Zarządzanie weryfikacją

Zarządzanie weryfikacją

Producenci maszyn przemysłowych pracują pod rosnącą presją, która wymusza na nich opracowywanie bardziej złożonych, zintegrowanych maszyn w krótszym czasie oraz spełnienie wyśrubowanych wymogów dotyczących jakości produktu oraz kosztów produkcji.  Oba te cele można osiągnąć dzięki naszemu rozwiązaniu do zarządzania weryfikacją dla przemysłu maszynowego, które łączy unikalne funkcje zintegrowanej symulacji i zarządzania testami z symulacją zakładu produkcyjnego oraz planowaniem i realizacją produkcji, a wszystko to przy zapewnieniu pełnej identyfikowalności wymagań w zamkniętej pętli.

Producenci maszyn przemysłowych pracują pod rosnącą presją, która wymusza na nich opracowywanie bardziej złożonych, zintegrowanych maszyn w krótszym czasie oraz spełnienie wyśrubowanych wymogów dotyczących jakości produktu oraz kosztów produkcji.  Oba te cele można osiągnąć dzięki naszemu rozwiązaniu do zarządzania weryfikacją dla przemysłu maszynowego, które łączy unikalne funkcje zintegrowanej symulacji i zarządzania testami z symulacją zakładu produkcyjnego oraz planowaniem i realizacją produkcji, a wszystko to przy zapewnieniu pełnej identyfikowalności wymagań w zamkniętej pętli.

Zarządzanie weryfikacją

Learn More

Maszyny przemysłowe wciąż napędzają tworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie operacyjności, funkcjonalności oraz zintegrowanych funkcji bezpieczeństwa i autonomicznego działania. Złożone systemy wymagają obszernych, multidyscyplinarnych planów weryfikacji potwierdzających ich funkcjonalność zgodną z wymaganiami.

Nasze rozwiązanie do zarządzania weryfikacją dla przemysłu maszynowego oferuje narzędzia i procesy, które umożliwiają swobodne analizowanie produktu w całym cyklu życia: od opracowania koncepcji po produkcję. Obejmują one funkcje symulacji produktu (1D/3D), testy podsystemów (HiL, SiL i MiL), testy prototypów pod kątem minimalnej wykonalności oraz prototypy sekwencyjne, które pomagają producentom maszyn przemysłowych zwiększyć niezawodność oraz umożliwiają przechodzenie przez fazy produkcji prototypów z poczuciem, że proces został zoptymalizowany przed przekazaniem go do produkcji przemysłowej.

Zarządzanie weryfikacją

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Integrated BOM Management

Definiuj, śledź i porównuj produkcyjne listy EBOM, a także testowe listy EBOM oraz fizyczne konfiguracje obiektów testowych. Identyfikuj jednostki testowe i prototypy pod kątem możliwości śledzenia i rozszerzonych testów niezawodności.

Manufacturing Process Planning

Autoryzuj, wdrażaj i monitoruj zmiany w żądaniach przeprowadzenia testów i symulacji oraz procedurach i obiektach testowych związanych z każdym testem weryfikacyjnym i analizą.  Zarządzaj działaniami weryfikacyjnymi w ramach globalnie rozproszonych i złożonych programów.

Product Requirements Engineering

Przechwytuj wymagania dotyczące rozwoju produktu ze specyfikacji klienta, norm i innych istotnych źródeł. Korzystaj z pełnej identyfikowalności w całym cyklu życia produktu, aby mieć pewność, że wszystkie wymagania mają przypisaną metodę weryfikacji.

Project Management

Twórz szczegółowe harmonogramy testów i działań weryfikacyjnych powiązanych z głównym harmonogramem rozwoju produktu lub realizacji projektu, a także korzystaj z funkcji kompleksowych raportów dotyczących stanu procesu weryfikacji.

Simulation Management

Efektywnie zarządzaj złożonymi symulacjami działania maszyn przemysłowych i udostępniaj je przy użyciu metod analitycznych lub testowych wszystkim osobom podejmującym decyzje dotyczące produktów w Twojej firmie.

Testing

Wykonuj testy oraz przechowuj i przetwarzaj dane w pełnym, zintegrowanym środowisku do projektowania opartego na testach. Łączy ono szybkie, wielokanałowe mechanizmy gromadzenia danych z wszechstronnym pakietem zintegrowanych narzędzi do analiz i raportowania.

Verification & Validation

Twórz żądania testów oraz wymagania dla procedur pomiarowych i inspekcyjnych, wraz ze szczegółowymi instrukcjami wspierającymi testowanie i spójność działań operatora w celu wykonania kompletnych testów sprawdzania poprawności i określenia powodzenia eksploatacji.