Zarządzanie danymi w eksploatacji

Wraz ze wzrostem złożoności maszyn rośnie znaczenie efektywnych i precyzyjnie działających systemów zarządzania konfiguracją produktów fizycznych lub zasobów wykorzystywanych przez konstruktorów maszyn na potrzeby klientów końcowych. Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.

Wraz ze wzrostem złożoności maszyn rośnie znaczenie efektywnych i precyzyjnie działających systemów zarządzania konfiguracją produktów fizycznych lub zasobów wykorzystywanych przez konstruktorów maszyn na potrzeby klientów końcowych. Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Learn More

Produkt jako platforma dla usług to model biznesowy o rosnącym znaczeniu strategicznym dla konstruktorów maszyn i producentów OEM dostarczających klientom złożone maszyny o długim czasie eksploatacji. Oferuje on możliwość zwiększenia i ustabilizowania strumienia przychodów i zysków, zapewniając jednocześnie lojalność klientów. To podejście biznesowe oparte na modelu obsługi serwisowej wymaga lepszego zrozumienia wydajności produktu oraz planowania pomocy technicznej już w trakcie jego rozwoju, a także umiejętności wykorzystania wiedzy na temat zasobów i obsługi oraz zarządzania nimi w celu wsparcia efektywnej obsługi serwisowej. Włączenie funkcji serwisowych do środowiska PLM używanego w procesie rozwoju maszyny pozwala na ściślejszą współpracę owocującą lepszymi produktami oraz lepszą obsługą.

Nasze rozwiązanie dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.  Podstawowe funkcje PLM związane z bezpieczeństwem, przepływem informacji, zarządzaniem zmianami i dokumentami dostosowują się do list materiałowych BOM i wiedzy na temat fizycznych struktur produktów pod kątem rozszerzonej obsługi serwisowej dzięki zarządzaniu fizyczną konfiguracją sprzętu w celu wsparcia testów, gwarancji i wycofywania z eksploatacji oraz konserwacji przez charakterystykę statusu i historię usuwania części, instalacji i kontroli.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Zmniejsz nakłady pracy i koszty związane ze śledzeniem każdego procesu PLM dzięki automatyzacji przepływu właściwych informacji do odpowiednich ról i osób, co pozwala skrócić czas przetwarzania dla obsługi serwisowej.

Business Intelligence & Reporting

Analizuj wymagania dotyczące obsługi serwisowej i produktu, aby ustalać trendy dotyczące wydajności z wykorzystaniem pulpitów i raportów, mierzyć oraz analizować kluczowe wskaźniki wydajności i sterować procesami w całym cyklu życia produktu.

Change Management

Eliminuj niespójne i ręcznie prowadzone procesy w celu umożliwienia efektywnego zarządzania zmianami produktu przez żądanie, analizę i włączanie wszystkich powiązanych informacji w proces ciągłego i systematycznego ulepszania produktu.

Digital Mockup

Wykorzystuj funkcje wyświetlania części i złożeń w 3D, aby poszerzać wiedzę na temat obsługi serwisowej maszyny w celu identyfikowania problemów, definiowania działań naprawczych i zapobiegawczych oraz zarządzania nimi z myślą o poprawieniu jakości i obsługi serwisowej.

Document Management & Publishing

Zarządzaj tworzeniem i zatwierdzaniem dokumentów związanych z maszynami i ich obsługą serwisową, a także dostępem do nich, aby uzgodnić projekt i dokumentację produktu ze zmianami oraz poprawić jakość oraz produkt końcowy.

Issue Management & CAPA

Śledź reklamacje, defekty i przypadki braku zgodności w całej organizacji przy użyciu procesów inżynierii produktów, symulacji planowania produkcji i narzędzi do sprawdzania poprawności, aby aktywniej zapobiegać niezgodnościom i budować maszyny wysokiej jakości.

Materials Data & Lifecycle Management

Wykorzystaj proces projektowania na podstawie wiedzy o materiałach przez zarządzanie cyklem życia wszystkich wymaganych materiałów, aby tworzyć innowacyjne, stabilne produkty i umożliwić projektowanie w oparciu o materiały.

Product Requirements Engineering

Zapewniaj dwukierunkową współpracę między obszarem projektowania produktu i operacjami serwisowymi w celu ustalenia dokładnych celów serwisowych i wydajnościowych, które będą wyznaczać kierunek projektowania, testowania i serwisowania maszyn.

Workflow Management

Rejestruj i organizuj informacje o zasobach w kontekście ich konfiguracji oraz uzyskuj do nich dostęp w celu umożliwienia szybkiej i precyzyjnej poprawy planowania oraz realizacji usług, z uwzględnieniem bieżących wymagań i ograniczeń wynikających z konieczności zachowania zgodności z przepisami.