Jakość w zamkniętej pętli

Nasze rozwiązanie w zakresie jakości w zamkniętej pętli łączy opartą na współpracy platformę PLM z systemem zarządzania jakością od firmy Siemens, w którym dokumentację, dane, analizy i procesy dotyczące jakości można uwzględnić w cyfrowym przepływie informacji wraz z definicją produktu, danymi procesu produkcji oraz innymi cyfrowymi elementami składającymi się na cyfrowy wątek, aby ułatwić zarządzanie jakością w całym procesie produkcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa, elastyczności i wydajności przy zachowaniu najwyższych możliwych standardów jakości.

Nasze rozwiązanie w zakresie jakości w zamkniętej pętli łączy opartą na współpracy platformę PLM z systemem zarządzania jakością od firmy Siemens, w którym dokumentację, dane, analizy i procesy dotyczące jakości można uwzględnić w cyfrowym przepływie informacji wraz z definicją produktu, danymi procesu produkcji oraz innymi cyfrowymi elementami składającymi się na cyfrowy wątek, aby ułatwić zarządzanie jakością w całym procesie produkcji w celu zwiększenia bezpieczeństwa, elastyczności i wydajności przy zachowaniu najwyższych możliwych standardów jakości.

Learn More

Producenci maszyn przemysłowych stoją w obliczu rosnących wymagań rynkowych dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa, elastyczności, zwinności i wydajności operacji produkcyjnych przy jednoczesnym utrzymaniu i zapewnieniu najwyższej możliwej jakości bieżącej działalności. Interoperacyjność systemu PLM i zarządzania jakością jest kluczowym rozwiązaniem technologicznym umożliwiającym osiągnięcie jakości w zamkniętej pętli. Nasze rozwiązanie w zakresie jakości w zamkniętej pętli dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia współpracę i dwukierunkowy przepływ informacji zwrotnych między działem obsługi klienta, rozwoju produktu, zaopatrzenia i produkcji oraz uczestnikami łańcucha dostaw odnośnie do kluczowych kwestii związanych z jakością i niezgodnościami.

Taki proces produkcji w pętli zamkniętej zapewnia powtarzalność i niezawodność dzięki utworzeniu cyfrowego bliźniaka pełnego procesu. Pomaga to wyeliminować ryzyko przez zidentyfikowanie potencjalnych awarii w wirtualnym środowisku, gdzie koszty wprowadzania korekt są znacznie niższe.

Cyfrowy bliźniak zapewnia również elastyczność i większą efektywność, ponieważ umożliwia szybką weryfikację alternatywnych wersji procesu produkcji i dostosowanie ich do zmian w zasobach. Jakość realizacji zamówień i szybkość produkcji ulega poprawie dzięki cyfrowej realizacji i monitorowaniu każdej operacji w procesie produkcji. Ta ścisła integracja danych uzyskanych z fizycznego i cyfrowego bliźniaka pozwala na nieustanne wprowadzanie udoskonaleń z bezpośrednim przepływem informacji zwrotnych, co ułatwia opracowywanie i wprowadzanie zmian w produkcie, procesie i produkcji. Nasze rozwiązanie w zakresie jakości w zamkniętej pętli zmniejsza ryzyko dotyczące produkcji i łańcucha dostaw przez zwiększenie transparentności realizacji.

Webinar na żądanie

Problem-solving process strategies

Two workers with a tablet solving problems in a manufacturing plant

Boost your problem-solving process strategies

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.