyczynić się do skrócenia czasu wprowadzania produktu na rynek dzięki zsynchronizowaniu zadań działu produkcyjnego i inżynieryjnego oraz zagwarantowaniu, że ewentualne problemy są identyfikowane i rozwiązywane przed rozpoczęciem fizycznej produkcji.

Planowanie i symulacja procesów produkcji

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Additive Manufacturing Data Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi obejmującymi cały proces wytwarzania addytywnego oraz skracaj harmonogramy rozwoju produktu i uzyskuj dokładniejsze informacje dotyczące kosztów maszyn na wczesnym etapie procesu, umożliwiając równoległe opracowywanie planów procesu produkcji w miarę dojrzewania projektu maszyny, co pozwoli na obniżenie kosztów przed zbudowaniem prototypu.

Bill of Materials Management

Konsoliduj i koordynuj widoki list materiałowych BOM w kontekście projektowania, wytwarzania i obsługi serwisowej, w odniesieniu do planów procesów produkcji. Używaj wydajnych narzędzi konfiguracyjnych, budując zaawansowane warianty maszyn na podstawie wymagań klienta i globalnych wymagań produkcyjnych.

Factory Logistics & Material Flow Optimization

Opracowuj trójwymiarowe wirtualne modele systemów produkcyjnych w celu zoptymalizowania rysunków koncepcyjnych zakładu produkcyjnego i upewnienia się, że przed rozpoczęciem produkcji uwzględniono czynniki takie jak odległość bezpieczna, energia, hałas i bezpieczeństwo.

Geographic-based Part Manufacturing Information Access (Intosite)

Wizualizuj aktywa i lokalizacje zakładów produkcyjnych oraz przeprowadzaj analizy przepływu materiałów w celu wdrożenia procedur produkcji odchudzonej (lean), stosując reprezentację 3D zapewniającą przejrzystą wizualizację dla wszystkich pracowników.

Human Factors & Ergonomics

Osiągaj cele produkcji odchudzonej (lean) dzięki wirtualnej weryfikacji procesów produkcji, urządzeń i systemów do sprawdzania poprawności planów procesowych, optymalizacji wydajności pracowników przez symulację czynnika ludzkiego i zastosowanie coraz bardziej rozpowszechnionych rozwiązań robotycznych.

Manufacturing Process Planning

Dostarczaj plany procesu produkcji obejmującego wszystkie operacje, synchronizujące produkcyjne listy materiałowe BOM oraz strukturę wizualnego planowania procesów z uwzględnieniem analizy jakości wymiarów oraz możliwości produkcyjnych.

Manufacturing Work Instructions

Dostarczaj operatorom na żądanie bieżących informacji o produktach, procesach i zasobach w celu uproszczenia złożonych procedur wytwarzania i montażu produktów oraz na potrzeby przejrzystego przedstawiania etapów procesu za pomocą narzędzi wizualizacji 2D i 3D.

Robotics & Automation Programming

Wykorzystaj roboty i automatykę, by zwiększyć wydajność produkcji i elastyczność w przypadku bardziej złożonych procesów produkcji maszyn.