Zarządzanie realizacją produkcji

Nasze rozwiązanie do zarządzania realizacją produkcji dla przemysłu maszynowego to zaawansowany i wysoce skalowalny system MES, oferujący wiele różnych funkcji i zapewniający producentom maszyn przemysłowych możliwość połączenia globalnej wydajności produkcji z zapewnianiem jakości i widoczności oraz optymalizacją, co w efekcie końcowym prowadzi do zwiększenia zdolności reagowania na potrzeby produkcji.
Nasze rozwiązanie do zarządzania realizacją produkcji dla przemysłu maszynowego to zaawansowany i wysoce skalowalny system MES, oferujący wiele różnych funkcji i zapewniający producentom maszyn przemysłowych możliwość połączenia globalnej wydajności produkcji z zapewnianiem jakości i widoczności oraz optymalizacją, co w efekcie końcowym prowadzi do zwiększenia zdolności reagowania na potrzeby produkcji.

Learn More

Producenci maszyn przemysłowych muszą mierzyć się obecnie z konkurencją na skalę globalną oraz presją na dostarczanie coraz bardziej skomplikowanych produktów przy jednoczesnym skróceniu czasu poświęcanego na rozwój produktów oraz konieczności spełnienia nieustannie zmieniających się wymagań dotyczących produktu i obniżania kosztów. Osiągnięcie sukcesu w takich warunkach wymaga dostępu do aktualnych i rozbudowanych informacji. 
 
Systemy realizacji produkcji (MES) umożliwiają producentom maszyn przemysłowych bezproblemową integrację informacji dotyczących produkcji w czasie rzeczywistym z funkcjami analitycznymi, co wspiera proces szybkiego podejmowania właściwych decyzji. Rozwiązania MES mają kluczowe znaczenie, ponieważ koncepcje cyfrowego zakładu produkcyjnego i cyfrowego bliźniaka produktu opierają się na bliskiej współpracy między różnymi firmami, branżami, technologiami i sektorami rządowymi ponad granicami państw i łańcuchami dostaw. Producenci maszyn przemysłowych poszukują rozwiązań pozwalających zwiększyć wydajność, usprawnić procesy i zmniejszyć koszty. 
 
Producenci muszą być w stanie łatwo integrować, analizować i wizualizować dane oraz uzyskiwać do nich dostęp w celu poprawienia współpracy i przejrzystości informacji, zarówno w zakładach produkcyjnych, jak i w całym przedsiębiorstwie. Nasze rozwiązanie do zarządzania realizacją produkcji zapewnia możliwość gromadzenia, agregowania, analizowania i wyświetlania cennych danych w celu tworzenia bieżących i przydatnych informacji osadzonych w kontekście dzięki integrowaniu i sprawdzaniu dokładności danych z hali produkcyjnej, aby skuteczniej zarządzać odpowiedzialnością i obniżyć ryzyko.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Data Collection & Acquisition

Definiuj zbiory danych i zarządzaj nimi na potrzeby przyszłych procesów, produkcji w toku oraz końcowych inspekcji.

Dispatching Production

Realizuj produkcję zgodnie z zamówieniami klientów i obsługuj zmiany dotyczące zleceń produkcji zgodnie z sekwencjami i wykonaniem zleceń na podstawie możliwości globalnego śledzenia i decyzji dotyczących zarządzania zmianami.

Document Control

Wyświetlaj elektroniczne instrukcje pracy z wykorzystaniem dokumentacji w postaci tekstowej, graficznej, plików wideo, symboli i materiałów referencyjnych zgodnie z wykazem procesów (BOP).

Labor Management

Minimalizuj ryzyko i poprawiaj jakość dzięki zdefiniowaniu i zmapowaniu wymagań dotyczących umiejętności niezbędnych w obszarach produkcyjnych i egzekwowaniu wykonywania określonych czynności wyłącznie przez przeszkolonych operatorów.

Maintenance Operations Management

Mapuj narzędzia potrzebne do realizacji produkcji z istniejącymi zasobami oraz definiuj wymagania dotyczące konserwacji i zarządzaj nimi, a także egzekwuj stosowanie właściwych, zaakceptowanych narzędzi.

Movement Storage & Tracking of Materials

Prowadź kompletną historię zleceń dotyczących produktów i procesów, aby ułatwić zdefiniowanie lokalizacji magazynów na potrzeby śledzenia materiałów i zarządzać tymi lokalizacjami, a także egzekwuj limity czasowe.

Operations & Detailed Scheduling

Udoskonalaj plany produkcji przemysłowej przez wykorzystanie szczegółowych harmonogramów opartych na wstępnie zdefiniowanych regułach dla wysoce skonfigurowanych maszyn zidentyfikowanych na poziomie zlecenia lub operacji.

Performance Analysis

Mapuj istniejące wskaźniki produkcji i wykorzystuj dynamiczne karty wyników oraz pulpity, aby wizualizować kluczowe wskaźniki operacyjne i reagować na nie w czasie rzeczywistym.

Process Management

Dodawaj uzupełniające informacje inżynieryjne specyficzne dla danego zakładu produkcyjnego do wykazu procesów (BOP) w celu rozwiązania problemów zidentyfikowanych na hali produkcyjnej podczas standardowych poprawek.