Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby przemysłu ciężkiego i maszynowego staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów musi mierzyć się z koniecznością sprostania tym nowym i nieustannie ewoluującym potrzebom. Wymaga to zarządzania multidyscyplinarnymi zespołami projektantów maszyn i instalacji z zastosowaniem zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesu inżynierskiego, które integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę zarządzania procesami inżynierskimi łączącą dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w jedno środowisko oparte na współpracy.

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby przemysłu ciężkiego i maszynowego staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów musi mierzyć się z koniecznością sprostania tym nowym i nieustannie ewoluującym potrzebom. Wymaga to zarządzania multidyscyplinarnymi zespołami projektantów maszyn i instalacji z zastosowaniem zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesu inżynierskiego, które integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę zarządzania procesami inżynierskimi łączącą dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w jedno środowisko oparte na współpracy.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Learn More

Wbudowane oprogramowanie i układy elektroniczne nieustannie zyskują na znaczeniu w ramach przemysłu ciężkiego i maszynowego: od czujników monitorujących pracę urządzeń po w pełni zautomatyzowane zakłady produkcyjne. Coraz większa liczba funkcji mechanicznych jest obecnie kontrolowana przez wbudowane oprogramowanie i elektronikę. Producenci maszyn i instalacji postawieni przed koniecznością wykorzystania powiązanych możliwości biznesowych inwestują w strategie integracji wielu domen projektowania.

Oferujemy multidyscyplinarne podejście do zarządzania procesem inżynierskim integrujące zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę zarządzania procesami inżynierskimi łączącą dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w jedno środowisko oparte na współpracy. Skutkuje to inteligentnym zarządzaniem, udostępnianiem oraz synchronizacją danych w złożonych konfiguracjach maszyn, dziedzinach projektowania i funkcjach organizacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu najlepszej w branży wydajności oraz skalowalności platformy.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Pöttinger

Wiodący producent maszyn rolniczych korzysta z Teamcenter, aby zaspokoić różnorodne potrzeby swoich klientów

Pöttinger usprawnia podejmowanie decyzji, zmniejsza liczbę błędów i poprawia wskaźnik trafień dzięki rozwiązaniu Siemens PLM Software.

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 36 min.

Rozpocznij podróż w stronę cyfrowej transformacji dzięki zautomatyzowanej inżynierii

Zautomatyzowana inżynieria w praktyce na hali produkcyjnej

Nowe oczekiwania klientów, zmieniające się trendy, silna globalna konkurencja i rosnąca potrzeba personalizacji ofert... Jedynym sposobem na sprostanie wymogom tak dynamicznego rynku jest integracja zautomatyzowanej inżynierii, digitalizacja całego łańcucha wartości oraz tworzenie maszyn przyszłości już dziś.Dzięki cyfrowemu bliźniakowi każda drobna modyfikacja i duża zmiana oraz testy mogą zostać dokładnie zasymulowane w środowisku cyfrowym – szybko, łatwo i przy niewielkich kosztach.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Adaptable PLM Foundation

Zarządzaj wdrożeniami konstrukcji maszyn w wielu lokalizacjach i wielu programach CAD w swojej firmie oraz koordynuj je. Ustal hierarchię klas części i komponentów oraz nawiguj między nimi. Możesz także wyświetlać atrybuty.

Bill of Materials Management

Zarządzaj pojedynczą, interdyscyplinarną listą materiałową BOM od etapu opracowania pierwszej koncepcji maszyny do końca jej eksploatacji, obejmującą wszystkie konfiguracje produktu oraz obsługę możliwości tworzenia, wizualizacji i aktualizacji listy BOM.

Document Management & Publishing

Twórz dokumenty i specyfikacje maszyn umożliwiające generowanie instrukcji serwisowych, dokumentów regulacyjnych, zapytań ofertowych itp. w łatwych w obsłudze aplikacjach pakietu Microsoft Office, zarządzając nimi i dodając do nich istotne, szczegółowe ilustracje i animacje 2D oraz 3D.

Electrical distribution system management

Zarządzaj danymi i procesami, aby umożliwić zespołom projektowym współpracę między domenami oraz tworzenie pełnych i dokładnych cyfrowych modeli zawierających komponenty mechaniczne i elektryczne.

Mechanical Design Management

Przeprowadzaj integrację danych oraz zarządzaj nimi, a nawet optymalizuj procesy w domenie projektowania konstrukcji mechanicznych, układów elektrycznych, oprogramowania i automatyki. Udostępniaj i ponownie wykorzystuj dane w ramach rozproszonego pod względem geograficznym łańcucha projektowania maszyn.

PCB Data Management

Zapewnij integrację globalnych zespołów projektowych i dostawców układów elektronicznych przez połączenie danych płytek drukowanych i innych danych ECAD ze wszystkich lokalizacji w jednym systemie do zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Program Planning

Zarządzaj dużymi i złożonymi produktami i etapowym procesem rewizji projektu, przyczyniając się do poprawy transparentności dostawy oraz zminimalizowania ryzyka.

Simulation Management

Przeprowadzaj integrację danych oraz zarządzaj nimi, a nawet optymalizuj procesy w domenie projektowania konstrukcji mechanicznych, układów elektrycznych, oprogramowania i automatyki, korzystając z możliwości udostępniania i ponownego używania danych w ramach rozproszonego pod względem geograficznym łańcucha projektowania maszyn.

Sourcing & Supplier Integration

Twórz pakiety informacji, zawierające m.in. projekty CAD maszyn, specyfikacje, pliki JT itp., i wymieniaj się nimi z klientami i dostawcami za pośrednictwem bezpiecznego portalu.