Inżynieria oprogramowania

Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego wykorzystuje zintegrowaną strategię rozwoju produktu, w której rozwój oprogramowania (zarówno wbudowanego, jak i niewbudowanego) stanowi część multidyscyplinarnego podejścia, umożliwiając ocenę działania w pętli zamkniętej. Rozwiązanie zapewnia dwukierunkową integrację procesów ALM i PLM, co ułatwia tworzenie kompletnych cyfrowych bliźniaków.

Nasze rozwiązanie do inżynierii oprogramowania dla przemysłu maszynowego wykorzystuje zintegrowaną strategię rozwoju produktu, w której rozwój oprogramowania (zarówno wbudowanego, jak i niewbudowanego) stanowi część multidyscyplinarnego podejścia, umożliwiając ocenę działania w pętli zamkniętej. Rozwiązanie zapewnia dwukierunkową integrację procesów ALM i PLM, co ułatwia tworzenie kompletnych cyfrowych bliźniaków.

Learn More

Problemy jakościowe związane z oprogramowaniem jawią się coraz częściej jako główne źródło wycofywania produktów i roszczeń gwarancyjnych. Wynika to po części z trudności w zrozumieniu wymagań, rozbudowanego, zintegrowanego środowiska programistycznego oraz testowania aplikacji w każdych warunkach i aktualizowania oprogramowania u klienta. Koszty reklamacji znacznie wzrosną bez procesu zarządzania oprogramowaniem, pozwalającego kontrolować jakość we wszystkich domenach. 

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat w branży przemysłu maszynowego nastąpił gwałtowny wzrost liczby produktów z wbudowanym oprogramowaniem. Zarządzanie zmianami w oprogramowaniu, które wynikają ze zmian konstrukcji mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych, jest skomplikowaną kwestią. Przedsiębiorstwa muszą wprowadzać zmiany i analizować ich skutki jednocześnie w wielu domenach, aby zapewnić wysoką jakość produktu, kompatybilność i transparentność działań inżynieryjnych. 

Szacuje się, że wbudowane systemy odpowiadają za ponad 90% innowacji i nowych funkcji, które wpływają na ogólną jakość produktu, a zarazem zwiększają zależność od dostarczanego oprogramowania. Wraz z ciągłym rozwojem inżynierii oprogramowania stało się jasne, że żadne pojedyncze narzędzie nie jest w stanie wykonać wszystkich zadań procesowych niezbędnych do opracowania skutecznej i pełnej aplikacji. Wymaga to solidnego narzędzia ALM, które pomoże uporządkować wszystkie potrzebne zadania procesowe, wykorzystując odpowiednie rozszerzenia. Nasze 

rozwiązanie do inżynierii oprogramowania pozwala przekształcić te niezależne narzędzia i procesy w zintegrowane rozwiązanie projektowe, umożliwiające utworzenie kompletnego cyfrowego bliźniaka dzięki powiązaniu funkcji oprogramowania z konstrukcją mechaniczną i instalacjami elektrycznymi oraz dostosowanie produktu przy użyciu procesu rozwoju i analizy skutków zmian.

Webinar na żądanie

Enhance Your IBM DOORS Experience With Polarion ALM

Aspiring for agility, traceability, and regulatory compliance with your product-line engineering demands? Polarion Migration Center for DOORS can enhance your current deployment and allow you to capitalize on opportunities.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Aero - DO-178C

Uncouple complex development processes at the work item level to accelerate innovative development while at the same time easing proof of compliance with DO-178C.

Auto - Functional Safety - ISO26262

Accelerate Functional Safety compliance for ISO 26262, Automotive SPICE and CMMI standard.

Bill of Materials Management

Zarządzaj złożeniami oprogramowania w kontekście instalacji i opracowuj zaawansowane warianty maszyn na podstawie wymagań klienta i globalnych wymagań produkcyjnych.

Extensions

Wszechstronny ekosystem narzędzi jest dostosowany do potrzeb ALM w zakresie zarządzania kodem, wydajności, automatyzacji testów i automatyzacji kompilacji.

ISO14971

Comprehensive, automated history of all artifacts facilitates proof of compliance - Integrate risk management processes leveraging the ISO 14971 template.

PLM-ALM Integration

Wprowadzaj zmiany i wykonuj analizy skutków jednocześnie w wielu domenach, aby zapewnić wysoką jakość produktu, zgodność, identyfikowalność i transparentność działań inżynieryjnych.

Product Requirements Engineering

Rejestruj wymagania dotyczące produktu i zarządzaj nimi, łącznie z ich rozbiorem i kaskadowaniem do wymagań i specyfikacji wyższego poziomu.

Software Agile/Hybrid Project Management

Skorzystaj z gotowych szablonów, które następnie można dostosować do nowoczesnych zwinnych technik lub tradycyjnych metod pracy.

Software Audits, Metrics & Reports

Usprawnij proces podejmowania decyzji i realizacji projektów dzięki szczegółowym analizom i raportom statusu w czasie rzeczywistym.