Predykcyjna inżynieria osiągów w przemyśle maszynowym

Predykcyjna inżynieria osiągów

Branża sprzętu ciężkiego jest na rozstaju dróg, a producenci mierzą się z ogromną liczbą wyzwań. Muszą działać zgodnie z regulacjami środowiskowymi i zasadami bezpieczeństwa ustalanymi przez agencje rządowe, jednocześnie wdrażając połączone technologie, których oczekują klienci.

Producenci sprzętu ciężkiego muszą połączyć symulacje i rozwiązania IoT, aby stworzyć maszyny nowej generacji. Rozwiązania firmy Siemens do predykcyjnej inżynierii osiągów integrują projektowanie wielofizyczne, symulacje, testy i analizę danych w ramach wspólnych i połączonych przepływów informacji, aby można było szybciej i ekonomiczniej uzyskać dokładne rezultaty.

Branża sprzętu ciężkiego jest na rozstaju dróg, a producenci mierzą się z ogromną liczbą wyzwań. Muszą działać zgodnie z regulacjami środowiskowymi i zasadami bezpieczeństwa ustalanymi przez agencje rządowe, jednocześnie wdrażając połączone technologie, których oczekują klienci.

Producenci sprzętu ciężkiego muszą połączyć symulacje i rozwiązania IoT, aby stworzyć maszyny nowej generacji. Rozwiązania firmy Siemens do predykcyjnej inżynierii osiągów integrują projektowanie wielofizyczne, symulacje, testy i analizę danych w ramach wspólnych i połączonych przepływów informacji, aby można było szybciej i ekonomiczniej uzyskać dokładne rezultaty.

Heavy equipment simulation: Accelerate heavy machinery product development

Manage product development with a premium Industry 4.0 solution for heavy equipment simulation that seamlessly integrates all performance engineering aspects

Predykcyjna inżynieria osiągów

Learn More

Technologia sprzętu ciężkiego podnosi złożoność projektów

Konieczność poprawy bezpieczeństwa, bardziej zrównoważonego rozwoju i sprostania oczekiwaniom klientów w zakresie lepszej łączności doprowadziła do rozwoju ciekawych, nowych technologii w sprzęcie ciężkim: autonomii, elektryfikacji i połączonych stanowisk pracy. Te nowe technologie oznaczają jednak wyższy poziom złożoności inżynierii oraz dłuższe procesy rozwoju.

Utrzymanie przewagi nad konkurencją we współczesnej branży rolniczej, budowlanej i górniczej wymaga od producentów znalezienia sposobu na integrację dziedzin inżynierii, zwiększenie niezawodności, dokładne przewidywanie usterek oraz zadbanie o produktywność bez szkody dla rentowności.

Wyprzedź konkurencję, korzystając z rozwiązań firmy Siemens do predykcyjnej inżynierii osiągów

Rozwiązania firmy Siemens do predykcyjnej inżynierii osiągów pozwalają producentom wdrożyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka, który uprości proces wirtualnego projektowania i weryfikacji, prowadząc do szybszej i bardziej ekonomicznej walidacji rzeczywistego działania maszyny. Nasze rozwiązania w unikalny sposób łączą najlepsze elementy świata wirtualnego i realnego dzięki modelowaniu różnych dziedzin fizyki, bezproblemowej automatyzacji CAE i zintegrowanej analizie danych z eksploatacji, co pozwala producentom sprzętu ciężkiego wyprzedzić konkurencję.

Predykcyjna inżynieria osiągów

Webinar na żądanie

Improving heavy equipment performance engineering

Engineers reviewing a tablet with performance data for heavy equipment

Increasing performance engineering maturity in heavy equipment

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Inżynieria wydajności maszyn przemysłowych

Dla producentów maszyn przemysłowych nową normą staje się konieczność znajdowania metod na radzenie sobie z ogromnymi i stale rosnącymi poziomami złożoności projektów maszyn oraz jednoczesne doskonalenie procesów projektowania. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania mogą poprawić precyzję projektowania i produktywność procesu rozwoju, aby pomóc w utworzeniu najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka i spełnić standardy jakości nawet dla najbardziej złożonych wytwarzanych obecnie maszyn przemysłowych.

Inżynieria wydajności w przemyśle maszynowym

Dla producentów maszyn przemysłowych nową normą staje się konieczność znajdowania metod na radzenie sobie z ogromnymi i stale rosnącymi poziomami złożoności projektów maszyn oraz jednoczesne doskonalenie procesów projektowania. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania mogą poprawić precyzję projektowania i produktywność procesu rozwoju, aby pomóc w utworzeniu najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka i spełnić standardy jakości nawet dla najbardziej złożonych wytwarzanych obecnie maszyn przemysłowych.

IoT i analiza cyklu życia

Wykorzystaj Internet Rzeczy do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie — w kopalni lub na placu budowy — stosując koncepcję fizycznego bliźniaka. Połącz je z wiedzą inżynieryjną zawartą w Cyfrowej Platformie Innowacji — „cyfrowym bliźniaku” — aby uzyskać informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.