Advanced Machine Engineering

Advanced Machine Engineering

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Video

Rosendahl Nextrom Case Study

Rosendahl Nextrom Case Study

See this great story of how our customers have been able to improve their process and reduce their time to market.

Learn More

W świecie produkcji maszyn istnieje jedno słowo, które zawiera w sobie wszystkie wyzwania, z jakimi mierzą się obecnie firmy z tego sektora: złożoność.

Obejmuje to szybko rosnącą liczbę oprogramowania potrzebnego w maszynach, globalną konkurencję, malejące marże, wymagania klientów dotyczące bardziej zindywidualizowanego sprzętu, przepisy środowiskowe i rządowe, jak również czwartą rewolucję przemysłową i inne inicjatywy dotyczące inteligentnych fabryk.

W obliczu tych wyzwań jasno widać, że maszyny muszą stać się bardziej inteligentne. Jeśli nie jesteś w stanie sprostać tej złożoności, dodając więcej oprogramowania do swoich maszyn, tworząc zaawansowane maszyny na podstawie wytycznych klienta lub agresywnie konkurując na światowym rynku, dni rentownego wzrostu Twojej firmy są policzone. Kluczowe jest wykazanie się większą innowacyjnością w dziedzinie projektowania i obsługi maszyn oraz w kwestii procesu ich rozwoju.

Producenci maszyn muszą mieć możliwość projektowania, budowania i uruchamiania maszyn w środowisku wirtualnym, aby zoptymalizować wydajność, poprawić jakość i zmaksymalizować marżę. W ten sposób będą mogli również zwiększyć prędkość działania i wydajność łańcucha procesu projektowania, poprawić poziom współpracy pomiędzy różnymi obszarami prac, zapewnić powtarzalność i wydajność procesów produkcji oraz spełnić wymogi prawne stawiane przed zaawansowanymi projektami mechatronicznymi.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Biesse Group

 Technologia PLM firmy Siemens wspiera udostępnianie danych i współpracę między wszystkimi obszarami biznesowymi i stanowiskami w Biesse Group

Włoski producent maszyn przetwórczych wdraża cyfrową transformację z wykorzystaniem Teamcenter

Technologia PLM firmy Siemens wspiera udostępnianie danych i współpracę między wszystkimi obszarami biznesowymi i stanowiskami w Biesse Group

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 46 min.

Develop smart machines with faster production rates & greater repeatability

Design engineers working on next generation design smart machines

Next Generation Design is key to any industrial machinery digitalization strategy

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Engineer To Order Process Automation

Uzyskaj większą kontrolę nad projektami dzięki integracji kluczowych aspektów zarządzania — wymagań, konfiguracji, zmian i harmonogramów — aby poprawić ogólną jakość, szybkość i produktywność, jednocześnie redukując koszty i ryzyka związane z dostawą.

Intelligent Performance Engineering

Produkcja maszyn staje się coraz bardziej skomplikowana ze względu na większą integrację z oprogramowaniem i połączenie elementów elektrycznych maszyn ze środowiskiem produkcyjnym. Rozwiązanie Intelligent Performance Engineering może zautomatyzować procesy przekazywania informacji między zespołami projektowymi, analitykami, testerami oraz inżynierami serwisu. Pozwala to na lepszą ocenę możliwości i ograniczeń wariantów produktowych w bardzo wydajny sposób.

Mechanical - Electrical Design

Dostarczaj produkty wysokiej jakości na czas i przy zachowaniu określonego budżetu, wykorzystując możliwości współdzielenia informacji między konstruktorami elementów elektrycznych, mechanicznych i systemów sterowania, aby mieć pewność, że wszystkie urządzenia elektromechaniczne i czujniki działają poprawnie.

Mechatronic Concept Design

Mechatronics Concept Designer pozwala na współpracę różnych zespołów dzięki wizualizacji kinematyki maszyny w czasie rzeczywistym w celu symulacji wpływu sekwencji operacji określonych przez urządzenia elektryczne i mechaniczne.

Modular Machine Engineering Process Management

Wykorzystaj bazę danych inżynieryjnych, definiując struktury modułowe dla produktów oraz procesów ich produkcji, aby zapewnić większą elastyczność ofertowania, a jednocześnie zarządzać ryzykiem i kosztami poprzez ponowne wykorzystanie części i procesów.

Next Generation Machine Design

Wdróż kompleksowe rozwiązanie do projektowania produktów mechanicznych, które oferuje narzędzia do wydajnego modelowania, szkicowania oraz projektowania złożeń dzięki wykorzystaniu technologii synchronicznej.

PLM for Machine Builders

Today’s industrial machinery market faces increased product complexity, global cost pressures and low-margin projects. Part of these challenges stem from machine builders and their supporting departments working in isolation, using different processes, tools and terminology.

Project Management

Połącz zarządzanie portfolio, projektem oraz cyklem życia produktu, aby Twoje przedsiębiorstwo mogło odpowiednio dopasować swoje zasoby i określić priorytety poszczególnych produktów w celu wypełnienia strategicznych celów biznesowych.

Software Delivery

Zintegruj rozwój oprogramowania oraz testy w różnych domenach, aby wykorzystać i śledzić określone wydania aplikacji wbudowanych, stworzonych na potrzeby konkretnych projektów maszynowych.