Przejdź do treści

Zaawansowana inżynieria maszyn

Zaawansowana inżynieria maszyn

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast rozpocząć podróż ku cyfrowym innowacjom i zwiększyć produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępne zatwierdzanie, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast rozpocząć podróż ku cyfrowym innowacjom i zwiększyć produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępne zatwierdzanie, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Learn More

W świecie produkcji maszyn istnieje jedno słowo, które zawiera w sobie wszystkie wyzwania, z jakimi mierzą się obecnie firmy z tego sektora: złożoność.

Złożoność ta obejmuje szybko rosnącą ilość oprogramowania potrzebnego w maszynach, konkurencyjną globalizację, malejące marże, wymagania klientów dotyczące bardziej zindywidualizowanego sprzętu, przepisy środowiskowe i rządowe, jak również czwartą rewolucję przemysłowa i inne inicjatywy dotyczące inteligentnych fabryk.

W obliczu tych wyzwań jasno widać, że maszyny muszą stać się bardziej inteligentne. Jeśli nie jesteś w stanie sprostać tej złożoności, dodając więcej oprogramowania do swoich maszyn, tworząc zaawansowane maszyny na podstawie wytycznych klienta lub agresywnie konkurując na światowym rynku, dni rentownego wzrostu Twojej firmy są policzone. Kluczowe jest wykazanie się większą innowacyjnością w dziedzinie projektowania i obsługi maszyn oraz w kwestii procesu rozwoju.

Producenci maszyn muszą mieć możliwość projektowania, budowania i uruchamiania maszyn w środowisku wirtualnym, aby zoptymalizować wydajność, poprawić jakość i zmaksymalizować marżę. Będą oni mogli również zwiększyć prędkość działania i wydajność łańcucha procesu projektowania, poprawić poziom współpracy pomiędzy różnymi obszarami prac, zapewnić powtarzalność i wydajność procesów produkcji oraz spełnić wymogi prawne stawiane przed zaawansowanymi projektami mechatronicznymi.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Biesse Group

 Technologia PLM firmy Siemens wspiera udostępnianie danych i współpracę między wszystkimi obszarami biznesowymi i stanowiskami w Biesse Group

Włoski producent maszyn przetwórczych wdraża cyfrową transformację z wykorzystaniem Teamcenter

Technologia PLM firmy Siemens wspiera udostępnianie danych i współpracę między wszystkimi obszarami biznesowymi i stanowiskami w Biesse Group

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 14 min.

Rozwiązanie Advanced Machine Engineering umożliwi Ci stawienie czoła kluczowym wyzwaniom z dziedziny projektowania, inżynierii i wytwarzania

Advanced Machine Engineering

Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązanie Advanced Machine Engineering pomaga producentom maszyn przemysłowych radzić sobie z najważniejszymi wyzwaniami biznesowymi.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Engineer To Order Process Automation

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów inżynierii pod konkretne zamówienie dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia świetnie działające środowisko tworzenia reguł i repozytorium, które pozwala ekspertom na przechwytywanie reguł i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii produktów oraz inżynierii produktów na zamówienie (ETO), co pomaga zmniejszyć koszty produkcji skonfigurowanych produktów.

Lifecycle Requirements Management

Zarządzanie wymaganiami w przemyśle maszynowym pozwala konstruktorom rejestrować i śledzić wymagania i dostarczać je wszystkim podmiotom zaangażowanym w proces rozwoju produktu przez cały cykl jego życia oraz pomaga zagwarantować ogólne zrozumienie ważnych kwestii tam, gdzie wszystkie wymagania dotyczące produktu należy wziąć pod uwagę w celu jego skutecznej realizacji.

Modular Machine Engineering Process Management

Rozwiązanie z zakresu zarządzania procesem modułowej konstrukcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego wspiera procesy inżynierii, konfiguracji oraz montażu pod konkretne zamówienie, aby pomóc w ustaleniu wspólnych procesów konfiguracji i zarządzania rodziną produktów, przy jednoczesnym określeniu modułów funkcjonalnych (podsystemów), które można z łatwością dostosować do indywidualnych wymagań klienta i powiązanych z nimi zmian.

Next Generation Machine Design

Twórz więcej innowacji w rozwiązaniach maszynowych dzięki coraz bardziej rozbudowanym treściom mechatronicznym, kompleksowemu projektowaniu produktów 3D, zintegrowanej symulacji i niezrównanym możliwościom zarządzania danymi. Dzięki wdrożeniu naszego obszernego i pogłębionego pakietu rozwiązań, szybciej i z wyższą jakością (oraz większymi marżami) dostarczysz swoje maszyny tworzone na zamówienie do klienta w celu uzyskania akceptacji.

Project Management

Zarządzanie cyklem życia projektu dla przemysłu maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób.

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.