Intelligent Performance Engineering

2 inżynierów patrzy na maszynę z podajnikiem i cyfrową grafikę

Produkcja maszyn staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na większą integrację z oprogramowaniem i połączenie elementów elektrycznych maszyn ze środowiskiem produkcyjnym. Rozwiązanie Intelligent Performance Engineering może zautomatyzować procesy przekazywania informacji między zespołami projektowymi, analitykami, testerami oraz inżynierami serwisu. Pozwala to producentom maszyn na lepszą ocenę możliwości i ograniczeń wariantów produktowych w bardzo wydajny sposób.

Produkcja maszyn staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na większą integrację z oprogramowaniem i połączenie elementów elektrycznych maszyn ze środowiskiem produkcyjnym. Rozwiązanie Intelligent Performance Engineering może zautomatyzować procesy przekazywania informacji między zespołami projektowymi, analitykami, testerami oraz inżynierami serwisu. Pozwala to producentom maszyn na lepszą ocenę możliwości i ograniczeń wariantów produktowych w bardzo wydajny sposób.

30 day free trial

Performance engineering trial

Machinery in a hi-tech facility

Learn how to engineer intelligent machines with superior performance through a free, hands-on trial. Try it today!

Cyfrowa reprezentacja obrabiarki CNC

Learn More

Producenci mierzą się z ryzykiem ogromnych zakłóceń swoich operacji i mogą utonąć w złożoności, kiedy to starają się zareagować na potrzebę wprowadzenia bardziej spersonalizowanych maszyn przy pomocy niepołączonych silosów i manualnych procesów. Nasze rozwiązanie Intelligent Performance Engineering koncentruje się na usprawnieniu symulacji, projektowania i łączności dla konstruktorów maszyn, włączając w to:

Multifizyczną symulację maszyn:

Ulepszenie wydajności maszyn smart wymaga multidyscyplinarnej współpracy oraz wykonywania symulacji dla różnych dziedzin fizyki w ramach jednego rozwiązania. Daje to nie tylko możliwość wychwycenia wszystkich niuansów, ale również pozwala na symulację multifizyczną różnych dyscyplin.

Zintegrowane projektowanie i symulację:

Projektanci oraz inżynierowie ds. symulacji mogą korzystać z głównej koncepcji modelu w ramach wszystkich narzędzi, a także zadbać o spójność danych projektowych z symulacją.Biblioteki komponentów budowane od dziesięcioleci mogą zostać łatwo wykorzystane do symulacji różnych scenariuszy na wczesnych etapach projektowania. 

Weryfikację maszyny w pętli zamkniętej:

Procesy w pętli zamkniętej pozwalają sprawdzać poprawność symulacji dzięki rejestrowaniu i walidacji relacji między wymaganiami, w tym między układem funkcjonalnym maszyny, logiczną implementacją kodu automatyzacji oraz fizyczną implementacją modułu.

Cyfrowa reprezentacja obrabiarki CNC
Wyróżniona historia sukcesu klienta

RONCHI MARIO

A major Italy-based industrial machinery manufacturer chose Simcenter Amesim to boost its performance

A major Italy-based industrial machinery manufacturer chose Simcenter Amesim to boost its performance

RONCHI MARIO uses Simcenter Amesim to optimize its filling machines performance

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 42 min.

Predictive Engineering Analytics and an Intelligent Engineering Simulation Platform

An engineer examining the virtual model of a smart, advanced industrial manufacturing plant

Balance Productivity & Energy Efficiency of Industrial Machinery

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Advanced Machine Engineering

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Digital part production

Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.

Inżynieria wydajności maszyn wirujących

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie sprzętów wirujących, takich jak pompy, sprężarki, silniki itp., pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Inżynieria wydajności systemów HVAC

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

IoT and Lifecycle Analytics

Połącz różne źródła danych i fragmenty informacji, aby Twoi klienci mogli wpłynąć na projekt, innowacje produktowe oraz lepszą wydajność na etapie projektowania i rozwoju maszyny oraz jej eksploatacji.

Manufacturing & Production Machine Performance Engineering

Inżynieria zaawansowanych maszyn produkcyjnych wymaga połączenia układów mechanicznych, elektronicznych i elektrycznych oraz oprogramowania. Pozwala to konstruować, symulować i wirtualnie uruchamiać zaawansowane maszyny, od etapu koncepcji aż po wdrożenie do eksploatacji.

Video

Explained: Intelligent performance engineering

Discover what the industrial machinery market of tomorrow looks like today with the intelligent performance engineering digital thread.

Click here to view