Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Wytwarzanie addytywne pozwala producentom w przemyśle maszynowym przezwyciężyć typowe ograniczenia projektowe i produkcyjne, ponieważ zmienia sposób projektowania części, procesy wytwarzania oraz materiały tradycyjnie stosowane w celu uzyskania optymalnej wydajności przy niższych kosztach. Nasze rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.

Usprawnione, cyfrowe rozwiązanie, obejmujące swoim zakresem procesy od modelu projektu po wydrukowaną część, eliminuje potrzebę translacji i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach co skutkuje lepszą wydajnością produktu i uproszczonymi złożeniami, a także rewolucjonizuje operacje produkcyjne nawet najbardziej złożonych części przy minimalnej liczbie niezbędnych ustawień i narzędzi.

Wytwarzanie addytywne pozwala producentom w przemyśle maszynowym przezwyciężyć typowe ograniczenia projektowe i produkcyjne, ponieważ zmienia sposób projektowania części, procesy wytwarzania oraz materiały tradycyjnie stosowane w celu uzyskania optymalnej wydajności przy niższych kosztach. Nasze rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.

Usprawnione, cyfrowe rozwiązanie, obejmujące swoim zakresem procesy od modelu projektu po wydrukowaną część, eliminuje potrzebę translacji i ponownego modelowania części w różnych aplikacjach co skutkuje lepszą wydajnością produktu i uproszczonymi złożeniami, a także rewolucjonizuje operacje produkcyjne nawet najbardziej złożonych części przy minimalnej liczbie niezbędnych ustawień i narzędzi.

Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Learn More

Producenci w przemyśle maszynowym stoją w obliczu specyficznych wyzwań, takich jak presja ze strony globalnych tanich dostawców, redukcja masy w celu spełnienia wymogów regulacyjnych i potrzeba dostarczania innowacyjnych rozwiązań, które zaspokoją potrzeby klientów końcowych w zakresie dostosowania do potrzeb użytkownika. Konwencjonalne myślenie o projektowaniu i produkcji części, w tym skanowanie i inżynieria odwrotna fizycznych modeli — tak by można je było wykorzystać w procesach produkcyjnych — ogranicza wydajność produktów oraz samej produkcji. Rozwiązanie firmy Siemens PLM Software z zakresu projektowania i wytwarzania addytywnego umożliwia łatwe gromadzenie i integrację zasobów fizycznych w kontekście projektowania cyfrowego.

Producenci w przemyśle maszynowym mają teraz możliwość wykorzystania danych fizycznych, które można zintegrować bezpośrednio z przepływami informacji na etapie projektu, bez konieczności przeróbek, eliminując w ten sposób przerwy w procesie i zwiększając przepustowość. W pełni parametryczne projektowanie, symulacja i wsparcie modyfikacji w modelach o mieszanej geometrii zapewniają ciągłą ewolucję w miarę dojrzewania geometrii projektu części. Rezultatami są: bardziej wiarygodna translacja danych, spójny proces produkcji oraz zwiększenie opłacalności zastosowań produkcyjnych głównego nurtu.

Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Webinar na żądanie | 24 min.

Streamline your additive manufacturing workflow

Visual representation of Siemens additive manufacturing network

Orchestrate your end-to-end order to delivery business processes with Siemens AM network software

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.