Inżynieria wydajności maszyn produkcyjnych

Projektowanie zaawansowanych maszyn produkcyjnych przyszłości wymaga nowego podejścia inżynieryjnego. Działanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz oprogramowania musi być idealnie dostrojone i przewyższać oczekiwania klientów. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci w projektowaniu, symulowaniu działania i wirtualnym uruchomieniu zaawansowanych maszyn w ramach całego procesu: od koncepcji przez sprawdzanie poprawności aż do wdrożenia do eksploatacji.

Projektowanie zaawansowanych maszyn produkcyjnych przyszłości wymaga nowego podejścia inżynieryjnego. Działanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz oprogramowania musi być idealnie dostrojone i przewyższać oczekiwania klientów. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci w projektowaniu, symulowaniu działania i wirtualnym uruchomieniu zaawansowanych maszyn w ramach całego procesu: od koncepcji przez sprawdzanie poprawności aż do wdrożenia do eksploatacji.

30 day free trial

Performance engineering trial

Machinery in a hi-tech facility

Learn how to engineer intelligent machines with superior performance through a free, hands-on trial. Try it today!

Learn More

Nowoczesne maszyny są znacznie bardziej skomplikowane, a sukces ich producentów zależy od umiejętności radzenia sobie z niebywale wysokim poziomem złożoności ich projektów. Projektując maszynę, należy rozważyć jej działanie pod kątem strukturalnym, mechanicznym i hydraulicznym, w wysokich temperaturach i z uwzględnieniem hałasu i wibracji. Trzeba też sprawdzić, w jaki sposób oprogramowanie i systemy sterowania wpływają na działanie konstrukcji mechanicznej. Wyłączne poleganie na testach fizycznych prototypów jest o wiele zbyt kosztowne i niepraktyczne, w związku z czym symulacja staje się krytycznym narzędziem w dziedzinie inżynierii wydajności maszyn.

Opracowuj innowacyjne rozwiązania szybciej i z większą pewnością dzięki możliwości dokładnego przewidywania działania złożonych maszyn na etapie projektowania. Jest to możliwe za sprawą funkcji symulacji, przez stworzenie zamkniętej pętli i walidację wyników symulacji z zastosowaniem ograniczonej liczby testów i warunków eksploatacji produktu przez użytkownika końcowego. Skuteczne połączenie funkcji mechanicznych z elektroniką, oprogramowaniem i układami sterowania wymaga podejścia pozwalającego przezwyciężyć niedociągnięcia tradycyjnych procesów, takie jak oddzielne procesy symulacji i testowania oraz powtarzalne prototypowanie fizyczne.

Cyfrowy bliźniak pomoże skuteczniej osiągać równowagę pomiędzy różnymi wymaganiami. Ponadto prawdziwy cyfrowy bliźniak jest stale zsynchronizowany z produktem i umożliwia dalszą optymalizację działania już po dostarczeniu produktu do klienta za sprawą inteligentnych funkcji.

Nasza holistyczna oferta symulacji i testów obejmuje wszystkie opcje potrzebne do utworzenia i aktualizowania cyfrowego bliźniaka. Łączy multidyscyplinarne analizy projektowe, symulacje projektowe oraz testy z inteligentnymi funkcjami raportowania i narzędziami analitycznymi, aby pomóc przewidzieć rzeczywiste zachowanie produktu w całym cyklu jego życia.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Siemens Process Instrumentation

Siemens Process Instrumentation uses Simcenter solutions to predict SIPART PS2 product performance

Simcenter solutions and services help establish an automated process for virtual testing to accelerate development and simulation of electropneumatic positioners

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Optymalizacja zarządzania energią maszyny z wykorzystaniem rozwiązań inżynierii predykcyjnej

Wdrożenie idei cyfrowego bliźniaka dzięki oprogramowaniu Simcenter

Wydajność paliwowa oraz zarządzanie energią to skomplikowane i naglące problemy w branży sprzętu ciężkiego.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.