Predykcyjna inżynieria osiągów w przemyśle maszynowym

Predykcyjna inżynieria osiągów

Branża sprzętu ciężkiego jest na rozstaju dróg, a producenci mierzą się z ogromną liczbą wyzwań. Muszą działać zgodnie z regulacjami środowiskowymi i zasadami bezpieczeństwa ustalanymi przez agencje rządowe, jednocześnie wdrażając połączone technologie, których oczekują klienci.

Producenci sprzętu ciężkiego muszą połączyć symulacje i rozwiązania IoT, aby stworzyć maszyny nowej generacji. Rozwiązania firmy Siemens do predykcyjnej inżynierii osiągów integrują projektowanie wielofizyczne, symulacje, testy i analizę danych w ramach wspólnych i połączonych przepływów informacji, aby można było szybciej i ekonomiczniej uzyskać dokładne rezultaty.

Branża sprzętu ciężkiego jest na rozstaju dróg, a producenci mierzą się z ogromną liczbą wyzwań. Muszą działać zgodnie z regulacjami środowiskowymi i zasadami bezpieczeństwa ustalanymi przez agencje rządowe, jednocześnie wdrażając połączone technologie, których oczekują klienci.

Producenci sprzętu ciężkiego muszą połączyć symulacje i rozwiązania IoT, aby stworzyć maszyny nowej generacji. Rozwiązania firmy Siemens do predykcyjnej inżynierii osiągów integrują projektowanie wielofizyczne, symulacje, testy i analizę danych w ramach wspólnych i połączonych przepływów informacji, aby można było szybciej i ekonomiczniej uzyskać dokładne rezultaty.

Heavy Equipment Engineering - Industry 4.0

Heavy Equipment Engineers are challenged in today's market to be innovative and keep up with Industry 4.0. Siemens’ solutions for Predictive Performance Engineering enable manufacturers to implement a comprehensive digital twin to simplify the virtual design and verification process, leading to faster and more cost-efficient validation of real-world machine performance.

Watch now
Predykcyjna inżynieria osiągów

Learn More

Technologia sprzętu ciężkiego podnosi złożoność projektów

Konieczność poprawy bezpieczeństwa, bardziej zrównoważonego rozwoju i sprostania oczekiwaniom klientów w zakresie lepszej łączności doprowadziła do rozwoju ciekawych, nowych technologii w sprzęcie ciężkim: autonomii, elektryfikacji i połączonych stanowisk pracy. Te nowe technologie oznaczają jednak wyższy poziom złożoności inżynierii oraz dłuższe procesy rozwoju.

Utrzymanie przewagi nad konkurencją we współczesnej branży rolniczej, budowlanej i górniczej wymaga od producentów znalezienia sposobu na integrację dziedzin inżynierii, zwiększenie niezawodności, dokładne przewidywanie usterek oraz zadbanie o produktywność bez szkody dla rentowności.

Wyprzedź konkurencję, korzystając z rozwiązań firmy Siemens do predykcyjnej inżynierii osiągów

Rozwiązania firmy Siemens do predykcyjnej inżynierii osiągów pozwalają producentom wdrożyć kompleksowego cyfrowego bliźniaka, który uprości proces wirtualnego projektowania i weryfikacji, prowadząc do szybszej i bardziej ekonomicznej walidacji rzeczywistego działania maszyny. Nasze rozwiązania w unikalny sposób łączą najlepsze elementy świata wirtualnego i realnego dzięki modelowaniu różnych dziedzin fizyki, bezproblemowej automatyzacji CAE i zintegrowanej analizie danych z eksploatacji, co pozwala producentom sprzętu ciężkiego wyprzedzić konkurencję.

Predykcyjna inżynieria osiągów

Możliwości rozwiązania

Inżynieria wydajności maszyn przemysłowych

Dla producentów maszyn przemysłowych nową normą staje się konieczność znajdowania metod na radzenie sobie z ogromnymi i stale rosnącymi poziomami złożoności projektów maszyn oraz jednoczesne doskonalenie procesów projektowania. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania mogą poprawić precyzję projektowania i produktywność procesu rozwoju, aby pomóc w utworzeniu najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka i spełnić standardy jakości nawet dla najbardziej złożonych wytwarzanych obecnie maszyn przemysłowych.

Inżynieria wydajności w przemyśle maszynowym

Dla producentów maszyn przemysłowych nową normą staje się konieczność znajdowania metod na radzenie sobie z ogromnymi i stale rosnącymi poziomami złożoności projektów maszyn oraz jednoczesne doskonalenie procesów projektowania. Rozwiązania firmy Siemens w zakresie symulacji i testowania mogą poprawić precyzję projektowania i produktywność procesu rozwoju, aby pomóc w utworzeniu najbardziej wszechstronnego cyfrowego bliźniaka i spełnić standardy jakości nawet dla najbardziej złożonych wytwarzanych obecnie maszyn przemysłowych.

IoT i analiza cyklu życia

Wykorzystaj Internet Rzeczy do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie — w kopalni lub na placu budowy — stosując koncepcję fizycznego bliźniaka. Połącz je z wiedzą inżynieryjną zawartą w Cyfrowej Platformie Innowacji — „cyfrowym bliźniaku” — aby uzyskać informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Heavy equipment simulation: Accelerate heavy machinery product development

Manage product development with a premium Industry 4.0 solution for heavy equipment simulation that seamlessly integrates all performance engineering aspects