Projektowanie nowej generacji w przemyśle maszynowym

Projektowanie nowej generacji w przemyśle maszynowym

Dostarczaj lepsze, bardziej innowacyjne produkty o wyższej jakości przy niższych kosztach dzięki kompleksowemu projektowaniu produktów w 3D. Nasz pakiet zintegrowanych i intuicyjnych rozwiązań, o rozległych i zaawansowanych funkcjach, najlepszych w swojej klasie, pozwala zespołowi projektantów na zbadanie wielu podejść do rozwiązań dotyczących maszyn lub mechanizmów oraz szybkie opracowywanie najbardziej ekonomicznych, innowacyjnych i funkcjonalnych produktów.

To najbardziej kompleksowy pakiet rozwiązań do projektowania 3D, umożliwiający szybkie opracowywanie innowacyjnych maszyn dla branży budowlanej, górniczej i rolniczej. Zapewnia funkcje do konstruowania większych, bardziej zaawansowanych i kompleksowych modeli uwzględniających wszystkie cechy projektu, aby pokonać trudności związane ze sprawdzaniem poprawności wymagań dotyczących wielu konfiguracji.

Dostarczaj lepsze, bardziej innowacyjne produkty o wyższej jakości przy niższych kosztach dzięki kompleksowemu projektowaniu produktów w 3D. Nasz pakiet zintegrowanych i intuicyjnych rozwiązań, o rozległych i zaawansowanych funkcjach, najlepszych w swojej klasie, pozwala zespołowi projektantów na zbadanie wielu podejść do rozwiązań dotyczących maszyn lub mechanizmów oraz szybkie opracowywanie najbardziej ekonomicznych, innowacyjnych i funkcjonalnych produktów.

To najbardziej kompleksowy pakiet rozwiązań do projektowania 3D, umożliwiający szybkie opracowywanie innowacyjnych maszyn dla branży budowlanej, górniczej i rolniczej. Zapewnia funkcje do konstruowania większych, bardziej zaawansowanych i kompleksowych modeli uwzględniających wszystkie cechy projektu, aby pokonać trudności związane ze sprawdzaniem poprawności wymagań dotyczących wielu konfiguracji.

Click here for a free trial

Generative design is a unique and powerful technique for producing lightweight parts. This trial will show you how easy it is.

Projektowanie nowej generacji w przemyśle maszynowym

Learn More

Maszyny stosowane w branży budowlanej, górniczej i rolniczej szybko stają się coraz bardziej zaawansowane, a ich zmiany wynikają ze wzrostu konkurencji oraz wymagań klientów dotyczących większej funkcjonalności i wydajności przy niższych całkowitych kosztach eksploatacji. Konstrukcje mechanizmów muszą być inteligentniejsze, bardziej responsywne i ekonomiczne, jak również cechować się oczekiwaną trwałością. Konstrukcje platform maszyn muszą obsługiwać mnóstwo opcji konfiguracji, aby umożliwiać dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb. Jednocześnie producenci muszą obniżać koszty produkcji, a zarazem zapewniać większy poziom ponownego wykorzystania części i stosować wspólne podejście projektowe.

Ze względu na coraz bardziej złożone wymagania projektowe i globalny, konkurencyjny rynek producenci potrzebują niezwykle sprawnych, wszechstronnych i elastycznych narzędzi umożliwiających błyskawiczne przekształcanie koncepcji maszyn w atrakcyjne dla klientów, ekonomiczne produkty. Wykorzystaj zintegrowane funkcje analiz i symulacji, aby definiować solidne przypadki użycia pod kątem sprawdzania poprawności reakcji wysięgników i żurawi, pozwalające precyzyjnie przewidywać ich trwałość podczas wykonywania powtarzalnych cykli kopania, płużenia i przenoszenia.

Zapewnij swoim zespołom narzędzia niezbędne do uwolnienia innowacyjności i analizowania możliwości maszyn dla budownictwa, rolnictwa i górnictwa za pomocą najbardziej produktywnych, interaktywnych i intuicyjnych narzędzi do projektowania oraz symulacji. Skorzystaj z najbardziej solidnego pakietu narzędzi do obsługi dużych modeli i wizualizacji, aby sprawdzać poprawność całej maszyny na każdym etapie cyklu projektowania.

Projektowanie nowej generacji w przemyśle maszynowym

Webinar na żądanie

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Symulacja dla konstruktorów na platformie Creo

Zobacz, jak użytkownicy Creo mogą prowadzić symulacje

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Adaptable Integrated BOM

Rozszerz możliwości tworzenia modelu CAD projektu podstawowej maszyny, aby konstruować złożone, skonfigurowane rozwiązania linii produktów zgodne z globalnymi wymogami odnośnie do danych i procesów. Opracowuj niestandardowe listy materiałowe BOM z uwzględnieniem konkretnych numerów seryjnych.

CAE Simulation

Pozwól sobie na bezkompromisowe podejście do modelowania oddziaływań fizycznych dzięki najlepszemu w swojej klasie narzędziu do tworzenia symulacji

Design Interoperability

Wykorzystaj technologię synchroniczną, aby usprawnić migrację danych z systemu 2D do 3D, co umożliwia wydajniejsze i niemal trzykrotnie szybsze modelowanie całej koparki, kombajnu lub ciężarówki.

Digital Mockup

Weryfikuj złożone projekty maszyn podczas sprawdzania poprawności projektu, wczytując tysiące części do jednego, szybko ładowanego i responsywnego złożenia.  Uwzględniaj neutralne pliki bez konieczności konwersji do formatów CAD, pracuj w kontekście całego złożenia i twórz modele cyfrowe w miarę postępów projektowania.

Fastening & Joint Design

Efektywnie opracowuj, sprawdzaj pod kątem poprawności i udostępniaj wymagania dotyczące połączeń śrubowych w wieloelementowych złożeniach, a zwłaszcza połączeń krytycznych dla konstrukcji oraz lokalizacji, w których występowało zmęczenie materiału, w celu dostosowania procedur montażu fabrycznego i u klienta.

Model Based Definition

Zapewnij pełną dokumentację każdego komponentu maszyny: od spawalnych komponentów mechanizmów konstrukcyjnych po kluczowe tuleje przegubów i cylindrów wraz z adnotacjami w modelu CAD 3D w celu zidentyfikowania wymiarów krytycznych dla jakości.

Product Modeling

Wykorzystaj technologię synchroniczną, aby usprawnić migrację danych z systemu 2D do 3D, co umożliwia wydajniejsze i niemal trzykrotnie szybsze modelowanie całej koparki, kombajnu lub ciężarówki.

Routed Systems

Precyzyjnie umieszczaj czujniki, światła, obudowy napędu i inne komponenty elektryczne w instalacji. Opracowuj i udostępniaj schematy trasowania okablowania, synchronizując je w czasie rzeczywistym ze schematami układów elektrycznych i sterujących.