Industrial Machinery

Digitalization for Industrial Machinery

New technology innovation, fierce global competition and demanding customization require industrial machinery manufacturers to continuously innovate and optimize products. Machinery manufacturers must employ advanced multidisciplinary and next-gen design techniques to improve machine performance, reliability and cost of ownership. Virtual simulation and manufacturing capabilities reduce time to delivery and commissioning.

więcej >

Industrial Machinery

Digitalization for Industrial Machinery

New technology innovation, fierce global competition and demanding customization require industrial machinery manufacturers to continuously innovate and optimize products. Machinery manufacturers must employ advanced multidisciplinary and next-gen design techniques to improve machine performance, reliability and cost of ownership. Virtual simulation and manufacturing capabilities reduce time to delivery and commissioning.

Industrial Machinery Blog and Podcasts Series

Listen to our Industrial Machinery Blog and Podcasts series

Discussions Around Digital Transformation in the Industrial Machinery Industry.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Modine

Leveraging Simcenter STAR-CCM+ to enhance innovation in the cloud environment

Siemens solution on the cloud enables Modine to reduce CAD cleanup time by 66 percent

Czytaj dalej

Browse and explore solutions in this industry segment.

Lifecycle Management

A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges regardless of how your business contributes value to the industry.  Our solution improves how manufacturers manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information, keeping it up to date, and accessible means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego może łączyć różne źródła danych i fragmentaryczne informacje, by pomóc klientowi wpłynąć na projekt, innowacyjność produktów i poprawę wydajności. Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analityka jest niezbędna na każdym kroku.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób.

Compliance Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Modular Machine Engineering Process Management

Modular Machine Engineering Process Management solution for the Industrial Machinery industry supports Engineer to Order, Configure to Order, and Assembly to Order processes to help establishes common processes configuring and managing a family of products while defining functional modules (subsystems) that can be easily modified to meet a customer’s specific requirements and related changes.

Automatyzacja procesów projektowania na zamówienie (ETO)

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia świetnie działające środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii oraz ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Robotics Design & Commissioning

Robotic Design and Commissioning for the Industrial Machinery Industry helps you develop complete robot programs that contain robot specific logic to help you perform “What-if” scenarios to check system behavior and provide complete validation of cell behavior virtually.

Software Engineering

Software Engineering solution for the Industrial Machinery Industry allows you to transform otherwise disconnected tools and processes into an integrated design solution that enables you to builds the complete digital twin by combining software functionality with mechanical and electrical capabilities and builds the complete digital twin and align the product through development and change impact analysis.

Inżynieria wydajności maszyn produkcyjnych

Projektowanie zaawansowanych maszyn produkcyjnych przyszłości wymaga nowego podejścia inżynieryjnego. Działanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz oprogramowania musi być idealnie dostrojone i przewyższać oczekiwania klientów. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci w projektowaniu, symulowaniu działania i wirtualnym uruchomieniu zaawansowanych maszyn w ramach całego procesu: od koncepcji przez sprawdzanie poprawności aż do wdrożenia do eksploatacji.

Inżynieria wydajności systemów HVAC

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Inżynieria wydajności maszyn wirujących

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie sprzętów wirujących, takich jak pompy, sprężarki, silniki itp., pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego w przemyśle maszynowym zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.

Manufacturing Process Planning & Simulation

Manufacturing Process Planning and Simulation for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industry is designed to enable manufacturing enterprises to manage their highly complex, configured-to-order product variations and produce them as required to meet regional and local regulations, as well as specific customer requirements.

Manufacturing Data Management

Our Manufacturing Data Management solution for the Industrial Machinery Industry allows you to manage all of the information defining your products, processes, production resources and plant facilities in a single source of manufacturing knowledge.

Tooling & Fixtures

Tooling and Fixtures Part Manufacturing solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries offer a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing from CAD/CAM, robotics, CNC machining, and CMM inspection through 3D printing.

Factory Layout, Line Design & Optimization

Our Factory Layout, Line Design and Optimization solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries allows you to design, layout, and configure your factory environment, as well as optimize factory operations using digital 3D factory models and advanced software tools.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Producenci maszyn poszukują rozwiązań pozwalających na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym globalnym, wymagającym środowisku produkcyjnym. Nasze rozwiązanie do inżynierii automatyzacji i uruchamiania umożliwia producentom znaczne skrócenie czasu rozruchu obrabiarek i identyfikowanie usterek na jak najwcześniejszym etapie dzięki połączeniu cyfrowego bliźniaka lub wirtualnego modelu maszyny z rzeczywistym układem sterowania, co umożliwia sprawdzenie poprawności całego systemu poprzez testowanie projektów maszyn w warunkach rzeczywistych.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska, które optymalizuje wydajność operacyjną i pomaga ograniczyć ilość odpadów oraz złomu, co pozwala opracować najlepsze w swojej klasie operacje produkcyjne.

Zarządzanie realizacją produkcji

Rozwiązanie do zarządzania realizacją produkcji to zaawansowany i wysoce skalowalny system MES, który zapewnia możliwość połączenia globalnej wydajności produkcji z zapewnianiem jakości i widoczności oraz optymalizacją, co w efekcie końcowym prowadzi do zwiększenia zdolności reagowania na potrzeby produkcji.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.

Inżynieria obsługi serwisowej i pomoc techniczna dla przemysłu maszynowego

Rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów pochodzącą z procesu projektowania i symulacji w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone pod kątem poprawności i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia skoordynowanie czynności konserwacyjnych z uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub zapotrzebowania, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Projektowanie maszyn nowej generacji

Twórz więcej innowacji w rozwiązaniach maszynowych dzięki coraz bardziej rozbudowanym treściom mechatronicznym, kompleksowemu projektowaniu produktów 3D, zintegrowanej symulacji i niezrównanym możliwościom zarządzania danymi. Dzięki wdrożeniu naszego obszernego i pogłębionego pakietu rozwiązań szybciej i z wyższą jakością (oraz większymi marżami) dostarczysz swoje maszyny tworzone na zamówienie do klienta w celu uzyskania akceptacji.

Technical Publishing

The amount of complexity inside Industrial Machinery and Heavy Equipment is growing at a pace never seen before thanks to Industry 4.0, customization and globalization. Bringing your document development and management processes into your PLM environment enables you to address this complexity with a more efficient and accurate development process that avoids the duplication errors and out-of-date information caused by manual, paper based tasks. This solution also enables you to generate more rich 2D and 3D content, making it easier to give end users information in the media they choose.

Engineering Data Management

Industrial machinery and heavy equipment manufacturing is becoming more complex with the increasing requirements of embedded software and electronics content. Many manufacturers are challenged with these new and ever-changing needs. Manage multi-disciplinary machinery and equipment engineering teams with an integrated approach to engineering lifecycle management that leverages integrated requirements management, secure supplier collaboration and an engineering management platform that combines mechanical, electronic, software and simulation data into a single collaborative environment.

Product Cost Management

Machine and equipment costs are under constant pressure and increasingly stringent governmental regulations. Customized user specifications around the globe affect delivery, costing and quality control processes in the industrial machinery and heavy equipment industry. Our solutions help deliver a competitive advantage through an effective, sophisticated product cost solution that integrates a world class PLM program with precise cost management tools.

Advanced Machine Engineering

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Structural Integrity and Durability

Your customers need machines that will last and minimize downtown.  That means you need to engineer your machines to withstand multiple types of loads over millions of cycles to deliver the longevity your customers expect. Our simulation and testing solutions provide a complete and effective durability engineering process, from high-quality, automated load data acquisition and target setting, to load prediction on full product level, to stress and lifetime behavior assessment of components!

Noise & Vibration

Siemens Digital Industries Software offers a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your machine, as well as determine the source and transfer path of noise in machines that are already in the field.

Thermal & Energy Management

Engineer the thermal performance of your machines from the earliest stages of development. Siemens Digital Industries Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Cooling

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Performance & Efficiency

Efficiency, flow rate, heat exchange, and controls are all critical performance criteria of HVAC systems like heat pumps, air conditioners and furnaces.  Siemens Digital Industries Software simulation and testing solutions give you the tools you need to determine if your HVAC system meets requirements for these criteria and more before you ever need to build a prototype.

Noise, Vibration & Dynamics

Customers want HVAC systems to be as quiet as possible.  Reduce noise and vibration with a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your furnace, air conditioner or heat pump, as well as determine the source and transfer path of noise in systems that are already installed in buildings.

Noise, Vibrations & Dynamics

Rattle, whine, torsional vibration, rotor dynamics, and other noise and vibration issues are common in rotating machinery. Reduce noise and vibration with a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your machine, as well as determine the source and transfer path of noise in machines that are already in the field.

Flow & Thermal Design

Engineer the thermal performance of rotating machines from the earliest stages of development. Siemens Digital Industries Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Rozwiązanie w zakresie cyfrowych modeli i rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia wizualizację cyklu życia produktu i tworzenia cyfrowych modeli umożliwiających zespołom projektowym całkowite wejście w wirtualny świat cyfrowego bliźniaka produktu oraz tworzenie cyfrowych prototypów na wysokim poziomie, składających się z tysięcy części i komponentów.

Service Lifecycle & Analytics

Service Lifecycle and Analytics solution allows Industrial Machinery manufactures to utilize a modular machine design approach resulting in a product development process which produces decentralized and autonomous machines that are able to communicate with one another.  Service Engineers can then leverage IoT to collect information from the machinery in the field, the physical twin and combine this with engineering insight contained in the PLM system, the digital twin, to provide Machine manufacturers a competitive advantage.

Jakość w zamkniętej pętli

Rozwiązanie w zakresie jakości w zamkniętej pętli łączy opartą na współpracy platformę PLM z systemem zarządzania jakością od firmy Siemens, w którym dokumentację, dane, analizy i procesy dotyczące jakości można uwzględnić w cyfrowym przepływie informacji wraz z definicją produktu, danymi procesu produkcji oraz innymi cyfrowymi elementami składającymi się na cyfrowy wątek, aby ułatwić zarządzanie jakością w całym procesie produkcji.

Optymalizacja produkcji i zakładu

Rozwiązanie do optymalizacji produkcji i zakładu wspomaga unifikację globalnych zespołów produkcyjnych, aby były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji maszyn, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. W tym środowisku opartym na współpracy producenci, którzy zaopatrują producentów OEM albo dostarczają i instalują maszyny dla klientów końcowych, odnoszą korzyści z lepszych funkcji symulacji i planowania produkcji, zoptymalizowanego projektowania i procesów produkcji oraz analizy produkcji w połączeniu z rozwojem produktu.

Service Lifecycle and Analytics

Service Lifecycle and Analytics allows Industrial Machinery manufactures to utilize a modular machine design approach resulting in a product development process which produces decentralized and autonomous machines that are able to communicate with one another.

Lifecycle Data Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Smarter Machines

Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.

Reliability

Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.

Smart Building

Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.

Modular Design HVAC

Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.

Digital Part Production

Original equipment manufacturers (OEMs), as well as their supply chain partners, are tasked with manufacturing parts and components for industrial machines. For both organizations, functionality on the shop floor is critical. Our Digital Part Production solutions ensure parts are integrated into the larger machine while meeting high tolerances and precision needs. This provides parts that are built quickly while ensuring reliability and the highest quality while maximizing production capacity.

Displaying of solutions.

Lifecycle Management

A lifecycle approach to process and data management is critical to meet these challenges regardless of how your business contributes value to the industry.  Our solution improves how manufacturers manage change, execute work processes, drive quality, and connect to external suppliers and customers. Our lifecycle management approach to centralizing technical information, keeping it up to date, and accessible means knowledge workers can be more efficient and achieve higher levels of performance.

IoT i analiza cyklu życia (hala produkcyjna)

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego może łączyć różne źródła danych i fragmentaryczne informacje, by pomóc klientowi wpłynąć na projekt, innowacyjność produktów i poprawę wydajności. Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analityka jest niezbędna na każdym kroku.

Requirements Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób.

Zarządzanie kosztami narzędzi

Zarządzanie kosztami produktu w branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom narzędzi dostęp do obszernego zbioru głównych danych. Wybór profili i lokalizacji z głównej bazy danych umożliwia wykorzystanie wstępnie skonfigurowanych informacji, takich jak specyfikacje, techniki produkcji czy stawki godzinowe. Rezultatem jest kalkulacja kosztów narzędzia odznaczająca się wysokim stopniem szczegółowości, co zapewnia elastyczność w tworzeniu zestawień kosztów.

Compliance Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Modular Machine Engineering Process Management

Modular Machine Engineering Process Management solution for the Industrial Machinery industry supports Engineer to Order, Configure to Order, and Assembly to Order processes to help establishes common processes configuring and managing a family of products while defining functional modules (subsystems) that can be easily modified to meet a customer’s specific requirements and related changes.

Engineering Data Management (Supplier / ASP)

Engineering Data Management solution for tooling manufacturers helps companies reduce the time taken to produce tooling while meeting quality and cost objectives. The integrated, industry-specific software applications enables tooling manufacturers to Improve global and inter-disciplinary collaboration by using a single platform for data and process management using a CAD/CAM/CAE system based on the same technology.

Automatyzacja procesów projektowania na zamówienie (ETO)

Rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia świetnie działające środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii oraz ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Automatyzacja procesów projektowania na zamówienie (ETO)

Nasze rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie (ETO) zapewnia bardzo skuteczne środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom branżowym na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii i ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Niezawodność, funkcjonalność i bezpieczeństwo systemów

Rozwiązanie zapewniające niezawodność i bezpieczeństwo systemów dla przemysłu maszynowego i ciężkiego wykorzystuje zintegrowane podejście „Design for Support” (projektowanie z myślą o wsparciu), które zwiększa niezawodność systemów maszynowych, ograniczając jednocześnie problemy związane z konserwacją i logistyką, co skutkuje obniżeniem całkowitego kosztu posiadania sprzętu.

Zarządzanie weryfikacją

Nasze rozwiązanie do zarządzania weryfikacją dla przemysłu maszynowego łączy unikalne funkcje zintegrowanej symulacji i zarządzania testami z symulacją zakładu produkcyjnego oraz planowaniem i realizacją produkcji, a wszystko to przy zapewnieniu pełnej identyfikowalności wymagań w zamkniętej pętli.

Projektowanie mechaniczne układów napędowych

Rozwiązanie do projektowania mechanicznego układów napędowych dla przemysłu maszynowego łączy w sobie zaawansowane funkcje symulacji i najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do projektowania generatywnego, zapewniające nowoczesne środowisko modelowania na potrzeby szybkiej oceny wydajności projektów układów napędowych.

Robotics Design & Commissioning

Robotic Design and Commissioning for the Industrial Machinery Industry helps you develop complete robot programs that contain robot specific logic to help you perform “What-if” scenarios to check system behavior and provide complete validation of cell behavior virtually.

Inżynieria oprogramowania

Inżynieria oprogramowania dla przemysłu maszynowego wykorzystuje zintegrowaną strategię rozwoju produktu, w której rozwój oprogramowania (zarówno wbudowanego, jak i niewbudowanego) stanowi część multidyscyplinarnego podejścia, umożliwiając ocenę działania w pętli zamkniętej. Rozwiązanie zapewnia dwukierunkową integrację procesów ALM i PLM, co ułatwia tworzenie kompletnych cyfrowych bliźniaków.

Software Engineering

Software Engineering solution for the Industrial Machinery Industry allows you to transform otherwise disconnected tools and processes into an integrated design solution that enables you to builds the complete digital twin by combining software functionality with mechanical and electrical capabilities and builds the complete digital twin and align the product through development and change impact analysis.

Inżynieria wydajności maszyn produkcyjnych

Projektowanie zaawansowanych maszyn produkcyjnych przyszłości wymaga nowego podejścia inżynieryjnego. Działanie komponentów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz oprogramowania musi być idealnie dostrojone i przewyższać oczekiwania klientów. Oprogramowanie Simcenter może pomóc Ci w projektowaniu, symulowaniu działania i wirtualnym uruchomieniu zaawansowanych maszyn w ramach całego procesu: od koncepcji przez sprawdzanie poprawności aż do wdrożenia do eksploatacji.

Inżynieria wydajności systemów HVAC

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie systemów HVAC pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Inżynieria wydajności maszyn wirujących

Uzyskaj lepszy wgląd w działanie sprzętów wirujących, takich jak pompy, sprężarki, silniki itp., pod kątem ich wydajności i efektywności, hałasu i drgań oraz chłodzenia w porównaniu ze stosowaniem jedynie testów fizycznych.

Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego w przemyśle maszynowym zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w obsłudze, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Holistyczne spojrzenie na strukturę produktów, obejmującą również dane dostawców, jest możliwe dzięki przechowywaniu i udostępnianiu danych produktu w centralnej bazie.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Współpraca w ramach łańcucha dostaw dla branży odlewniczej i przemysłu narzędziowego zapewnia łatwą w użyciu, bezpieczną platformę dla dostawców, nawet tych spoza środowiska PLM danego producenta końcowego, umożliwiającą inicjowanie wymiany danych ze zdefiniowanych obiegów zadań po stronie dostawców oraz procesu zmian.

Manufacturing Process Planning & Simulation

Manufacturing Process Planning and Simulation for the Industrial Machinery and Heavy Equipment industry is designed to enable manufacturing enterprises to manage their highly complex, configured-to-order product variations and produce them as required to meet regional and local regulations, as well as specific customer requirements.

Manufacturing Data Management

Our Manufacturing Data Management solution for the Industrial Machinery Industry allows you to manage all of the information defining your products, processes, production resources and plant facilities in a single source of manufacturing knowledge.

Zarządzanie procesem produkcji i danymi

Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produkcji dla przemysłu maszynowego pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat produkcji.

Tooling & Fixtures

Tooling and Fixtures Part Manufacturing solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries offer a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing from CAD/CAM, robotics, CNC machining, and CMM inspection through 3D printing.

Factory Layout, Line Design & Optimization

Our Factory Layout, Line Design and Optimization solution for the Industrial Machinery and Heavy Equipment Industries allows you to design, layout, and configure your factory environment, as well as optimize factory operations using digital 3D factory models and advanced software tools.

Inżynieria automatyzacji i uruchamianie

Producenci maszyn poszukują rozwiązań pozwalających na szybsze wprowadzanie produktów na rynek, aby uzyskać przewagę konkurencyjną w dzisiejszym globalnym, wymagającym środowisku produkcyjnym. Nasze rozwiązanie do inżynierii automatyzacji i uruchamiania umożliwia producentom znaczne skrócenie czasu rozruchu obrabiarek i identyfikowanie usterek na jak najwcześniejszym etapie dzięki połączeniu cyfrowego bliźniaka lub wirtualnego modelu maszyny z rzeczywistym układem sterowania, co umożliwia sprawdzenie poprawności całego systemu poprzez testowanie projektów maszyn w warunkach rzeczywistych.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

Zintegrowane zarządzanie jakością

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania jakością umożliwia producentom poprawienie jakości i obniżenie kosztów w całym cyklu życia produktu dzięki zapewnieniu zamkniętego środowiska, które optymalizuje wydajność operacyjną i pomaga ograniczyć ilość odpadów oraz złomu, co pozwala opracować najlepsze w swojej klasie operacje produkcyjne.

Zarządzanie realizacją produkcji

Rozwiązanie do zarządzania realizacją produkcji to zaawansowany i wysoce skalowalny system MES, który zapewnia możliwość połączenia globalnej wydajności produkcji z zapewnianiem jakości i widoczności oraz optymalizacją, co w efekcie końcowym prowadzi do zwiększenia zdolności reagowania na potrzeby produkcji.

MES for Job Shops

Our MES for Job Shop solution for the Mold, Tool and Die industry provides the ability to collect, aggregate, analyze, and display raw data to generate timely, actionable, in-context information by Integrating, contextualizing, and checking the accuracy of the data from the shop floor.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego jest odpowiedzią na potrzebę zarządzania fizycznymi produktami i powiązanymi z nimi informacjami oraz procesami, a w szczególności zarządzania danymi testowymi, danymi wykonawczymi i konserwacyjnymi (serwisowymi) oraz wykonywania funkcji związanych z serwisowaniem tych fizycznych produktów.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla branży sprzętu ciężkiego pozwala klientom na zarządzanie całym cyklem życia konfiguracji produktu, od koncepcji po poszczególne warianty oraz od projektu po produkcję i serwis.

Inżynieria obsługi serwisowej i pomoc techniczna dla przemysłu maszynowego

Rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów pochodzącą z procesu projektowania i symulacji w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone pod kątem poprawności i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Inżynieria obsługi serwisowej i pomoc techniczna

Rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów zdobytą podczas procesu projektowania i symulacji, uwzględniając jednocześnie doświadczenia i oczekiwania użytkowników, w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia skoordynowanie czynności konserwacyjnych z uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub zapotrzebowania, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu maszynowego

Rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu maszynowego umożliwia pracę na podstawie uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub wymagań serwisowych, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Part Manufacturing & Quality

Our Part Manufacturing and Quality solution offers a comprehensive set of fully integrated tools for part manufacturing, including CAD/CAM, robotics, CNC machining, CMM inspection and 3D printing.

Inżynieria wydajności maszyn przemysłowych

Dla producentów maszyn przemysłowych nową normą staje się konieczność znajdowania metod na radzenie sobie z ogromnymi i stale rosnącymi poziomami złożoności projektów maszyn oraz jednoczesne doskonalenie procesów projektowania. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania mogą poprawić precyzję projektowania i produktywność procesu rozwoju, aby pomóc w utworzeniu najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka i spełnić standardy jakości nawet dla najbardziej złożonych wytwarzanych obecnie maszyn przemysłowych.

Advanced Machine Engineering

Wprowadzenie innowacji obejmujących proces od planowania do produkcji może być trudne. Dzięki rozwiązaniu firmy Siemens Digital Industries Software z dziedziny projektowania maszyn — Advanced Machine Engineering — Twoja firma może natychmiast wyruszyć w podróż ku cyfrowej innowacji i zwiększyć swoją produktywność. Nasze rozwiązanie zwiększa pewność podczas rozwoju zaawansowanych maszyn, skraca czas potrzebny na uruchomienie produkcji dzięki wirtualnemu projektowaniu i zatwierdzaniu, a w rezultacie poprawia wstępną walidację, skraca czas uruchamiania i podwyższa produktywność.

Structural Integrity and Durability

Your customers need machines that will last and minimize downtown.  That means you need to engineer your machines to withstand multiple types of loads over millions of cycles to deliver the longevity your customers expect. Our simulation and testing solutions provide a complete and effective durability engineering process, from high-quality, automated load data acquisition and target setting, to load prediction on full product level, to stress and lifetime behavior assessment of components!

Noise & Vibration

Siemens Digital Industries Software offers a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your machine, as well as determine the source and transfer path of noise in machines that are already in the field.

Thermal & Energy Management

Engineer the thermal performance of your machines from the earliest stages of development. Siemens Digital Industries Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Cooling

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Performance & Efficiency

Efficiency, flow rate, heat exchange, and controls are all critical performance criteria of HVAC systems like heat pumps, air conditioners and furnaces.  Siemens Digital Industries Software simulation and testing solutions give you the tools you need to determine if your HVAC system meets requirements for these criteria and more before you ever need to build a prototype.

Noise, Vibration & Dynamics

Customers want HVAC systems to be as quiet as possible.  Reduce noise and vibration with a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your furnace, air conditioner or heat pump, as well as determine the source and transfer path of noise in systems that are already installed in buildings.

Noise, Vibrations & Dynamics

Rattle, whine, torsional vibration, rotor dynamics, and other noise and vibration issues are common in rotating machinery. Reduce noise and vibration with a comprehensive set of advanced vibration and acoustic simulation and testing solutions that can help you earlier predict the dynamic and acoustic performance of your machine, as well as determine the source and transfer path of noise in machines that are already in the field.

Flow & Thermal Design

Engineer the thermal performance of rotating machines from the earliest stages of development. Siemens Digital Industries Software has thermal and energy solutions that can help you at every step of the development process, from 1D systems modeling to 3D coupled thermal-fluid simulation of cooling systems to simulation of how temperature will affect machine components.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Rozwiązanie w zakresie cyfrowych modeli i rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej dla przemysłu ciężkiego i maszynowego umożliwia wizualizację cyklu życia produktu i tworzenia cyfrowych modeli umożliwiających zespołom projektowym całkowite wejście w wirtualny świat cyfrowego bliźniaka produktu oraz tworzenie cyfrowych prototypów na wysokim poziomie, składających się z tysięcy części i komponentów.

Cyfrowy model, rzeczywistość wirtualna i rozszerzona

Cyfrowy model oraz rzeczywistość wirtualna/rozszerzona w przemyśle maszynowym umożliwiają użytkownikom badanie formy, dopasowania i funkcjonalności, a także dokonywanie oceny projektów przez zanurzenie się w wirtualnym świecie cyfrowego bliźniaka produktu w celu obejrzenia i analizy modelu 3D w odpowiedniej skali.

Konserwacja i analizy parku maszynowego

Rozwiązanie w zakresie konserwacji i analiz parku maszynowego dla przemysłu ciężkiego bazuje na zdalnych funkcjach diagnostycznych i zapewnia zintegrowane narzędzia analityczne oraz funkcje zarządzania danymi umożliwiające przewidywanie potrzeb konserwacyjnych parku maszynowego i zapewniające zespołom serwisowym kompletne informacje dotyczące konkretnych zasobów, aby zminimalizować nieplanowane przestoje.

Cyfrowy układ napędowy

Nasze rozwiązanie w zakresie cyfrowych układów napędowych dla przemysłu maszynowego dostarcza producentom narzędzia umożliwiające opracowywanie wysokowydajnych układów napędowych nowej generacji.  Dzięki połączeniu zaawansowanych funkcji symulacji z najlepszym w swojej klasie oprogramowaniem do projektowania generatywnego i elektryfikacji zapewniamy zaawansowane możliwości zwiększenia wydajności podczas zarządzania multidyscyplinarnymi rozwiązaniami.

Service Lifecycle & Analytics

Service Lifecycle and Analytics solution allows Industrial Machinery manufactures to utilize a modular machine design approach resulting in a product development process which produces decentralized and autonomous machines that are able to communicate with one another.  Service Engineers can then leverage IoT to collect information from the machinery in the field, the physical twin and combine this with engineering insight contained in the PLM system, the digital twin, to provide Machine manufacturers a competitive advantage.

Jakość w zamkniętej pętli

Rozwiązanie w zakresie jakości w zamkniętej pętli łączy opartą na współpracy platformę PLM z systemem zarządzania jakością od firmy Siemens, w którym dokumentację, dane, analizy i procesy dotyczące jakości można uwzględnić w cyfrowym przepływie informacji wraz z definicją produktu, danymi procesu produkcji oraz innymi cyfrowymi elementami składającymi się na cyfrowy wątek, aby ułatwić zarządzanie jakością w całym procesie produkcji.

Zarządzanie produktem i portfolio

Rozwiązanie w zakresie zarządzania produktami i portfolio dla przemysłu maszynowego oferuje kompleksowe funkcje i stanowi pojedyncze źródło narzędzi do opracowywania kierunku strategicznego, informacji na temat projektu oraz oceny, umożliwiające skuteczniejsze planowanie portfolio produktów i efektywniejszą realizację projektów.

Optymalizacja produkcji i zakładu

Rozwiązanie do optymalizacji produkcji i zakładu wspomaga unifikację globalnych zespołów produkcyjnych, aby były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji maszyn, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. W tym środowisku opartym na współpracy producenci, którzy zaopatrują producentów OEM albo dostarczają i instalują maszyny dla klientów końcowych, odnoszą korzyści z lepszych funkcji symulacji i planowania produkcji, zoptymalizowanego projektowania i procesów produkcji oraz analizy produkcji w połączeniu z rozwojem produktu.

Service Lifecycle and Analytics

Service Lifecycle and Analytics allows Industrial Machinery manufactures to utilize a modular machine design approach resulting in a product development process which produces decentralized and autonomous machines that are able to communicate with one another.

Next Generation Design for Mold, Tool, & Die

Our Next Generation Mold, Tool & Die Design solution leverages synchronous technology to efficiently work and modify Multi-CAD data and early validation of mold designs to create a competitive advantage by reducing part turnaround time and increasing quality in the final design.

Lifecycle Data Management

Enter the short summary here - no longer than 75 words. This is the version of the summary that will appear when this Solution is used in a promotion format.

Tool Cost Management

Rozwiązanie do zarządzania kosztami narzędzi dla branży odlewnictwa i przemysłu narzędziowego zapewnia producentom możliwość tworzenia dokładnych kosztorysów i znacząco skraca czas przygotowywania ofert. Narzędzie umożliwia parametryczne obliczenie kosztu wykorzystania różnych technologii. Możesz skorzystać ze zintegrowanej bazy wiedzy, która obejmuje dane referencyjne oraz z kalkulatora czasu trwania procesu: te rozwiązania zapewniają, że całe przedsiębiorstwo pracuje na podstawie spójnego standardu obliczeń.

Smarter Machines

Develop smarter machines that understand requirements and deliver intelligent solutions while radically reducing manufacturing waste and energy consumption.

Reliability

Develop reliable smart HVAC systems and components in a shorter time and with minimum prototype testing.

Smart Building

Implement a customized smart home automation system taking into consideration the performance and source of the energy.

Modular Design HVAC

Balance space, efficiency, performance, and durability of HVAC systems through intelligent design.

Intelligent Performance Engineering

Machinery manufacturing is becoming far more complex as increased integration with software and electrical systems of machines are combined with their manufacturing environment. Our intelligent Performance Engineering solution can help automate the processes of sharing information between design teams, analysts, production test teams and service engineers. This allows teams to evaluate the capabilities and limitations of product variations in the most efficient way.

Displaying of solutions.

Learn More

Industrial Machinery
Industrial Machinery
Industrial Machinery

Increased customization and sophisticated software controls challenge today’s industrial machinery industry to deliver machine systems in scope, time and budget. Software and automated product systems are becoming more complex, requiring integration with IoT sensors and increased emphasis on software and system validation. These requirements challenge engineering operations to control of mechanical, electrical and software versions to support customers and benefit from design reuse.

Proof-of-concept projects in unfamiliar technologies disrupt the standard machinery platform approach and threaten profitability. Integration extends to the manufacturing floor and supply chain, driving the need for increased, closed-loop quality with a focus on reducing operating costs and waste. The result is a need to improve the sophistication and interoperability of design, simulation, manufacturing and service operations, without losing speed or data integrity.

Machinery designers are constantly faced with design challenges, requiring innovative solutions that expand part conceptualization beyond conventional 3D approaches. Couple design challenges with time to market and compressed margins, and it becomes essential to improve efficiency and validate virtually before manufacturing.

A single-source data management system is essential to managing data, while also keeping focus on the engineering, manufacturing and product life BOM. Siemens PLM Software provides the tools needed to deliver innovative and profitable machine systems.

Mniej Więcej
Industrial Machinery
Industrial Machinery