Lifecycle Data Management

Lifecycle Data Management
Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.
Enter the summary here - no longer than 75 - 150 words. Use two paragraphs if the text is over 75 words. This is the full version of the summary text which will appear on the full version of the solution page.
Lifecycle Data Management

Learn More

Enter the details here - Long version of what this solution does. This is displayed on the solution page in the Learn More block.
Lifecycle Data Management

Webinar na żądanie | 65 min.

How to improve product Mechatronic Performance with Simcenter 3D Motion

Mechatronic Performance

Discover how to quickly analyze and optimize the real-world behavior of mechatronic designs and to guarantee that they perform as expected, before committing to expensive physical prototype testing.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Bill of Materials Management

Nasze rozwiązanie pomoże Ci lepiej poznać swój produkt, dostarczając wspólne źródło danych BOM dla całej organizacji. Bez względu na to, czy chcesz zarządzać listą BOM w podstawowym zakresie, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania i konfiguracji, które zapewniają większą elastyczność i skalowalność, możesz sprostać wymaganiom rynku, a nawet je przewyższyć dzięki bardziej innowacyjnym i różnorodnym produktom.

Elastyczna podstawa systemu PLM

Elastyczne zarządzanie cyklem życia produktu (PLM) może pomóc Ci szybko reagować na zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie lub zakłócenia na rynku. Współpraca w skali całego biznesu staje się prosta, jeśli platforma PLM jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym urządzeniu oraz w ramach narzędzi projektowych i aplikacji biurowych używanych na co dzień. Możesz wybierać spośród elastycznych opcji wdrożenia (lokalnie, w chmurze oraz SaaS), aby szybko uzyskać korzyści i obniżyć koszty posiadania.

Materials Data & Lifecycle Management

In this age of material driven product design, it is critical to manage the lifecycle of all the materials used in your products so that your company can create innovative, sustainable products. Teamcenter Integrated Material Management provides holistic management of material data throughout your enterprise supporting all material aspects of the product lifecycle including design, simulation, compliance and manufacturing.

Model Based Systems Engineering

MBSE within Teamcenter brings together multi-domain product development – mechanical, electrical, and software – and considerations like cost, reliability, and manufacturability.

Product Configuration

With product configuration, you can meet the demand for more advanced and varied product offerings, without driving up costs. Leverage the configuration backbone in Teamcenter to provide a common definition of variability across the lifecycle. Take control of product configurations – whether you deliver products with a defined set of supported variants, more complex products with an exponential number of possible variations, or engineered-to-order products that require new variants of parts and designs with every order.

Product Requirements Engineering

The value of requirements isn't in capturing them, but in driving the product development process. Teamcenter allocates requirements to various downstream functions/features/product architectures -- all while generating the reports, documentation, and dashboards to manage the requirements process. You can create, view and edit requirements directly from familiar Microsoft Office applications, including Microsoft Word and Excel. Lifecycle Integrated requirements enables "start integrated, stay integrated" development process across the entire product lifecycle.

Visualization Digital Mockup & Virtual Reality

Funkcje cyfrowego modelu oraz wizualizacji w Teamcenter pozwalają wszystkim osobom zaangażowanym w cykl życia produktu uzyskać dostęp do danych projektowych 2D i 3D w celu podjęcia świadomych decyzji. Oprogramowanie Teamcenter tworzy wirtualne prototypy na podstawie wielu różnych formatów plików MCAD. Można je wykorzystać zamiast tworzenia kosztownych prototypów fizycznych i na ich podstawie wykonywać specjalistyczne analizy, np. badania ergonomii oraz planowanie ścieżek robotów. Funkcje oceny projektów w rzeczywistości wirtualnej (VR) pozwalają zagłębić się w wirtualnym świecie cyfrowego bliźniaka produktu.

Wyszukiwanie i analityka

Funkcje wyszukiwania i analityki systemu Teamcenter® dają dostęp do intuicyjnych możliwości wyszukiwania na platformie PLM. Oprogramowanie Teamcenter wizualizuje wyniki wyszukiwania w logicznie uporządkowanych grupach, ułatwiając przeszukiwanie danych produktowych i szybkie znajdowanie potrzebnych informacji. Funkcje raportowania i analiz to proste w obsłudze, webowe rozwiązanie, które kompiluje i agreguje dane generowane w całym cyklu życia produktu i pochodzące z wielu źródeł. Wszystko to pomoże Ci lepiej poznać swój produkt i podejmować lepsze decyzje.

Zarządzanie produktem i portfolio

Rozwiązanie w zakresie zarządzania produktami i portfolio dla przemysłu maszynowego oferuje kompleksowe funkcje i stanowi pojedyncze źródło narzędzi do opracowywania kierunku strategicznego, informacji na temat projektu oraz oceny, umożliwiające skuteczniejsze planowanie portfolio produktów i efektywniejszą realizację projektów.