Components manufacturing

Digital manufacturing solutions

Suppliers of industrial components and equipment are challenged to improve energy efficiency, safety, reliability and quality. Facing pressure from global competition, they risk being considered as commodity producers – thus competing only on price. Through the adoption of digital technologies, companies can differentiate themselves by improving responsiveness, offering flexibility in production and delivering consistently high performance, high quality products.

Components manufacturing

Digital manufacturing solutions

Suppliers of industrial components and equipment are challenged to improve energy efficiency, safety, reliability and quality. Facing pressure from global competition, they risk being considered as commodity producers – thus competing only on price. Through the adoption of digital technologies, companies can differentiate themselves by improving responsiveness, offering flexibility in production and delivering consistently high performance, high quality products.

Learn more
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Perkins Engines

Widespread adoption of virtual simulation and process planning yields big dividends

Perkins uses Teamcenter and Tecnomatix for successful new engine launches; achieves three-fold increase in process planning capacity compared to previous approach

Czytaj dalej

Browse and explore solutions in this industry segment.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób.

Zarządzanie procesem modułowej konstrukcji maszyn

Rozwiązanie z zakresu zarządzania procesem modułowej konstrukcji maszyn dla przemysłu ciężkiego i maszynowego wspiera procesy inżynierii, konfiguracji oraz montażu pod konkretne zamówienie, aby pomóc w ustaleniu wspólnych procesów konfiguracji i zarządzania rodziną produktów, przy jednoczesnym określaniu modułów funkcjonalnych (podsystemów), które można z łatwością dostosować do indywidualnych wymagań klienta i powiązanych z nimi zmian.

Automatyzacja procesów projektowania na zamówienie (ETO)

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia świetnie działające środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii oraz ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Planowanie i symulacja procesów produkcji

Rozwiązanie do planowania i symulacji procesów produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego ma na celu umożliwienie zakładom produkcyjnym zarządzanie ich wysoce złożonymi, konfigurowanymi na zamówienie wariantami produktów i produkowanie ich zgodnie z wymogami przepisów regionalnych i lokalnych, jak również specyficznymi wymaganiami klientów.

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi produkcyjnymi dla branży maszynowej pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat wytwarzania.

Zarządzanie procesem produkcji i danymi

Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produkcji dla przemysłu maszynowego pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat produkcji.

Produkcja i jakość części

Nasze rozwiązanie w zakresie produkcji i jakości części zapewnia kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do produkcji części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Cyfrowy model oraz rzeczywistość wirtualna/rozszerzona w przemyśle maszynowym umożliwiają użytkownikom badanie formy, dopasowania i funkcjonalności, a także dokonywanie oceny projektów przez zanurzenie się w wirtualnym świecie cyfrowego bliźniaka produktu w celu obejrzenia i analizy modelu 3D w odpowiedniej skali.

Displaying of solutions.

Zarządzanie cyklem życia

Oparte na cyklu życia podejście do zarządzania procesami i danymi ma kluczowe znaczenie w kwestii sprostania tym wyzwaniom, niezależnie od tego, w jaki sposób Twoja firma tworzy wartość w branży.  Nasze rozwiązanie udoskonala sposób zarządzania zmianami przez producentów, realizacji procesów roboczych, poprawy jakości oraz komunikacji z zewnętrznymi dostawcami i klientami. Stosowane przez nas i oparte na zarządzaniu cyklem życia podejście do kwestii centralizacji informacji technicznych oraz ich aktualizacji i udostępniania oznacza, że pracownicy posiadający wiedzę mogą być bardziej wydajni i osiągać lepsze wyniki.

IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego może łączyć różne źródła danych i fragmentaryczne informacje, by pomóc klientowi wpłynąć na projekt, innowacyjność produktów i poprawę wydajności. Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analityka jest niezbędna na każdym kroku.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób.

Zarządzanie kosztami narzędzi

Zarządzanie kosztami produktu w branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom narzędzi dostęp do obszernego zbioru głównych danych. Wybór profili i lokalizacji z głównej bazy danych umożliwia wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych informacji, takich jak specyfikacje, techniki produkcji czy stawki godzinowe. Rezultatem jest kalkulacja kosztów narzędzia odznaczająca się wysokim stopniem szczegółowości, co zapewnia elastyczność w tworzeniu zestawień kosztów.

Zarządzanie procesem modułowej konstrukcji maszyn

Rozwiązanie z zakresu zarządzania procesem modułowej konstrukcji maszyn dla przemysłu ciężkiego i maszynowego wspiera procesy inżynierii, konfiguracji oraz montażu pod konkretne zamówienie, aby pomóc w ustaleniu wspólnych procesów konfiguracji i zarządzania rodziną produktów, przy jednoczesnym określaniu modułów funkcjonalnych (podsystemów), które można z łatwością dostosować do indywidualnych wymagań klienta i powiązanych z nimi zmian.

Engineering Data Management (Supplier / ASP)

Engineering Data Management solution for tooling manufacturers helps companies reduce the time taken to produce tooling while meeting quality and cost objectives. The integrated, industry-specific software applications enables tooling manufacturers to Improve global and inter-disciplinary collaboration by using a single platform for data and process management using a CAD/CAM/CAE system based on the same technology.

Automatyzacja procesów projektowania na zamówienie (ETO)

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia świetnie działające środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii oraz ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Rozwiązanie zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo systemów dla przemysłu maszynowego i ciężkiego wykorzystuje zintegrowane podejście „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu), które zwiększa niezawodność systemów maszynowych, ograniczając jednocześnie problemy związane z konserwacją i logistyką, co skutkuje obniżeniem całkowitego kosztu posiadania sprzętu.

Zarządzanie weryfikacją

Nasze rozwiązanie do zarządzania weryfikacją dla przemysłu maszynowego łączy unikalne funkcje zintegrowanej symulacji i zarządzania testami z symulacją zakładu produkcyjnego oraz planowaniem i realizacją produkcji, a wszystko to przy zapewnieniu pełnej identyfikowalności wymagań w zamkniętej pętli.

Projektowanie mechaniczne układów napędowych

Rozwiązanie do projektowania mechanicznego układów napędowych dla przemysłu maszynowego łączy w sobie zaawansowane funkcje symulacji i najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do projektowania generatywnego, zapewniające nowoczesne środowisko modelowania na potrzeby szybkiej oceny wydajności projektów układów napędowych.

Projektowanie i uruchomienie robotyki

Funkcje projektowania i uruchomienia robotyki dla przemysłu ciężkiego i maszynowego pomagają rozwijać kompletne programy oparte na robotach zawierające układy logiczne specyficzne dla robotów, które pozwalają na analizę potencjalnych scenariuszy sprawdzających działanie systemu i całościowo testują poprawność działania stanowisk roboczych w wirtualnym środowisku.

Inżynieria oprogramowania

Rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego pozwala przekształcić niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie projektowe, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki połączeniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu z pomocą analizy skutków zmian w procesie rozwoju.

Inżynieria wydajności maszyn produkcyjnych

Projektowanie zaawansowanych maszyn produkcyjnych przyszłości wymaga nowego podejścia inżynieryjnego. Działanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz oprogramowania musi być idealnie dostrojone i przewyższać oczekiwania klientów. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci w projektowaniu, symulowaniu działania i wirtualnym uruchomieniu zaawansowanych maszyn w ramach całego procesu: od koncepcji przez sprawdzanie poprawności aż do wdrożenia do eksploatacji.

Inżynieria wydajności systemów HVAC

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Inżynieria wydajności maszyn wirujących

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie sprzętów wirujących, takich jak pompy, sprężarki, silniki itp., pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego w przemyśle maszynowym zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w obsłudze, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Holistyczne spojrzenie na strukturę produktów, obejmującą również dane dostawców, jest możliwe dzięki przechowywaniu i udostępnianiu danych produktu w centralnej bazie.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Współpraca w ramach łańcucha dostaw dla branży odlewniczej i przemysłu narzędziowego zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę dla dostawców, nawet tych spoza środowiska PLM danego producenta końcowego, umożliwiającą inicjowanie wymiany danych ze zdefiniowanych obiegów zadań po stronie dostawców oraz procesu zmian.

Planowanie i symulacja procesów produkcji

Rozwiązanie do planowania i symulacji procesów produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego ma na celu umożliwienie zakładom produkcyjnym zarządzanie ich wysoce złożonymi, konfigurowanymi na zamówienie wariantami produktów i produkowanie ich zgodnie z wymogami przepisów regionalnych i lokalnych, jak również specyficznymi wymaganiami klientów.

Zarządzanie danymi produkcyjnymi

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi produkcyjnymi dla branży maszynowej pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat wytwarzania.

Zarządzanie procesem produkcji i danymi

Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produkcji dla przemysłu maszynowego pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat produkcji.

Narzędzia i oprzyrządowanie

Rozwiązanie do produkcji części narzędzi i oprzyrządowania dla przemysłu ciężkiego i maszynowego oferuje kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do wytwarzania części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Nasze rozwiązanie do tworzenia rysunków koncepcyjnych zakładu, projektowania linii produkcyjnych i optymalizacji dla przemysłu maszynowego i ciężkiego umożliwia projektowanie, sporządzanie rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu produkcyjnego, jak również optymalizowanie operacji zakładu przy użyciu cyfrowych modeli 3D i zaawansowanego oprogramowania.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Producenci maszyn poszukują rozwiązań pozwalających na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym globalnym, wymagającym środowisku produkcyjnym. Nasze rozwiązanie do inżynierii automatyzacji i uruchamiania umożliwia producentom znaczne skrócenie czasu rozruchu obrabiarek i identyfikowanie usterek na jak najwcześniejszym etapie dzięki połączeniu cyfrowego bliźniaka lub wirtualnego modelu maszyny z rzeczywistym układem sterowania, co umożliwia sprawdzenie poprawności całego systemu poprzez testowanie projektów maszyn w warunkach rzeczywistych.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska, które optymalizuje wydajność operacyjną i pomaga ograniczyć ilość odpadów oraz złomu, co pozwala opracować najlepsze w swojej klasie operacje produkcyjne.

Zarządzanie realizacją produkcji

Rozwiązanie do zarządzania realizacją produkcji to zaawansowany i wysoce skalowalny system MES, który zapewnia możliwość połączenia globalnej wydajności produkcji z zapewnianiem jakości i widoczności oraz optymalizacją, co w efekcie końcowym prowadzi do zwiększenia zdolności reagowania na potrzeby produkcji.

System MES na potrzeby produkcji jednostkowej

Nasz system MES na potrzeby produkcji jednostkowej dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia możliwość zbierania, agregowania, analizowania i wyświetlania nieprzetworzonych danych w celu generowania bieżących, przydatnych i osadzonych w kontekście informacji dzięki integrowaniu, umieszczaniu w kontekście i sprawdzaniu dokładności danych z hali produkcyjnej.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla branży sprzętu ciężkiego pozwala klientom na zarządzanie całym cyklem życia konfiguracji produktu, od koncepcji po poszczególne warianty oraz od projektu po produkcję i serwis.

Inżynieria obsługi serwisowej i pomoc techniczna dla przemysłu maszynowego

Rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów pochodzącą z procesu projektowania i symulacji w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone pod kątem poprawności i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia skoordynowanie czynności konserwacyjnych z uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub zapotrzebowania, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Publikacje techniczne

Złożoność w branży maszynowej rośnie szybciej niż kiedykolwiek wcześniej ze względu na rozwój Przemysłu 4.0, personalizację i globalizację. Przeniesienie procesu tworzenia dokumentów oraz zarządzania nimi do środowiska PLM pozwala bardziej wydajnie i dokładnie zareagować na tę złożoność, dzięki czemu można uniknąć powielania błędów i nieaktualnych informacji wynikających z zadań realizowanych ręcznie na podstawie drukowanych materiałów. Nasze rozwiązanie pozwala też generować bardziej rozbudowane materiały 2D i 3D, dzięki czemu użytkownik końcowy może otrzymać informacje w wybranym formacie.

Zarządzanie danymi inżynieryjnymi

Wytwarzanie wyposażenia na potrzeby przemysłu ciężkiego i maszynowego staje się coraz bardziej złożonym procesem za sprawą rosnących wymagań wbudowanego w nie oprogramowania i układów elektronicznych. Wielu producentów musi mierzyć się z koniecznością sprostania tym nowym i nieustannie ewoluującym potrzebom. Wymaga to zarządzania multidyscyplinarnymi zespołami projektantów maszyn i instalacji z zastosowaniem zintegrowanego podejścia do zarządzania cyklem życia procesu inżynierskiego, które integruje zarządzanie wymaganiami, bezpieczną współpracę z dostawcami oraz platformę zarządzania procesami inżynierskimi łączącą dane konstrukcji mechanicznych, układów elektronicznych, oprogramowania i symulacji w jedno środowisko oparte na współpracy.

Produkcja i jakość części

Nasze rozwiązanie w zakresie produkcji i jakości części zapewnia kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do produkcji części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.

Zarządzanie kosztami produktu

Koszty maszyn i sprzętu podlegają nieustannej presji cenowej i coraz bardziej wyśrubowanym wymaganiom regulacyjnym. Spersonalizowane specyfikacje użytkowników z całego świata mają wpływ na dostawę, kosztorysy i procesy kontroli jakości w branży maszynowej. Nasze rozwiązania pomagają uzyskać przewagę nad konkurencją poprzez efektywny, rozbudowany system zarządzania kosztami, który integruje wiodący program PLM z narzędziami do dokładnego szacowania kosztów.

Advanced Machine Engineering

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Wytrzymałość konstrukcji i trwałość

Twoi klienci potrzebują maszyn, które będą trwałe i pozwolą zminimalizować czas przestojów.  Oznacza to konieczność projektowania maszyn pod kątem zapewnienia ich wytrzymałości na wiele różnych rodzajów obciążeń w milionach cykli roboczych, aby spełnić wymagania klientów w zakresie ich trwałości. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.

Hałas i wibracje

Firma Siemens Digital Industries Software oferuje kompleksowy zestaw zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania wibracji i hałasu, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.

Zarządzanie ciepłem i energią

Określ wydajność termiczną maszyn już na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania termiczne i energetyczne, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie procesu rozwoju produktu, od modelowania systemów 1D po symulację termiczno-przepływową 3D układów chłodzenia oraz symulację wpływu temperatury na komponenty maszyny.

Wydajność i efektywność

Efektywność, natężenie przepływu, wymiana ciepła i sterowanie to kluczowe kryteria wydajności systemów HVAC, takich jak pompy ciepła, klimatyzatory i piece. Rozwiązania firmy Siemens Digital Industries Software do symulacji i testowania zapewniają narzędzia potrzebne do określenia, czy system HVAC spełnia (lub przewyższa) wymagane kryteria, zanim wystąpi konieczność zbudowania prototypu.

Hałas, wibracje i dynamika

Klienci chcą, aby ich systemy HVAC były jak najcichsze.  Ogranicz hałas i drgania dzięki kompleksowemu zestawowi zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji oraz testowania drgań i hałasu, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania pieca, klimatyzatora lub pompy ciepła, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych instalacjach.

Hałas, wibracje i dynamika

Grzechotanie, piski, drgania skrętne, dynamika układów wirujących i inne problemy związane z hałasem i drganiami są powszechne w układach wirujących. Ogranicz hałas i wibracje dzięki kompleksowemu zestawowi zaawansowanych rozwiązań w zakresie symulacji drgań i hałasu oraz testowania, które pomogą wcześnie określić dynamiczne i akustyczne parametry działania maszyny, a także ustalić źródło i ścieżkę przejścia hałasu w już wdrożonych maszynach.

Projektowanie przepływu i elementów termicznych

Ustal wydajność termiczną układów wirujących na najwcześniejszych etapach rozwoju produktu. Firma Siemens Digital Industries Software oferuje rozwiązania termiczne i energetyczne, które mogą okazać się pomocne na każdym etapie procesu rozwoju produktu, od modelowania systemów 1D po symulację termiczno-przepływową 3D układów chłodzenia oraz symulację wpływu temperatury na komponenty maszyny.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Rozwiązanie w zakresie cyfrowych modeli i rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia wizualizację cyklu życia produktu i tworzenia cyfrowych modeli umożliwiających zespołom projektowym całkowite wejście w wirtualny świat cyfrowego bliźniaka produktu oraz tworzenie cyfrowych prototypów na wysokim poziomie, składających się z tysięcy części i komponentów.

Cykl życia obsługi serwisowej oraz analityka

Ze względu na niskie marże, starzejące się sprzęty i szybko zmieniające się decyzje konsumentów firmy muszą stworzyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka, który pomoże im zoptymalizować produkty i procesy. Nasze rozwiązanie pozwala serwisantom wykorzystać funkcje IoT do zbierania danych z maszyn w celu śledzenia wymagań eksploatacyjnych, rozwiązywania problemów i przekazywania informacji do działów projektowania, testów oraz produkcji, co ułatwia ciągłe wdrażanie usprawnień w cyklu życia produktu.

Jakość w zamkniętej pętli

Rozwiązanie w zakresie jakości w zamkniętej pętli łączy opartą na współpracy platformę PLM z systemem zarządzania jakością od firmy Siemens, w którym dokumentację, dane, analizy i procesy dotyczące jakości można uwzględnić w cyfrowym przepływie informacji wraz z definicją produktu, danymi procesu produkcji oraz innymi cyfrowymi elementami składającymi się na cyfrowy wątek, aby ułatwić zarządzanie jakością w całym procesie produkcji.

Optymalizacja produkcji i zakładu

Rozwiązanie do optymalizacji produkcji i zakładu wspomaga unifikację globalnych zespołów produkcyjnych, aby były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji maszyn, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. W tym środowisku opartym na współpracy producenci, którzy zaopatrują producentów OEM albo dostarczają i instalują maszyny dla klientów końcowych, odnoszą korzyści z lepszych funkcji symulacji i planowania produkcji, zoptymalizowanego projektowania i procesów produkcji oraz analizy produkcji w połączeniu z rozwojem produktu.

Cykl życia usług oraz analityka

Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia usług i analityki pozwala producentom maszyn przemysłowych wykorzystać modułowe podejście do projektowania, czego wynikiem jest proces rozwoju produktu umożliwiający opracowanie zdecentralizowanych i autonomicznych sprzętów, które komunikują się ze sobą.

Projektowanie nowej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego

Nasze rozwiązanie w zakresie projektowania następnej generacji dla przemysłu odlewniczego i narzędziowego wykorzystuje technologię synchroniczną, aby zwiększyć wydajność pracy i umożliwić modyfikowanie danych z wielu systemów CAD, a także sprawdzanie poprawności projektów form wtryskowych na wczesnym etapie w celu zapewnienia przewagi konkurencyjnej dzięki skróceniu czasu realizacji części i poprawie jakości ostatecznego projektu.

Tool Cost Management

Rozwiązanie do zarządzania kosztami narzędzi dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom możliwość tworzenia dokładnych kosztorysów i znacząco skraca czas przygotowywania ofert. Narzędzie umożliwia parametryczne obliczenie kosztu wykorzystania różnych technologii. Możesz skorzystać ze zintegrowanej bazy wiedzy, która obejmuje dane referencyjne oraz z kalkulatora czasu trwania procesu: te rozwiązania zapewniają, że całe przedsiębiorstwo pracuje na podstawie spójnego standardu obliczeń.

Smarter Machines

Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.

Reliability

Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.

Smart Building

Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.

Modular Design HVAC

Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.

Intelligent Performance Engineering

Produkcja maszyn staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na większą integrację z oprogramowaniem i połączenie elementów elektrycznych maszyn ze środowiskiem produkcyjnym. Rozwiązanie Intelligent Performance Engineering może zautomatyzować procesy przekazywania informacji między zespołami projektowymi, analitykami, testerami oraz inżynierami serwisu. Pozwala to na lepszą ocenę możliwości i ograniczeń wariantów produktowych w bardzo wydajny sposób.

Digital part production

Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solution ensures new parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly and ensure reliability and the highest quality while maximizing production capacity.

Smart manufacturing

Increasingly, component makers require agile manufacturing processes to outpace competition and deliver specialized products sooner. With our smart manufacturing solutions, organizations can digitally transform their enterprise and maximize operational efficiency. This all begins with using the digital twin to plan products and assemblies; implementing a flexible manufacturing system to execute production; and finally, leveraging the industrial internet of things to optimize quality.

Accelerated product introduction

Component manufacturers are often challenged to supply machine builders with the latest and greatest assets. Assets can range from small, simple, single-piece items, to complex hydraulic, pneumatic and electrical units engineered in large quantities. By tapping into virtual machining solutions, these two segments can deliver products at volume while tracking changes throughout the development process, helping drive down costs and optimize output.

Displaying of solutions.

Learn more

Industrial machinery for component manufacturing

Today’s component manufacturing landscape faces numerous volatile trends and challenges – from talent and labor shortages, to supply chain disruptions, an increasingly distributed global engineering team and on-demand manufacturing innovations, component manufacturers must rapidly produce high-quality assets at volume.

Concurrently, component manufacturers must possess significant specialist skills to deal with this highly complex environment. To therefore maximize their engineering capabilities and harness industrial machinery complexity into a key competitive advantage, component manufacturers can benefit greatly from an integrated, cloud-based design, costing and manufacturing environment.

By tapping into virtual machining solutions, component manufacturers can unite their sales, engineering and manufacturing domains under one platform, helping streamline information, track product development changes throughout a component’s lifecycle and heighten collaboration to more greatly optimize and scale the engineering process.

Mniej Więcej
Industrial machinery for component manufacturing