Inżynieria obsługi serwisowej i pomoc techniczna

Producenci OEM w przemyśle maszynowym doświadczają coraz większej presji, jeśli chodzi o cięcie kosztów i zwiększanie efektywności. Nasze rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów zdobytą podczas procesu projektowania i symulacji, uwzględniając jednocześnie doświadczenia i oczekiwania użytkowników, w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Producenci OEM w przemyśle maszynowym doświadczają coraz większej presji, jeśli chodzi o cięcie kosztów i zwiększanie efektywności. Nasze rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów zdobytą podczas procesu projektowania i symulacji, uwzględniając jednocześnie doświadczenia i oczekiwania użytkowników, w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Learn More

W miarę jak złożoność produktów i konieczność ich dostosowania do potrzeb użytkownika staje się normą dla klientów w przemyśle maszynowym, producenci mierzą się z nowym wyzwaniem: muszą znaleźć metodę na technologiczną modernizację maszyn, aby zapewnić ich nowoczesność i sprawność, a jednocześnie zwiększyć oszczędności i efektywność na wszystkich etapach produkcji, łącznie z obsługa serwisową i pomocą techniczną.

Produkt jako platforma dla usług to model biznesowy o rosnącym znaczeniu strategicznym dla producentów OEM w przemyśle maszynowym, którzy dostarczają klientom złożone produkty o długim czasie eksploatacji. Oferuje on możliwość zwiększenia i ustabilizowania strumienia przychodów i zysków, zapewniając jednocześnie lojalność klientów. To podejście biznesowe oparte na modelu obsługi serwisowej wymaga lepszego zrozumienia wydajności produktu oraz planowania pomocy technicznej już w trakcie jego rozwoju, a także umiejętności wykorzystania wiedzy na temat zasobów i obsługi oraz zarządzania nimi w celu wsparcia efektywnej realizacji obsługi serwisowej.

Nasze rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala na efektywne planowanie modelu obsługi i włączenie go do projektu produktu w celu zapewnienia niezawodności, dostępności i łatwości konserwacji. Rozwiązanie umożliwia również osobom pełniącym funkcje związane z obsługą techniczną przeanalizowanie produktu pod kątem możliwości obsługi oraz zaplanowanie wymagań serwisowych zarówno dla produktów, jak i dokumentacji.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Automate & Streamline Assembly Manufacturing

Wykorzystaj symulację ruchu człowieka i ergonomii z zastosowaniem modelu 3D, aby zoptymalizować procesy montażu i obsługi serwisowej, określić urządzenia wspomagające użytkownika oraz udoskonalić logistykę stanowiska obsługi serwisowej i materiałów.

Collaboration for Lifecycle Management

Connect people and processes, beyond functional silos, with a digital thread for product lifecycle management, so everyone can make the best product decisions.

Configure & Repurpose Dynamic Documents

Twórz katalogi części do maszyn seryjnych, umożliwiające kierownikom ds. zasobów klientów wizualną identyfikację typowych wymagań dotyczących części zamiennych, aby zagwarantować, że technicy dysponują odpowiednimi częściami i mogą łatwo określić wymagany proces naprawy.

Create More Effective Service Plans

Zgromadź wymagania dotyczące narzędzi i przestrzeni, części i testów oraz informacje na temat czasu obsługi serwisowej w jednym dokumencie planistycznym, co ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wydajności działania zakładu obsługi serwisowej.

Digital Mockup

Stwórz pełną trójwymiarową reprezentację całej maszyny, aby zapewnić bogatego cyfrowego bliźniaka do analizy nakładów pracy na obsługę serwisową w kontekście całej maszyny.

Document Management & Publishing

Twórz i publikuj ustrukturyzowane (XML) treści dokumentów oraz dokumentację na podstawie wiedzy źródłowej na temat produktu na różnych nośnikach, w różnych językach i do różnych zastosowań serwisowych, aby wspomagać prowadzenie diagnostyki i napraw maszyn przez techników.

Generate the As-Built BOM of Physical Assets

Generuj i udostępniaj wykonawczą listę materiałową (BOM) swoich zasobów fizycznych oraz zarządzaj nią w celu weryfikacji produktu oraz dokumentowania problemów jakościowych, roszczeń gwarancyjnych i kwestii zgodności z przepisami.

Maximize Service Knowledge & Requirements Management

Dostarczaj wymagania od inżynierów produktu i obsługi serwisowej służące do konfigurowania testów przeprowadzanych przed procedurami konserwacji i po ich wykonaniu w celu zapewnienia idealnych warunków pracy.

Provide for Service Operations in Your Process Plans

Zdefiniuj proces obsługi serwisowej maszyn oraz narzędzia serwisowe, łącznie z definicją przestrzeni inspekcji.