Smart manufacturing for heavy equipment

Collaborating in heavy equipment manufacturing

Heavy equipment manufacturing companies must manufacture a totally new generation of machines to address today’s increasing demand for digital technologies, electrification, and specialization. This adds complexity to their heavy equipment manufacturing process, such as more components from more diverse suppliers and a greater degree of customization. To stay in business, they must find a way to deliver this without affecting their margins, thereby additionally challenged by having global operations and an increased mandate to implement a sustainability strategy.

With smart heavy equipment manufacturing capabilities, Siemens helps companies win in the global marketplace by making what their customers demand in an efficient and sustainable way. Siemens Smart Heavy Equipment Manufacturing solutions offer heavy equipment manufacturing companies all the necessary capabilities to achieve zero defect manufacturing everywhere. They can achieve this by optimizing their manufacturing operations and by digitally connecting departments and locations, throughout their organization as well as with suppliers.

Heavy equipment manufacturing companies must manufacture a totally new generation of machines to address today’s increasing demand for digital technologies, electrification, and specialization. This adds complexity to their heavy equipment manufacturing process, such as more components from more diverse suppliers and a greater degree of customization. To stay in business, they must find a way to deliver this without affecting their margins, thereby additionally challenged by having global operations and an increased mandate to implement a sustainability strategy.

With smart heavy equipment manufacturing capabilities, Siemens helps companies win in the global marketplace by making what their customers demand in an efficient and sustainable way. Siemens Smart Heavy Equipment Manufacturing solutions offer heavy equipment manufacturing companies all the necessary capabilities to achieve zero defect manufacturing everywhere. They can achieve this by optimizing their manufacturing operations and by digitally connecting departments and locations, throughout their organization as well as with suppliers.

Video

Connect People to Make Smarter Decisions

Achieve zero-defect manufacturing everywhere and secure your margins while driving sustainability.

Click here to view
heavy equipment manufacturing workplace

Learn More

Improve communication and collaboration across your organization and beyond

With limited production volumes of complex customized equipment, margins are tight. Therefor proper planning and optimized manufacturing operations are essential. Heavy equipment manufacturing organizations can unlock massive synergies by collaborating with design and engineering. But data exchange between organizations mostly happens manually, which is tedious and error prone. Besides, also within manufacturing, teams often use disconnected tools and processes. This slows everyone down, introduces mistakes, and leads to waste of energy and resources, putting sustainability, quality, and margins at risk. Such challenges become even more complex when working with global operations and as digitalization and electrification add more and more diverse suppliers to the equation. To keep up, heavy equipment manufacturers must improve their capabilities for communication and collaboration across their organization and beyond.

Secure your margins with collaborative heavy equipment manufacturing

Successful communication starts by speaking the same digital language. And to collaborate well, all heavy equipment manufacturing stakeholders must have access to a common source of up-to-date information. To achieve this, heavy equipment manufacturing companies must break down existing barriers, such as the use of different systems, software, data types, and more, on various levels. For example, if they want to leverage design and engineering data to improve heavy equipment manufacturing planning and operations, they must integrate those areas. If they want to achieve better efficiency, flexibility, productivity, and quality through smooth collaboration between the various teams within manufacturing, then those must have their tools in a common environment. And if they want to improve their interaction with suppliers, they must digitally align their PLM and ERP systems.

Deploy smart heavy equipment manufacturing solutions

With Smart Heavy Equipment Manufacturing, we offer OEMs a comprehensive solution set including all the necessary Siemens capabilities to connect manufacturing with other lifecycle phases, to optimize operations, to share data between the various teams within manufacturing, and to improve their interactions across their organization and with suppliers. With those solutions, they will be able to optimize their planning and operations using design and engineering data, to gain control over the complexity of their manufacturing process, and to achieve premium productivity, sustainability, and consistent quality through closed-loop manufacturing. Ultimately, the manufacturing intelligence they are building up in this way, can be the starting point for generating smart capabilities. Those can, for example, autonomously generate and contextualize data, and convert them into actionable information using artificial intelligence.

Achieve zero defect manufacturing everywhere with Siemens

This digital transformation of the heavy equipment manufacturing process that is enabled by Smart Heavy Equipment Manufacturing can be deployed at a pace and on a scale that is desirable or manageable for each individual heavy equipment manufacturing company. Any degree of engagement will present immediate advantages. First, connecting manufacturing to design and engineering will let them anticipate and act upon issues or challenges before they arise and will allow them to configure workspaces for optimal productivity, sustainability, quality, and flexibility. Besides, through better communication and collaboration within the manufacturing organization, they can continuously improve their process and master complex configure-to-order manufacturing. Finally, by extending their digital connection across departments and locations, throughout their organization as well as with suppliers, they will achieve zero defect manufacturing everywhere.

heavy equipment manufacturing workplace
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Masaba Canada

Oprogramowanie Opcenter APS pozwoliło firmie Masaba Canada podnieść wskaźnik terminowych dostaw o 15%

Lepsza wydajność operacyjna w produkcji sprzętu górniczego

Oprogramowanie Opcenter APS pozwoliło firmie Masaba Canada podnieść wskaźnik terminowych dostaw o 15%

Czytaj dalej

Możliwości rozwiązania

Konstrukcja i wytwarzanie kompozytów

Wykorzystaj potencjał redukcji masy oraz zalety w zakresie stylizacji części kompozytowych dla maszyn górniczych, budowlanych i rolniczych, stosując nasze złożone, zintegrowane i sprawdzone rozwiązania umożliwiające zaawansowany rozwój części kompozytowych. Daj swoim zespołom inżynieryjnym i produkcyjnym możliwość niezawodnego projektowania i budowania z kompozytów, wiedząc, że oparte na modelu rozwiązania w zakresie definicji, symulacji i produkcji pomogą im sprostać surowym wymaganiom inżynieryjnym stawianym przez klientów.

Narzędzia i oprzyrządowanie

Rozwiązanie do produkcji części narzędzi i oprzyrządowania dla przemysłu ciężkiego i maszynowego oferuje kompleksowy zestaw w pełni zintegrowanych narzędzi do wytwarzania części, włączając w to CAD/CAM, robotykę, obróbkę CNC, pomiary na współrzędnościowej maszynie pomiarowej (CMM) oraz druk 3D.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

Rozwiązanie do planowania i harmonogramowania produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego zapewnia zestaw narzędzi, które ułatwiają współpracę planistów, od właścicieli-operatorów po producentów OEM, w celu zoptymalizowania procesów produkcyjnych w ramach przedsiębiorstwa cyfrowego z myślą o zwiększeniu wydajności i elastyczności oraz skróceniu czasu wprowadzania produktu na rynek.

Planowanie i symulacja procesów produkcji

Rozwiązanie do planowania i symulacji procesów produkcji dla przemysłu ciężkiego i maszynowego ma na celu umożliwienie zakładom produkcyjnym zarządzanie ich wysoce złożonymi, konfigurowanymi na zamówienie wariantami produktów i produkowanie ich zgodnie z wymogami przepisów regionalnych i lokalnych, jak również specyficznymi wymaganiami klientów.

Produkcja oparta na współpracy w przemyśle maszynowym

Nasze rozwiązanie produkcyjne oparte na współpracy wspomaga unifikację globalnych zespołów projektowych, inżynieryjnych i produkcyjnych, by były w stanie pracować w oparciu o takie same wymagania, modele i plany procesów produkcji, przy równoczesnym zachowaniu elastyczności umożliwiającej dostosowanie do lokalnych wymagań konfiguracyjnych. To środowisko współpracy oferuje korzyści wynikające z lepszej symulacji i optymalizacji planowania produkcji, optymalizacji procesów projektowania i produkcji oraz inteligencji produkcji powiązanej z rozwojem produktu.

Projektowanie i wytwarzanie addytywne

Rozwiązanie z zakresu wytwarzania i projektowania addytywnego w przemyśle maszynowym zapewnia zintegrowane oprogramowanie, dzięki któremu można zmienić postrzeganie produktu, zmodyfikować produkcję i obmyślić na nowo modele biznesowe.

Rysunki koncepcyjne zakładu, projektowanie linii produkcyjnych i optymalizacja

Nasze rozwiązanie do tworzenia rysunków koncepcyjnych zakładu, projektowania linii produkcyjnych i optymalizacji dla przemysłu maszynowego i ciężkiego umożliwia projektowanie, sporządzanie rysunków koncepcyjnych i konfigurowanie środowiska zakładu produkcyjnego, jak również optymalizowanie operacji zakładu przy użyciu cyfrowych modeli 3D i zaawansowanego oprogramowania.

Współpraca w ramach łańcucha dostaw

Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w obsłudze, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Holistyczne spojrzenie na strukturę produktów, obejmującą również dane dostawców, jest możliwe dzięki przechowywaniu i udostępnianiu danych produktu w centralnej bazie.

Zarządzanie procesem produkcji i danymi

Rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produkcji dla przemysłu maszynowego pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat produkcji.