Projektowanie mechaniczne układów napędowych

Bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zużycia paliwa, przepisy regulujące poziom emisji spalin, elektryfikacja i wymagania zwiększenia trwałości skłaniają producentów układów napędowych do opracowywania bardziej wydajnych i mocniejszych układów napędowych. Nasze rozwiązanie do projektowania mechanicznego układów napędowych dla przemysłu maszynowego łączy w sobie zaawansowane funkcje symulacji i najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do projektowania generatywnego, zapewniające nowoczesne środowisko modelowania na potrzeby szybkiej oceny wydajności projektów układów napędowych.

Bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące zużycia paliwa, przepisy regulujące poziom emisji spalin, elektryfikacja i wymagania zwiększenia trwałości skłaniają producentów układów napędowych do opracowywania bardziej wydajnych i mocniejszych układów napędowych. Nasze rozwiązanie do projektowania mechanicznego układów napędowych dla przemysłu maszynowego łączy w sobie zaawansowane funkcje symulacji i najlepsze w swojej klasie oprogramowanie do projektowania generatywnego, zapewniające nowoczesne środowisko modelowania na potrzeby szybkiej oceny wydajności projektów układów napędowych.

Learn More

Producenci układów napędowych przeżywają obecnie jeden z najtrudniejszych okresów dla swojej branży. Dostarczanie klientom innowacyjnych rozwiązań jest kluczem do uzyskania przewagi konkurencyjnej, lecz wytwarzanie innowacyjnych układów napędowych łączy się ze wzrostem złożoności i licznymi wyzwaniami projektowymi. Wobec rozbudowanych wymagań klientów, dotyczących m.in. redukcji emisji spalin, zróżnicowania mocy, silników hybrydowych oraz konieczności zwiększenia wytrzymałości silnika, producenci muszą opracować bardziej wydajne i mocniejsze układy napędowe.

Aby osiągnąć te ambitne cele dotyczące wymagań klientów i wydajności, producenci maszyn przemysłowych muszą przyjąć systemowe podejście do rozwoju produktu, integrujące funkcje modelowania systemów, komputerowego wspomagania projektowania (CAD), komputerowego wspomagania wytwarzania (CAM), inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) oraz zarządzania danymi produktu (PDM), aby zoptymalizować działania w ramach całego procesu rozwoju.

Nasze rozwiązanie do projektowania mechanicznego układów napędowych zapewnia identyfikowalność pomiędzy wieloma domenami inżynierii oraz zintegrowane funkcje wirtualnego sprawdzania poprawności CAD/CAE i środowiska testowego, aby wspomóc inżynierów w podejmowaniu decyzji już na samym początku procesu rozwoju dzięki udostępnieniu widoku zamkniętej pętli obejmującego wymagania, projekt i weryfikację.

Webinar na żądanie

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Zobacz, jak użytkownicy Creo mogą prowadzić symulacje

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Konsoliduj i koordynuj widoki list materiałowych BOM na etapie projektowania, wytwarzania i serwisowania w odniesieniu do projektów układów napędowych.  Udostępniaj wydajne narzędzia konfiguracyjne umożliwiające konstruowanie zaawansowanych wariantów produktów na podstawie wymagań klienta i globalnych wymagań projektowych.

Aero Structures Design

Dzięki zintegrowanym narzędziom, począwszy od koncepcji, poprzez szczegółowy projekt i analizę, aż po wytwarzanie i kolejne etapy, oprogramowanie NX może pomóc Ci zaspokoić lub wręcz przewyższyć oczekiwania linii lotniczych za sprawą szybszej realizacji projektów. Oprogramowanie NX umożliwia tworzenie większej liczby iteracji projektowych w krótszym czasie, pozwalając szybciej wprowadzić na rynek produkt o wyższej jakości.

Automotive Design

Zmieniające się preferencje konsumentów i presja regulacyjna zmuszają firmy motoryzacyjne do poszukiwania nowych sposobów poprawy osiągów i projektowania pojazdów. Te naciski mają głęboki wpływ na procesy projektowania i inżynierii. Oprogramowanie NX zapewnia kompleksowy zestaw narzędzi projektowych, które działają w zintegrowanym systemie rozwoju produktu, począwszy od opracowania koncepcji aż po etap produkcji.

CAE Simulation

Korzystaj z najlepszych w swojej klasie rozwiązań inżynierskich opartych na modelach do opracowywania bezpiecznych i niezawodnych aplikacji sterujących układami napędowymi, jednocześnie optymalizując konstrukcje mechaniczne, układy elektroniczne i oprogramowanie oraz stale integrując funkcje symulacji i testów.

Composite Design and Manufacturing

Automatycznie generuj dane dotyczące produkcji elementów kompozytowych, takie jak rozwinięcia i dane wykorzystywane w zautomatyzowanych obrabiarkach, systemach rzutowania laserowego, maszynach do rozmieszania włókien i układania taśmy, i udostępniaj je od samego początku w całym przedsiębiorstwie.

Design for Additive Manufacture

Wytwarzanie addytywne zmienia sposób projektowania i wytwarzania produktów, umożliwiając tworzenie zoptymalizowanych projektów, których wykonanie było dotąd niemożliwe lub zbyt kosztowne. Możesz projektować, optymalizować i budować metalowe i plastikowe komponenty przy użyciu najnowszych metod wytwarzania addytywnego.

Design Interoperability

Nie jest tajemnicą, że produkty są dziś coraz bardziej złożone, a wiele z nich, o ile nie większość, bazuje na zintegrowanej elektronice. Kluczową kwestią jest to, by projektanci obu systemów współpracowali ze sobą podczas całego procesu rozwoju w celu zapobiegania konfliktom i egzekwowania zgodności między poszczególnymi układami przed zakończeniem projektu.

Design Validation

Osiągnij najwyższą jakość projektów układów napędowych już za pierwszym razem dzięki funkcjom symulacji odlewania, obróbki maszynowej, wytwarzania i montażu w projekcie, jeszcze przed zakupem drogich narzędzi.

Digital Mockup

Wykorzystaj możliwości współpracy wielu zespołów inżynierskich przy użyciu różnych narzędzi projektowania konstrukcji mechanicznych, zapewniając jednocześnie niezawodne funkcje wizualizacji i przeglądu projektu, szczególnie w przypadku dużych, złożonych zespołów napędowych.