Intelligent Performance Engineering

2 inżynierów patrzy na maszynę z podajnikiem i cyfrową grafikę

Produkcja maszyn staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na większą integrację z oprogramowaniem i połączenie elementów elektrycznych maszyn ze środowiskiem produkcyjnym. Rozwiązanie Intelligent Performance Engineering może zautomatyzować procesy przekazywania informacji między zespołami projektowymi, analitykami, testerami oraz inżynierami serwisu. Pozwala to producentom maszyn na lepszą ocenę możliwości i ograniczeń wariantów produktowych w bardzo wydajny sposób.

Produkcja maszyn staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na większą integrację z oprogramowaniem i połączenie elementów elektrycznych maszyn ze środowiskiem produkcyjnym. Rozwiązanie Intelligent Performance Engineering może zautomatyzować procesy przekazywania informacji między zespołami projektowymi, analitykami, testerami oraz inżynierami serwisu. Pozwala to producentom maszyn na lepszą ocenę możliwości i ograniczeń wariantów produktowych w bardzo wydajny sposób.

Cyfrowa reprezentacja obrabiarki CNC

Learn More

Producenci mierzą się z ryzykiem ogromnych zakłóceń swoich operacji i mogą utonąć w złożoności, kiedy to starają się zareagować na potrzebę wprowadzenia bardziej spersonalizowanych maszyn przy pomocy niepołączonych silosów i manualnych procesów. Nasze rozwiązanie Intelligent Performance Engineering koncentruje się na usprawnieniu symulacji, projektowania i łączności dla konstruktorów maszyn, włączając w to:

Multifizyczną symulację maszyn:

Ulepszenie wydajności maszyn smart wymaga multidyscyplinarnej współpracy oraz wykonywania symulacji dla różnych dziedzin fizyki w ramach jednego rozwiązania. Daje to nie tylko możliwość wychwycenia wszystkich niuansów, ale również pozwala na symulację multifizyczną różnych dyscyplin.

Zintegrowane projektowanie i symulację:

Projektanci oraz inżynierowie ds. symulacji mogą korzystać z głównej koncepcji modelu w ramach wszystkich narzędzi, a także zadbać o spójność danych projektowych z symulacją.Biblioteki komponentów budowane od dziesięcioleci mogą zostać łatwo wykorzystane do symulacji różnych scenariuszy na wczesnych etapach projektowania. 

Weryfikację maszyny w pętli zamkniętej:

Procesy w pętli zamkniętej pozwalają sprawdzać poprawność symulacji dzięki rejestrowaniu i walidacji relacji między wymaganiami, w tym między układem funkcjonalnym maszyny, logiczną implementacją kodu automatyzacji oraz fizyczną implementacją modułu.

Cyfrowa reprezentacja obrabiarki CNC
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Picanol (Energy Efficiency)

Rozwiązania od Siemens Digital Industries Software pozwalają firmie Picanol zoptymalizować produkt już na wczesnym etapie prac

Oprogramowanie Simcenter Amesim służy do opracowywania „najbardziej energooszczędnych krosien tkackich na rynku”

Rozwiązania od Siemens Digital Industries Software pozwalają firmie Picanol zoptymalizować produkt już na wczesnym etapie prac

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 42 min.

Predictive Engineering Analytics and an Intelligent Engineering Simulation Platform

An engineer examining the virtual model of a smart, advanced industrial manufacturing plant

Balance Productivity & Energy Efficiency of Industrial Machinery

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania