Zintegrowane zarządzanie jakością

Nasze zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska wykorzystującego kluczowe funkcje specyficzne dla branży w celu zoptymalizowania wydajności operacyjnej i ograniczenia ilości odpadów oraz złomu, co pozwala opracować najlepsze w swojej klasie operacje produkcyjne.

Nasze zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska wykorzystującego kluczowe funkcje specyficzne dla branży w celu zoptymalizowania wydajności operacyjnej i ograniczenia ilości odpadów oraz złomu, co pozwala opracować najlepsze w swojej klasie operacje produkcyjne.

Learn More

Dzisiaj wszyscy producenci maszyn stoją przed takimi samymi wyzwaniami. Muszą wytwarzać wysoce precyzyjne komponenty w stosunkowo niewielkich ilościach oraz składać coraz bardziej złożone maszyny dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów z harmonogramami realizacji, które z dnia na dzień wydają się być coraz krótsze.  Wymaga to opracowania programu zarządzania jakością, który wykorzystuje najlepsze w swojej klasie metody i odznacza się elastycznością, skalowalnością, wysokim poziomem automatyzacji oraz identyfikowalnością list materiałowych BOM i dokumentacji produkcyjnej.

Produktywność w dalszym ciągu pozostaje kluczowym parametrem przy opisywaniu efektywności dzisiejszych konstruktorów maszyn. Bezpośredni związek między rozwojem produktu i procesu przyczynia się w zauważalnym stopniu do zwiększenia złożoności, co z kolei sprawia, że precyzyjna identyfikacja błędów rozwoju i procesu jest coraz trudniejsza. Dlatego też w przemyśle wytwórczym identyfikowalność wątków i funkcje zarządzania wersjami tworzonymi na zamówienie mają kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów dotyczących jakości.

Nasze zintegrowane rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska, które pozwala zoptymalizować wszystkie etapy i procesy produkcji zgodnie z adekwatnymi normami oraz osiągnąć najwyższy w swojej klasie poziom zgodności z przepisami, jakości oraz efektywności operacyjnej.

Webinar na żądanie

Rola jakości w procesie wprowadzania nowego produktu na rynek (NPI)

Transmisja przygotowana przez LNS — zarządzanie jakością — sponsorowana przez Siemens

Wydarzenie przygotowane przez firmę LNS Research

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Continuous Quality Improvement

Zadbaj o pełne pomiary końcowe i kontrolę jakości maszyny dzięki dostosowaniu charakterystyki pomiarów do kluczowych wskaźników wydajnościowych w całym procesie produkcji. Możesz także uwzględnić procesy zgłaszania reklamacji, gwarancji i działań naprawczych.

Ensure Dimensional Quality

Automatyzuj zbieranie, organizowanie i raportowanie danych, aby umożliwić swoim zespołom ds. jakości poświęcenie większej ilości czasu na ulepszenie całego procesu produkcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości odpadów, poprawek i strat produkcyjnych.

Issue Management & CAPA

Opracuj szybki, kompleksowy i zautomatyzowany program zgodności za sprawą integracji zarządzania problemami z cyklem życia produktu w systemie działającym w zamkniętej pętli, zapewniającym identyfikowalność i niezawodność.

Quality Management in Production

Zapewnij stałe podwyższanie jakości oferowanej przez dostawców oraz zwiększanie niezawodności, wdrażając programy kontroli produktu wykorzystujące analizy stopnia dojrzałości, wyrywkowe pomiary oraz zautomatyzowane pulpity kontroli.

Quality Operations Management

Wprowadź tutaj krótkie podsumowanie — nie dłuższe niż 75 słów. Ta wersja podsumowania będzie wyświetlana w formacie promocyjnym.

Quality Planning / Advanced Product Quality Planning

Twórz kompleksowe plany zapewnienia jakości zgodne z normami takimi jak APQP, FMEA i PPAP, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności danych części w interfejsach oprogramowania CAD oraz identyfikowalności w procesie zarządzania zmianami i bazach danych ERP.

Quality Support

Realizuj i nieustannie wprowadzaj udoskonalenia w swoich programach planowania produktu dzięki wykorzystaniu kontrolowanego środowiska, które obejmuje kompleksowe zarządzanie programami zapewnienia jakości, od protokołu audytu po inspekcję wskaźników i programy zarządzania.

Solve Build Quality Issues More Effectively

Wykorzystaj badanie tolerancji cech konstrukcyjnych w celu dostosowania analizy możliwości produkcyjnych do wymagań projektu części, tworząc w ten sposób plan pozwalający na uzyskanie jak najwyższej jakości już za pierwszym razem przy maksymalnie efektywnym wykorzystaniu zasobów.

Validate Quality

Skróć czas programowania maszyn pomiarowych nawet o 80% dzięki wykorzystaniu danych o produkcie i produkcji (PMI), w tym informacji GD&T (wymiary geometryczne i tolerancje) oraz adnotacji 3D w modelu CAD.