IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)

IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pomaga producentom maszyn w monitorowaniu wydajności produktów i danych dotyczących użycia, by poprawić niezawodność i jakość przez wykorzystanie Internetu Rzeczy do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie (tzw. „fizyczny bliźniak”) oraz uzyskiwanie wiedzy inżynieryjnej w ramach systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) (tzw. „cyfrowy bliźniak”), co zapewnia producentom maszyn informacje niezbędne do sprostania ciągle rosnącemu poziomowi złożoności i zwiększającej się liczbie regulacji przy jednoczesnym osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pomaga producentom maszyn w monitorowaniu wydajności produktów i danych dotyczących użycia, by poprawić niezawodność i jakość przez wykorzystanie Internetu Rzeczy do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie (tzw. „fizyczny bliźniak”) oraz uzyskiwanie wiedzy inżynieryjnej w ramach systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) (tzw. „cyfrowy bliźniak”), co zapewnia producentom maszyn informacje niezbędne do sprostania ciągle rosnącemu poziomowi złożoności i zwiększającej się liczbie regulacji przy jednoczesnym osiąganiu przewagi konkurencyjnej.

IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)

Learn More

Bardziej inteligentne i połączone maszyny pomagają na nowo zdefiniować sposób, w jaki konstruktorzy maszyn budują i sprzedają swoje produkty. Na tle konkurencji wyraźnie wyróżniają się firmy, które są w stanie monitorować wydajność produktów i dane na temat ich użycia dzięki rozwiązaniom oferowanym przez Internet Rzeczy (IoT). Właśnie to napędza zapotrzebowanie na inteligentniejsze i lepiej ze sobą połączone maszyny, umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej dzięki większej dostępności i wydajności.

Wraz z wydłużaniem się łańcuchów dostaw zmniejsza się przejrzystość danych o dostawcach, co zwiększa ryzyko, że klienci otrzymają części niezgodne z wymaganą specyfikacją, a tym samym ostatecznie wzrosną koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i obsługą. Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego może łączyć różne źródła danych i fragmentaryczne informacje, by pomóc klientowi wpłynąć na projekt, innowacyjność produktów i poprawę wydajności. 

Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analityka jest niezbędna na każdym kroku. Rozwiązanie wykorzystuje koncepcję IoT do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie (tzw. „fizyczny bliźniak”), przy jednoczesnym uzyskiwaniu wiedzy inżynieryjnej w ramach systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) (tzw. „cyfrowy bliźniak”), co zapewnia producentom maszyn informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Agfa Graphics

Simcenter SCADAS XS helps Agfa Graphics improve efficiency when investigating vibrations and studying dynamic machine behavior

Testing solution from Siemens Digital Industries Software helps Agfa Graphics reduce vibrations and deliver top-quality printing plates for customers worldwide

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

How to use data to optimize your asset performance with industrial IoT

How to use data to optimize your asset performance

Use data to minimize downtime costs and increase performance & OEE

Obejrzyj webinar