Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze rozwiązanie, które pozwala na współpracę w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu ciężkiego i maszynowego, zapewnia łatwą w obsłudze i bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Holistyczne spojrzenie na strukturę produktów, która obejmuje również dane dostawców, jest możliwe dzięki przechowywaniu i udostępnianiu danych produktu w centralnej bazie. Nasze rozwiązanie pozwala na łatwe rejestrowanie i przeglądanie danych dostawców oraz zarządzanie nimi w kontekście struktury produktu, zapewniając zgodność projektu z wymaganiami przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Nasze rozwiązanie, które pozwala na współpracę w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu ciężkiego i maszynowego, zapewnia łatwą w obsłudze i bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Holistyczne spojrzenie na strukturę produktów, która obejmuje również dane dostawców, jest możliwe dzięki przechowywaniu i udostępnianiu danych produktu w centralnej bazie. Nasze rozwiązanie pozwala na łatwe rejestrowanie i przeglądanie danych dostawców oraz zarządzanie nimi w kontekście struktury produktu, zapewniając zgodność projektu z wymaganiami przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Learn More

Globalizacja i złożoność produktów sprawiają, że łańcuch dostaw staje się bardziej rozbudowany. W skład zespołów projektujących produkty na całym świecie coraz częściej wchodzą dostawcy. Ponieważ dostawcy przejmują odpowiedzialność za większą część sprzętu ciężkiego, rozwiązania, które sprzyjają ścisłej i bezproblemowej integracji dostawców są kluczem do sprostania takim wyzwaniom, jak zwiększona złożoność produktów oraz krótsze cykle produktowe.

Dostawcy muszą współdziałać ze wszystkimi obszarami działalności firmy, na przykład działami zaopatrzenia, inżynierii, zgodności, jakości i produkcji, aby zwiększać produktywność i ograniczyć ryzyko wycofania produktu z rynku oraz niezgodności z normami. Nasze rozwiązanie, które pozwala na współpracę w ramach łańcucha dostaw dla przemysłu ciężkiego i maszynowego, zapewnia łatwą w obsłudze i bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Przechowywanie i udostępnianie danych produktu w centralnej bazie umożliwia wykorzystanie holistycznego widoku jego struktury, który zawiera również dane od dostawców. System PLM umożliwia łatwe rejestrowanie i przeglądanie danych dostawców oraz zarządzanie nimi w kontekście struktury produktu, co pomaga utrzymać zgodność projektów z wymaganiami i obniżyć koszty.

Dzięki kompleksowemu podejściu do zarządzania interakcjami z dostawcami można koordynować procesy i zarządzać informacjami o dostawcach, niezależnie od tego, czy pracują oni w ramach tego samego środowiska PLM. Dzięki temu zwiększysz zaangażowanie dostawców w rozwój produktu już na wczesnym etapie i zapewnisz poszczególnym działom przedsiębiorstwa wgląd w szczegółowe informacje o dostawcach.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Agreguj dane dostawcy do definicji produktu i archiwizuj informacje oraz automatyzuj proces żądania, gromadzenia i sprawdzania danych deklaracyjnych.

Bill of Materials Management

Zarządzaj jedną, multidyscyplinarną listą materiałową BOM, która obejmuje wszystkie konfiguracje i zawiera dane otrzymane od dostawców od wstępnej koncepcji aż do końca życia produktu.

Design Data Exchange

Wymieniaj z dostawcami informacje takie jak projekty CAD, specyfikacje i pliki JT. Bezpieczny portal internetowy służy do odbierania zapytań, wymiany pakietów informacji i przesyłania odpowiedzi.

Direct Materials Sourcing

Umożliwiaj wydajne prowadzenie procesów wczesnego składania ofert z autoryzowaniem szablonów i kontrolowanymi procesami zarządzania zdarzeniami oraz funkcjami automatycznego śledzenia i komunikacji. Uzyskuj szczegółowe zestawienia kosztów, analizuj oferty, a nawet zarządzaj procesami przyznawania zleceń.

Supplier Collaboration

Ustanów działające na zasadzie zamkniętej pętli procesy współpracy z dostawcami spoza środowiska PLM dzięki zastosowaniu wspólnego, intuicyjnego portalu internetowego dla dostawców. Obsługiwane zastosowania obejmują wymianę danych projektowych, bezpośrednie pozyskiwanie materiałów i zarządzanie programami dostawców.

Supplier Integration

Integruj dostawców spoza środowiska PLM ze swoimi procesami. Dostawcy zewnętrzni mogą otrzymywać zadania i przesyłać pliki wynikowe za pośrednictwem bezpiecznego, intuicyjnego portalu internetowego.

Supplier Program Management

Planuj i realizuj projekty dla dostawców w kontekście całego programu sprzętu ciężkiego danego producenta OEM. Używaj bezpiecznego portalu internetowego do zadań projektowych, które mają być przypisane do dostawców spoza środowiska PLM.

Vendor Management

Zarządzaj dostawcami, ich danymi, raportowaniem oraz dostarczanymi częściami w środowisku PLM. Agreguj dostarczane części w strukturze produktu oraz wyszukuj i raportuj wszystkie informacje od dostawców.