Zarządzanie cyklem życia

Branża przemysłu ciężkiego i maszynowego nigdy nie była bardziej konkurencyjna pod względem kosztów niż dziś — dlatego konieczne jest zwiększenie wydajności tam, gdzie to tylko możliwe.  Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży.  Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami przez producentów, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Stosowane przez nas i oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy posiadający wiedzę mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Branża przemysłu ciężkiego i maszynowego nigdy nie była bardziej konkurencyjna pod względem kosztów niż dziś — dlatego konieczne jest zwiększenie wydajności tam, gdzie to tylko możliwe.  Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży.  Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami przez producentów, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Stosowane przez nas i oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy posiadający wiedzę mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

Learn More

Przemysł ciężki i maszynowy są definiowane na nowo w związku z rosnącą liczbą złożonych produktów o coraz wyższym poziomie dostosowania do potrzeb klienta, co sprawia, że możliwość zapewnienia elastyczności i odporności produkcji staje się niezwykle istotna.  Może to być nie lada wyzwaniem, gdy informacje o kluczowym znaczeniu dla Twojej firmy nie są ze sobą powiązane, a ponadto są przechowywane w wielu niekontrolowanych miejscach, często w niekompatybilnych formatach.

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia umożliwia konsolidację i połączenie danych wyjściowych z istniejących systemów, dzięki czemu wszyscy interesariusze, łącznie z dostawcami, zewnętrznymi pracownikami serwisowymi oraz klientami, będą mogli szybciej wykonywać swoje zadania, tym samym poświęcając mniej czasu na bezproduktywne poszukiwanie niezbędnych zasobów.  Ułatwia to szybsze podejmowanie świadomych decyzji w całym przedsiębiorstwie i tworzenie wartości.

Nasze rozwiązanie pozwala na lepsze wykorzystanie informacji technicznych w zintegrowanym, łatwo dostępnym, a jednocześnie bezpiecznym środowisku.  Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zmianami, realizację procesów roboczych, poprawę jakości czy też włączenie zewnętrznych dostawców i klientów w procesy, nasze rozwiązanie skupia się na cyklu życia maszyn przemysłowych, począwszy od etapu koncepcji, a skończywszy na eksploatacji, oraz zapewnia możliwość ujednolicenia całej dokumentacji w każdej fazie procesu. Wszystko zaczyna się od zastosowania podejścia opartego na cyklu życia w celu scentralizowania informacji technicznych i zapewnienia ich aktualności.

Webinar na żądanie | 65 min.

How to improve product Mechatronic Performance with Simcenter 3D Motion

Mechatronic Performance

Discover how to quickly analyze and optimize the real-world behavior of mechatronic designs and to guarantee that they perform as expected, before committing to expensive physical prototype testing.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable PLM Foundation

Umożliwiaj interesariuszom podejmowanie lepszych i szybszych decyzji zwiększających wydajność przez zintegrowanie informacji o kluczowym znaczeniu oraz zapewnienie ich dostępności i możliwości użycia w dowolnym miejscu, o każdej porze i na dowolnym urządzeniu.

Bill of Materials Management

Scentralizuj wszystkie informacje o produkcie, projekcie lub zakładzie w formie skonsolidowanej listy BOM, która stanowi jedno źródło informacji o szczegółach technicznych dotyczących produktów, projektów lub zasobów.

Change Management & Workflow

Wzmocnij pozycję wszystkich interesariuszy w różnych dziedzinach, stosując holistyczne podejście do maszyny, aby zapewnić wysoką efektywność w zakresie aktualizacji i dokładności informacji dotyczących informacji projektowych i wykonawczych. Upewnij się, że wszyscy interesariusze dokładnie rozumieją zmiany i ich wpływ.

Materials Data & Lifecycle Management

Monitoruj zgodność materiałów z wymogami i przepisami regulacyjnymi dotyczącymi transferu technologii i materiałów oraz upraszczaj specyfikacje materiałów w celu zapewnienia wytwarzalności produktu.

Model Based Systems Engineering

Stosuj oparte na inżynierii systemów podejście do projektów maszyn poprzez konsolidację i zarządzanie projektami instalacji elektrycznych i konstrukcji mechanicznych ze wszystkich dyscyplin projektowych, które łączy się, by zapewnić doskonałość operacyjną.

Product Configuration

Skonsoliduj informacje o produktach i zasobach, aby kontrolować złożone konfiguracje, rozpoznając jednocześnie różnice między podobnymi produktami, projektami i zakładami oraz zarządzając nimi.

Product Requirements Engineering

Rejestruj i kontroluj wymogi zamówienia oraz zarządzaj nimi, a także zapewnij ich dostosowanie względem rezultatów, by zagwarantować powodzenie projektu przy jednoczesnym zachowaniu pełnej identyfikowalności.

Search & Analytics

Uzyskaj wgląd w produkty i analizy dzięki zastosowaniu wydajnych wyszukiwarek internetowych i narzędzi analitycznych do danych produktów, projektów i zakładów produkcyjnych w celu zwiększenia wydajności w zakresie inżynierii oraz wszystkich operacji, aby ułatwić identyfikację stanu projektu i produkcji oraz umożliwić doskonalenie procesów.

Visualization, Digital Mockup & Virtual Reality

Szybko wyszukuj i wizualizuj wszystkie skonsolidowane informacje o projektowaniu, projekcie i zasobach metodą graficzną lub opartą na danych, tak by pracownicy wiedzy mogli szybciej podejmować lepsze decyzje.