Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

W związku ze wzrostem znaczenia produkcji w gospodarkach całego świata jej planowanie stało się procesem strategicznym, mogącym zapewnić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom, które będą je w pełni stosować. Nasze rozwiązanie do tworzenia rysunków koncepcyjnych zakładu, projektowania linii produkcyjnych i optymalizacji dla przemysłu maszynowego i ciężkiego umożliwia projektowanie, tworzenie układu i konfigurowanie środowiska zakładu produkcyjnego, jak również optymalizowanie operacji przy użyciu cyfrowych modeli 3D fabryki i zaawansowanego oprogramowania.

W związku ze wzrostem znaczenia produkcji w gospodarkach całego świata jej planowanie stało się procesem strategicznym, mogącym zapewnić przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwom, które będą je w pełni stosować. Nasze rozwiązanie do tworzenia rysunków koncepcyjnych zakładu, projektowania linii produkcyjnych i optymalizacji dla przemysłu maszynowego i ciężkiego umożliwia projektowanie, tworzenie układu i konfigurowanie środowiska zakładu produkcyjnego, jak również optymalizowanie operacji przy użyciu cyfrowych modeli 3D fabryki i zaawansowanego oprogramowania.

Learn More

Klienci z branży przemysłu maszynowego nieustannie domagają się coraz bardziej złożonych i zindywidualizowanych konfiguracji produktów, dostosowanych do specyficznych wymogów branżowych, co w obliczu globalnej konkurencji przekłada się na konieczność przyspieszenia produkcji i skrócenia czasu realizacji zamówień. Aby osiągnąć sukces, konstruktorzy maszyn muszą być w stanie planować i projektować zakłady produkcyjne w sposób zapewniający maksymalizację efektywności przepływu materiałów i wspierać inicjatywy lokalizowania zapasów i zarządzania nimi w modelu lean dla swoich klientów zarówno na poziomie globalnym, jak i lokalnym, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi poszczególnych środowisk produkcyjnych.

Te czynniki składają się na złożony, dynamiczny zestaw środowisk zakładu produkcyjnego wymagający skoordynowanych, wysoce wizualnych i zintegrowanych narzędzi, które łączą rysunki koncepcyjne zakładu, optymalizację przepływu procesów i zarządzanie materiałami na podstawie konfiguracji.

Nasze rozwiązanie do tworzenia rysunków koncepcyjnych zakładu, projektowania linii produkcyjnych i optymalizacji dla przemysłu maszynowego i ciężkiego umożliwia projektowanie, tworzenie układu i konfigurowanie środowiska fabryki oraz optymalizowanie operacji przy użyciu cyfrowych modeli 3D i zaawansowanego oprogramowania. Tworząc w pełni zintegrowane rozwiązanie do projektowania linii produkcyjnych, oparte na szkielecie zarządzania danymi produkcyjnymi, można opracować trójwymiarowe wirtualne modele systemów produkcyjnych, zoptymalizować rysunki koncepcyjne zakładu i zapewnić, że odległość bezpieczna, energia, hałas i bezpieczeństwo zostaną uwzględnione przed rozpoczęciem produkcji. Można również ocenić wpływ rozmieszczenia urządzeń i dostępu do nich.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Przeprowadź transformację swoich operacji produkcyjnych, dokonując rekombinacji inżynieryjnej listy BOM, grupując operacje i sekwencje wytwarzania, przy jednoczesnym zachowaniu dokumentacji procesów i zapewnieniu zgodności dla pierwotnej listy materiałowej.

Factory & Line Design Data & Process Management

Współpracuj z branżami i dostawcami maszyn w celu utworzenia i utrzymania kontekstu zakładu produkcyjnego, zapewniając środowisko, w którym każdy pracuje w swoim własnym systemie, przy jednoczesnym zachowaniu synchronizacji danych całego zakładu.

Improve Material Flow for Efficient Factory Layouts

Optymalizuj rysunki koncepcyjne zakładów produkcyjnych pod kątem odległości przepływu materiałów, częstości i kosztów, stosując analizy informacji o trasowaniu części, potrzebach związanych z magazynowaniem materiałów, specyfikacjach dotyczących sprzętu przeładunkowego oraz informacji dotyczących pakowania w odniesieniu do docelowych kosztów produktu.

Manage Manufacturing Data & Process Knowledge

Zapewnij globalny wgląd we wszystkie wymagania produktowe dotyczące maszyn przemysłowych, aż do poziomu komponentów, obejmujące raportowanie materiałów i zarządzanie łańcuchem dostaw oraz globalną harmonizację produkcji.

Navigate, Access & Visualize Manufacturing Information

Wizualizuj aktywa i lokalizacje zakładów produkcyjnych oraz przeprowadzaj analizy przepływu materiałów do złożenia/produktu w celu wdrożenia procedur produkcji odchudzonej (lean), stosując reprezentację 3D w chmurze, zapewniającą przejrzystą wizualizację dla wszystkich pracowników.

Optimize Factory & Line Design

Błyskawicznie twórz, wizualizuj i optymalizuj rysunki koncepcyjne z wysokim poziomem szczegółowości, aby umożliwić symulację operacji oraz raportowanie stanu maszyny na potrzeby codziennych raportów operacyjnych.

Optimize Throughput for Improved System Performance

Modeluj, wykonuj symulacje i optymalizuj operacje w zakresie przepływu materiałów, wykorzystania zasobów i logistyki dla globalnych zakładów produkcyjnych lub określonych linii technologicznych, aby ulepszyć istniejące rozwiązania produkcyjne, jednocześnie planując nową produkcję.

Streamline Planning of High-Volume Production Machining

Uprość i przyspiesz proces projektowania i optymalizacji linii obróbki maszynowej i efektywnej kosztowo produkcji złożonych części dzięki zintegrowaniu zaawansowanych rozwiązań planowania i CAM umożliwiającemu dystrybucję, bilansowanie, programowanie i symulację operacji produkcyjnych.