Przejdź do treści

IoT i analiza cyklu życia

IoT i analiza cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego wykorzystuje Internet Rzeczy (IoT) do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie — w kopalni czy na placu budowy — stosując koncepcję „fizycznego bliźniaka”. Połącz je z wiedzą inżynieryjną zawartą w Cyfrowej Platformie Innowacji — „cyfrowym bliźniaku” — aby uzyskać informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Nasze rozwiązanie z zakresu IoT i analizy cyklu życia dla przemysłu ciężkiego i maszynowego wykorzystuje Internet Rzeczy (IoT) do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie — w kopalni czy na placu budowy — stosując koncepcję „fizycznego bliźniaka”. Połącz je z wiedzą inżynieryjną zawartą w Cyfrowej Platformie Innowacji — „cyfrowym bliźniaku” — aby uzyskać informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

IoT i analiza cyklu życia dla przemysłu maszynowego

Learn More

Sprzęt budowlany, rolniczy i górniczy staje się coraz bardziej złożony, po części z powodu nieustannie rosnących wymagań klientów, a także z powodu dążenia do obniżenia całkowitego kosztu posiadania. W ten sposób rośnie zapotrzebowanie na inteligentniejsze i lepiej ze sobą połączone maszyny, umożliwiające osiąganie przewagi konkurencyjnej dzięki większej dostępności i wydajności maszyn. 

Wraz z wydłużaniem się łańcuchów dostaw, których zakres rozszerza się globalnie, zmniejsza się widoczność dostawców, co zwiększa ryzyko, że klienci otrzymają części niezgodne z oczekiwaną specyfikacją, a tym samym ostatecznie wzrosną koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i obsługą. Fragmentaryczne informacje o sprzęcie uniemożliwiają również klientom wpływanie na projekt, osiągnięcie innowacyjności produktów czy poprawę wydajności.

Od projektowania i rozwoju maszyn, przez produkcję i dostawę, po obsługę klienta końcowego — zaawansowana analiza jest niezbędna na każdym kroku, by umożliwić podejmowanie świadomych decyzji. Złożoność wzrasta również w związku z ogromną ilością danych, które trzeba gromadzić, przetwarzać i analizować. Internet Rzeczy (IoT) odgrywa coraz ważniejszą rolę jeśli chodzi o dane dotyczące połączonych produktów, instalacji, systemów i maszyn.

Wykorzystujemy IoT do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie — w kopalni lub na placu budowy — stosując koncepcję „fizycznego bliźniaka”. Następnie łączymy je z wiedzą inżynieryjną w ramach systemu do zarządzania cyklem życia produktu (PLM) (tzw. „cyfrowy bliźniak”), co zapewnia producentom maszyn informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

IoT i analiza cyklu życia dla przemysłu maszynowego

Webinar na żądanie | 24 min.

The Closed-Loop Digital Twin

Dowiedz się, jak IIoT wykorzystuje dane dotyczące wydajności, by wspierać innowacyjność w ramach zamkniętej pętli

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Interested in [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subscribe to [[global-preference-center-interest-placeholder]] updates

Oops

We're very sorry, but we weren't able to capture your submission. Please try again.

Thanks for signing up! First time subscribing? Be sure to check your email to confirm your subscription.