Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Producenci maszyn poszukują rozwiązań pozwalających na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym globalnym, wymagającym środowisku produkcyjnym. Nasze rozwiązanie do inżynierii automatyzacji i uruchamiania umożliwia producentom znaczne skrócenie czasu rozruchu obrabiarek i identyfikowanie usterek na jak najwcześniejszym etapie dzięki połączeniu cyfrowego bliźniaka lub wirtualnego modelu maszyny z rzeczywistym układem sterowania, co umożliwia sprawdzenie poprawności całego systemu poprzez testowanie projektów maszyn w warunkach rzeczywistych.

Producenci maszyn poszukują rozwiązań pozwalających na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym globalnym, wymagającym środowisku produkcyjnym. Nasze rozwiązanie do inżynierii automatyzacji i uruchamiania umożliwia producentom znaczne skrócenie czasu rozruchu obrabiarek i identyfikowanie usterek na jak najwcześniejszym etapie dzięki połączeniu cyfrowego bliźniaka lub wirtualnego modelu maszyny z rzeczywistym układem sterowania, co umożliwia sprawdzenie poprawności całego systemu poprzez testowanie projektów maszyn w warunkach rzeczywistych.

Learn More

Dzisiejsze wysoce zautomatyzowane i elastyczne systemy produkcji maszyn są sterowane przez programy programowalnych sterowników logicznych (PLC), które obejmują zaawansowane narzędzia, roboty, linie transferowe i inne wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo. Programowanie PLC pozwala producentom na zmodyfikowanie linii produkcyjnych bez konieczności całkowitego przezbrajania całego zakładu. Wprowadzanie jakichkolwiek zmian wymaga jednak zatrzymania produkcji na dłuższy czas, aby umożliwić inżynierom poprawienie programów PLC na działających urządzeniach.

Nasze rozwiązanie do inżynierii automatyzacji i uruchamiania pozwala na wspólne projektowanie konstrukcji mechanicznych i instalacji elektrycznych wraz z automatyzacją maszyny, a także ułatwia konstruktorom maszyn poprawianie kodów PLC w wirtualnym środowisku przed pobraniem ich do rzeczywistych urządzeń. Dzięki wirtualnej symulacji i sprawdzaniu poprawności automatyki można zapewnić bezproblemowy przebieg procesu projektowania od etapu opracowania koncepcji po wdrożenie gotowego produktu, znacząco obniżając przy tym nakłady inwestycyjne, unikając ryzyka uszkodzenia rzeczywistej maszyny i umożliwiając przeprowadzenie pierwszego sprawdzenia poprawności programu do produkcji części w środowisku wirtualnym.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.