Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu maszynowego

Utrzymanie złożonych maszyn przemysłowych wymaga skoordynowania czynności konserwacyjnych oczekiwanych przez producentów oraz właścicieli i użytkowników maszyn. Nasze rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu maszynowego umożliwia pracę na podstawie uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub wymagań serwisowych, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Utrzymanie złożonych maszyn przemysłowych wymaga skoordynowania czynności konserwacyjnych oczekiwanych przez producentów oraz właścicieli i użytkowników maszyn. Nasze rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu maszynowego umożliwia pracę na podstawie uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub wymagań serwisowych, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu maszynowego

Learn More

Konserwacja zasadniczego wyposażenia jest kluczową operacją biznesową. Złożoność technologii, ograniczone zasoby, przepisy, a przede wszystkim czas bezawaryjnej pracy i zadowolenie klientów sprawiają, że operacje serwisowe stanowią istotne wyzwanie dla producentów, właścicieli zasobów oraz osób, którym zlecono konserwację zasobów i utrzymanie wysokiej wydajności.

Wyższe oczekiwania klientów i naciski biznesowe uwypuklają konieczność wyróżnienia się w zakresie świadczenia usług posprzedażowych, które odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu zadowolenia klienta i budowaniu jego lojalności. Klienci egzekwują spełnianie tych oczekiwań i wymagają od dostawców maszyn i usług zawierania porozumień opartych na umowach o poziomie świadczonych usług (SLC) i logistyki opartej na wydajności (PBL).

Nasze rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej zawiera funkcje serwisowe zintegrowane ze środowiskiem PLM wykorzystywanym do rozwoju produktów, co pozwala na ściślejszą współpracę skutkującą lepszymi produktami i obsługą serwisową i wiąże się z większą trwałością, dłuższym czasem eksploatacji oraz lepszymi wymaganiami dotyczącymi lokalizacji obsługi serwisowej. Bazując na pojedynczym źródle wiedzy o produkcie i obsłudze serwisowej, zespoły serwisowe, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne w relacji do producentów OEM, mogą wykorzystać te informacje do optymalnego planowania, tworzenia harmonogramów i świadczenia usług w odniesieniu do zarządzanych zasobów, a także aktualizować historię obsługi serwisowej, aby efektywniej realizować modele proaktywnej i reaktywnej obsługi.

Operacje obsługi serwisowej dla przemysłu maszynowego

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.