Projektowanie przepływu i elementów termicznych

Aby sprostać surowym przepisom dotyczącym efektywności energetycznej, maszyny muszą maksymalizować wydajność zużycia energii. Nadmierna ilość ciepła wytwarzanego przez maszynę oznacza nieefektywne wykorzystanie energii, co może przyczynić się do skrócenia jej żywotności, obniżyć wydajność i negatywnie wpływać na otoczenie. Dlatego też określanie wydajności termicznej maszyn na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu ma tak duże znaczenie. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania termiczne i energetyczne, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie procesu rozwoju produktu, od modelowania systemów po symulację termiczno-przepływową układów chłodzenia oraz symulację wpływu temperatury na komponenty maszyny.

Aby sprostać surowym przepisom dotyczącym efektywności energetycznej, maszyny muszą maksymalizować wydajność zużycia energii. Nadmierna ilość ciepła wytwarzanego przez maszynę oznacza nieefektywne wykorzystanie energii, co może przyczynić się do skrócenia jej żywotności, obniżyć wydajność i negatywnie wpływać na otoczenie. Dlatego też określanie wydajności termicznej maszyn na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu ma tak duże znaczenie. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania termiczne i energetyczne, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie procesu rozwoju produktu, od modelowania systemów po symulację termiczno-przepływową układów chłodzenia oraz symulację wpływu temperatury na komponenty maszyny.

Learn More

Wydajność cieplna i energetyczna to krytyczne parametry, na podstawie których Twoi klienci będą opierali wybór maszyny optymalnie dostosowanej do ich potrzeb. Coraz bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące ochrony środowiska i poziomu emisji zanieczyszczeń oznaczają, że kwestii wydajności termicznej maszyn nie można zignorować.  Symulacja może pomóc w zrozumieniu wydajności cieplnej maszyny od najwcześniejszych etapów jej rozwoju, aby uniknąć kosztownych przeróbek projektu pod koniec cyklu rozwoju.

Rozwiązania do symulacji oferowane przez firmę Siemens Digital Industries Software umożliwiają prowadzenie kompleksowych analiz koncepcji, a także szczegółowe sprawdzanie poprawności działania na poziomie podsystemów i systemów. Nasze rozwiązania w zakresie symulacji systemów 1D stanowią idealny punkt wyjściowy do analiz wpływu zastosowania różnych rodzajów napędu na wydajność maszyny i jej zgodność z przepisami dotyczącymi zużycia energii. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, można użyć naszych rozwiązań 3D i CFD do badania chłodzenia maszyny, w tym wydajności wentylatora chłodzącego, a także optymalizacji komfortu cieplnego otoczenia. Inną opcją jest połączenie tych dwóch rozwiązań i utworzenie modelu połączonej symulacji CFD i 1D w celu zbadania całego zintegrowanego systemu zarządzania energią, łącznie z oceną strategii układu sterowania.

Webinar na żądanie | 46 min.

High fidelity aerodynamic simulation for gas turbine design

Gas turbine design

Learn how Siemens Energy create high fidelity turbine simulations by combining results from different disciplines, to create efficient and reliable gas turbine designs.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Electrics

Skorzystaj z gotowych modeli akumulatorów, ogniw paliwowych, konwerterów zasilania, siłowników liniowych i silników elektrycznych, by zaprojektować dowolne urządzenie elektryczne. Stosując multidyscyplinarne, wielopoziomowe, skalowalne i elastyczne podejście, można rozwiązać wiele problemów inżynierskich związanych z projektowaniem systemu zarządzania ciepłem, oceną wydajności lub efektywności systemu przy realistycznych obciążeniach mechanicznych bądź hydraulicznych, a także projektowaniem i sprawdzaniem poprawności układu sterowania.

Engineering & Consulting

Przyspiesz proces rozwoju produktu i rozwiąż najtrudniejsze problemy, korzystając z dopasowanej do Twoich potrzeb pomocy świadczonej przez naszych inżynierów i konsultantów.

Fluid Dynamics Simulation

Firma Siemens oferuje wiodące w branży oprogramowanie CFD, które umożliwia symulację niemal każdego problemu inżynieryjnego związanego z przepływem cieczy, gazów (lub jednych i drugich), wraz z towarzyszącą im fizyką.

Fluids

Oceniaj ogólne zachowanie układów i komponentów hydraulicznych lub pneumatycznych. Nasze oprogramowanie do symulacji systemów jest dostarczane z zestawem wstępnie zdefiniowanych komponentów funkcjonalnych dla pomp, sprężarek, zaworów i siłowników, jak również z serią szczegółowo opracowanych komponentów opartych na geometrii. Możesz badać zmiany ciśnienia, natężenia przepływu i temperatury w całym układzie oraz analizować wydajność poszczególnych komponentów (zaworów lub pomp), biorąc pod uwagę przepływ ściśliwy, mieszaniny gazów, efekty termiczne, napowietrzanie i kawitację.

Multi-physics Simulation

Złożone problemy przemysłowe wymagają rozwiązań obejmujących różne dziedziny fizyki. Często jedynym sposobem jest wykorzystanie symulacji uwzględniającej różne dziedziny inżynierii.

Thermal Simulation

Oprogramowanie do symulacji firmy Siemens zapewnia wszechstronne, niezawodne funkcje symulacji termicznych pomagające w analizie charakterystyki termicznej produktu i dostosowaniu rozwiązania do zarządzania procesami termicznymi w celu zapewnienia optymalnego działania produktu.

Thermodynamics

Modeluj dowolny rodzaj systemów zarządzania ciepłem przez symulację przekazywania ciepła pomiędzy ciałami stałymi, ciekłymi i gazowymi, a także zjawisk przemiany fazowej. Korzystaj z kompleksowego zestawu komponentów, takich jak pompy, termostaty lub wymienniki ciepła, aby precyzyjnie analizować przekazywanie ciepła w systemie. Możesz wymiarować komponenty i porównywać różne architektury lub strategie sterowania, jednocześnie uwzględniając interakcje termiczne między różnymi podsystemami.