Inżynieria wydajności systemów HVAC

Inżynieria wydajności systemów HVAC

Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC) muszą działać w różnych warunkach, spełniać wymagania przepisów regulacyjnych w zakresie efektywności i odznaczać się niezawodnością w długim okresie eksploatacji przy minimalnych przestojach na dokonanie niezbędnych napraw.  Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software mogą pomóc w uzyskaniu lepszego wglądu w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Systemy grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne (HVAC) muszą działać w różnych warunkach, spełniać wymagania przepisów regulacyjnych w zakresie efektywności i odznaczać się niezawodnością w długim okresie eksploatacji przy minimalnych przestojach na dokonanie niezbędnych napraw.  Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software mogą pomóc w uzyskaniu lepszego wglądu w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Inżynieria wydajności systemów HVAC

Learn More

Rynek systemów HVAC intensywnie się rozwija. Rosnący rynek przyciąga wielu graczy, w związku z czym firmy muszą zadbać o wyróżnienie swoich produktów na tle konkurencji. Wymaga to opracowania innowacyjnych rozwiązań.

Wzrost emisji gazów cieplarnianych i zapotrzebowanie na większą efektywność skłoniły rządy wielu krajów na całym świecie do wprowadzenia przepisów dotyczących poziomu emisji i efektywności systemów HVAC. Zróżnicowane przepisy to dodatkowe utrudnienia, którymi należy zarządzać i które należy uwzględniać w produktach.

Systemy HVAC stają się ponadto coraz inteligentniejsze i w coraz większym stopniu połączone. Internet Rzeczy (IoT) umożliwia teraz systemom HVAC komunikację z globalnymi sieciami w celu zdalnego monitorowania i kontrolowania temperatury i wilgotności w odległych lokalizacjach.

W jaki sposób sprawdzić, jak dane produkty będą funkcjonować w tym złożonym, bardziej połączonym świecie? Jaki wpływ mają układy sterowania na komponenty mechaniczne i na odwrót? Wyróżnikiem najlepszych firm będzie umiejętność zrozumienia, jak projektować produkty dostosowane do specyfiki tego nowego świata.

Kluczem do wdrażania innowacji i przyspieszenia tego procesu jest symulacja. Symulacja pozwala na szybkie testowanie nowych pomysłów projektowych przed powstaniem fizycznego prototypu. Oznacza to możliwość błyskawicznej oceny wielu nowych projektów w celu znalezienia właściwego wariantu do danego zastosowania, a następnie przeprowadzenia końcowych testów fizycznych w celu zatwierdzenia symulacji oraz ostatecznej kwalifikacji niezbędnej do zachowania zgodności z przepisami.

Firma Siemens Digital Industries Software dostarcza najlepsze w swojej klasie rozwiązania w zakresie symulacji CAE, symulacji systemów i testowania, jak również analiz projektów. Nasze rozwiązania mogą pomóc w uzyskaniu lepszego wglądu w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Inżynieria wydajności systemów HVAC
Wyróżniona historia sukcesu klienta

SANDEN

Heat pump manufacturer uses Simcenter STAR-CCM+ to rapidly explore design space and bring products to market faster

Siemens Digital Industries Software solutions enable Sanden to lower development costs and maximize product performance

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 43 min.

Data centers cooling triple play: availability, reliability and efficiency

The interior of a data center

Perfectly match data center cooling systems performance to requirements

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.