Zarządzanie produktem i portfolio

Producenci muszą się obecnie mierzyć z koniecznością realizacji kompleksowej strategii opracowywania innowacji odpowiadających na coraz większe wymagania w zakresie wydajności i funkcjonalności, dostępności opcjonalnych wersji złożonych produktów oraz bardziej skompresowanych cykli rozwoju produktu. Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania produktami i portfolio dla przemysłu maszynowego oferuje kompleksowe funkcje i stanowi pojedyncze źródło narzędzi do opracowywania kierunku strategicznego, informacji na temat projektu oraz oceny, umożliwiające skuteczniejsze planowanie portfolio produktów i efektywniejszą realizację projektów.

Producenci muszą się obecnie mierzyć z koniecznością realizacji kompleksowej strategii opracowywania innowacji odpowiadających na coraz większe wymagania w zakresie wydajności i funkcjonalności, dostępności opcjonalnych wersji złożonych produktów oraz bardziej skompresowanych cykli rozwoju produktu. Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania produktami i portfolio dla przemysłu maszynowego oferuje kompleksowe funkcje i stanowi pojedyncze źródło narzędzi do opracowywania kierunku strategicznego, informacji na temat projektu oraz oceny, umożliwiające skuteczniejsze planowanie portfolio produktów i efektywniejszą realizację projektów.

Learn More

Programy rozwoju maszyn przemysłowych muszą umożliwiać opracowywanie coraz bardziej złożonych produktów odznaczających się niższymi całkowitymi kosztami eksploatacji w konkurencyjnym środowisku na skalę globalną oraz wyposażanie je w funkcje, które zapewnią im przewagę konkurencyjną również w przyszłości.  Jednocześnie klienci domagają się maszyn dostosowanych w znacznie większym stopniu do ich indywidualnych potrzeb i zbudowanych do określonego celu z uwzględnieniem zarówno warunków eksploatacji, jak i preferencji użytkowników. Postęp technologiczny pozwala ponadto tchnąć nowe życie w starsze linie urządzeń dzięki ich uaktualnieniu i modernizacji.

Nasze rozwiązanie w zakresie zarządzania produktami i portfolio dla przemysłu maszynowego dostarcza rozwiązania pomagające kierownikom programów w podejmowaniu jak najlepszych decyzji dotyczących wykorzystania zasobów i zarządzaniu realizacją multidyscyplinarnych projektów w celu zapewnienia zgodności z wymaganiami oraz weryfikacji produktów w systemie zamkniętej pętli przy jednoczesnym skróceniu harmonogramu rozwoju produktu i dostosowania go do planu dostarczania produktów na rynek.

Zapewniając kluczowym interesariuszom firmy wgląd w proces podejmowania strategicznych decyzji, można umożliwić porównywanie zwrotu z inwestycji, kosztów, zasobów i harmonogramów poszczególnych projektów oraz dopasowanie produktów do ogólnej strategii biznesowej. Nasze rozwiązanie do zarządzania produktami i portfolio dla przemysłu maszynowego ułatwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących wydajności, zasobów i ryzyka w odniesieniu do proponowanych innowacji oraz zapewnia producentom maszyn przemysłowych holistyczne i zintegrowane podejście do strategii dotyczącej produktów i ich portfolio.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Automate Supplier MSDs Declaration Processing

Wysoce zautomatyzowane funkcje przetwarzania deklaracji dostawców umożliwiają szybkie poznanie pełnego składu materiałowego i chemicznego produktów przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka wystąpienia błędów dzięki efektywnemu gromadzeniu i sprawdzaniu poprawności danych z deklaracji w celu spełnienia wymogów zgodności z przepisami ochrony środowiska.

Bill of Materials Management

Nasze rozwiązanie pomoże Ci lepiej poznać swój produkt, dostarczając wspólne źródło danych BOM dla całej organizacji. Bez względu na to, czy chcesz zarządzać listą BOM w podstawowym zakresie, czy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji zarządzania i konfiguracji, które zapewniają większą elastyczność i skalowalność, możesz sprostać wymaganiom rynku, a nawet je przewyższyć dzięki bardziej innowacyjnym i różnorodnym produktom.

Change Management

Efektywnie zarządzaj ewolucją swoich produktów, problemami i ulepszeniami dzięki elastycznemu i w pełni transparentnemu procesowi zarządzania zmianami, który usprawnia realizację oraz zapewnia pełną identyfikowalność zmian.

Compliance Management

Aby zachować konkurencyjność, światowi producenci w przemyśle maszynowym muszą spełniać lokalne, krajowe i globalne wymogi rządowe dotyczące źródeł i doboru materiałów, jak również bezpieczeństwa i emisji zanieczyszczeń.

Digital Mock-up, Virtual & Augmented Reality

Cyfrowy model oraz rzeczywistość wirtualna/rozszerzona w przemyśle maszynowym umożliwiają użytkownikom badanie formy, dopasowania i funkcjonalności, a także dokonywanie oceny projektów przez zanurzenie się w wirtualnym świecie cyfrowego bliźniaka produktu w celu obejrzenia i analizy modelu 3D w odpowiedniej skali.

Engineer to Order Process Automation

Nasze rozwiązanie z zakresu automatyzacji procesów projektowania na zamówienie (ETO) zapewnia bardzo skuteczne środowisko tworzenia reguł oraz repozytorium, które pozwala ekspertom branżowym na zapisywanie zasad i najlepszych praktyk stosowanych w inżynierii i ofertowaniu produktów pod konkretne zamówienie, co zmniejsza koszty ich produkcji.

Model Based System Engineering

Połącz proces multidyscyplinarnego rozwoju produktu, obejmujący konstrukcje mechaniczne, instalacje elektryczne i oprogramowanie, aby uzyskać dokładne przedstawienie kosztów produktu, niezawodności i możliwości produkcji.

Product Architecture and System Modeling

Uzyskaj pełny wgląd w decyzje projektowe, rejestrując dane dotyczące architektury produktu wraz z jego cyklem życia w celu zapewnienia łączności między domeną oprogramowania, układów elektronicznych i konstrukcji mechanicznych.

Project Management

Zarządzanie cyklem życia projektu dla przemysłu ciężkiego i maszynowego stanowi platformę do zarządzania programami, projektami i cyklem życia produktu, która może być połączona z funkcjami zarządzania portfolio projektów i produktów w zintegrowany sposób.