Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi produkcyjnymi dla branży maszynowej pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat wytwarzania. Zapewnia to jedno, skalowalne i bezpieczne źródło danych dotyczących produkcji, które obsługuje procesy cyklu życia od etapu inżynierii po wytwarzanie. Pozwala to zwiększyć wpływ działu produkcji na innowacje, które mogą znacząco podnieść rentowność i jakość oraz skrócić czas potrzebny na wejście na rynek.

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi produkcyjnymi dla branży maszynowej pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat wytwarzania. Zapewnia to jedno, skalowalne i bezpieczne źródło danych dotyczących produkcji, które obsługuje procesy cyklu życia od etapu inżynierii po wytwarzanie. Pozwala to zwiększyć wpływ działu produkcji na innowacje, które mogą znacząco podnieść rentowność i jakość oraz skrócić czas potrzebny na wejście na rynek.

Learn More

Zarządzanie procesem produkcji pozwala producentom z branży maszyn przemysłowych wspólnie tworzyć, walidować i optymalizować plany równolegle z projektowaniem produktu. Zapewniając wspólne środowisko dla wielu różnych dziedzin, w których stosuje się jednakowe wymagania, producenci maszyn mogą znacząco poprawić produktywność na każdym etapie, począwszy od projektowania, a kończąc na produkcji. W ten sposób straty zostają zminimalizowane, a wartość decyzji wzrasta, gdyż powiązania między informacjami są wykorzystywane przez szerszą grupę odbiorców, co pozwala w krótszym czasie podejmować lepsze decyzje.

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi produkcyjnymi dla branży maszynowej pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat wytwarzania. Zapewnia to jedno, skalowalne i bezpieczne źródło danych dotyczących produkcji, które obsługuje procesy cyklu życia od etapu inżynierii po wytwarzanie. Pozwala to zwiększyć wpływ działu produkcji na innowacje, które mogą znacząco podnieść rentowność i jakość oraz skrócić czas potrzebny na wejście na rynek.

Nasze rozwiązanie oferuje spójne źródło aktualnych informacji, które zwiększają indywidualną produktywność, jednocześnie ułatwiając działanie rozwiązań do kontroli procesów. To zaś skraca czas dostawy na rynek, obniża nieoczekiwane koszty i może ograniczyć niezoptymalizowaną produkcję: od etapu koncepcji po wsparcie użytkownika końcowego.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Skutecznie zarządzaj i rozszerzaj listy BOM poza projektowanie i rozwój, aby uwzględnić wstępną konfigurację i planowanie, a także produkcję, serwis i wsparcie.

Adaptable PLM Foundation

Skoordynuj wdrożenie w wielu placówkach dla całego globalnego przedsiębiorstwa, a także wizualizuj, analizuj i waliduj projekty 3D tworzone w różnych systemach CAD.

Additive Manufacturing Data and Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania i zarządzaniem materiałami oraz procesami produkcji.

Assembly Manufacturing Data and Process Management

Zarządzaj danymi produkcyjnymi o sprzęcie ciężkim oraz informacjami o procesie, zasobach, fabryce i zintegrowanym środowisku PLM dla produktu i wytwarzania, aby bez problemu połączyć listy EBOM, MBOM i MBOP.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Automation Design Data and Process Management

Zarządzaj danymi, wiedzą i komunikacją między domeną mechaniczną, elektryczną i automatyką w procesie projektowania mechatroniki i systemów produkcji, w tym kodu, schematów elektrycznych, diagramów okablowania i połączeń sprzętowych.

Business Intelligence & Reporting Tools

Wgląd w skumulowaną wiedzę na temat rozwoju produktu jest niezbędny, jeśli chcesz podejmować inteligentne decyzje biznesowe. Funkcje samoobsługowych raportów w języku naturalnym pomagają w efektywnym tworzeniu nowych analiz i gotowych raportów, by zapewnić szybki wgląd w produkty i procesy.

Change Management & Workflow

Ustanów połączenie między widokami skupionymi na produkcie i zakładzie, konfigurując listę procesów dla produktu i fabryki, komórek roboczych i realizacji działań w sposób niezależny od siebie.

Factory and Line Design Data and Process Management

Podnieś wydajność, utrzymując rysunki koncepcyjne fabryk w kontekście listy procesów produkcji (BOP) przy jednoczesnym zarządzaniu danymi pochodzącymi z rysunków koncepcyjnych fabryk w środowisku opartym na współpracy.