Zarządzanie procesem produkcji i danymi

Producenci maszyn przemysłowych obecnie mierzą się z coraz krótszymi harmonogramami rozwoju produktów oraz z koniecznością zapewnienia klientom możliwości dostosowania produktu do ich potrzeb. Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produkcji dla przemysłu maszynowego pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat produkcji. Ułatwia to określanie odpowiedzialności i uzgadnianie konfiguracji zakładów, procesów, zasobów i produktów, a także wspiera zachowanie spójności w czasie rzeczywistym oraz harmonizację w miarę wdrażania zmian w cyklu życia produktu.

Producenci maszyn przemysłowych obecnie mierzą się z coraz krótszymi harmonogramami rozwoju produktów oraz z koniecznością zapewnienia klientom możliwości dostosowania produktu do ich potrzeb. Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produkcji dla przemysłu maszynowego pozwala zarządzać wszystkimi informacjami definiującymi produkty, procesy, zasoby i zakłady produkcyjne w centralnym źródle wiedzy na temat produkcji. Ułatwia to określanie odpowiedzialności i uzgadnianie konfiguracji zakładów, procesów, zasobów i produktów, a także wspiera zachowanie spójności w czasie rzeczywistym oraz harmonizację w miarę wdrażania zmian w cyklu życia produktu.

Learn More

Producenci maszyn przemysłowych pracują pod coraz większą presją, aby znacznie szybciej wprowadzać na rynek innowacyjne, wysoce zindywidualizowane i tańsze maszyny. Wymaga to rozwiązania, w którym duża część procesu produkcyjnego może zostać opisana, przedstawiona na rysunkach koncepcyjnych i zatwierdzona jeszcze przed ukończeniem projektowania produktów. Integrując projektowanie, wytwarzanie i obsługę serwisową z korporacyjną strategią digitalizacji, producenci mogą znacząco zwiększyć wydajność i umożliwić zarządzanie wieloma programami produktowymi przy użyciu scentralizowanego źródła informacji o projektowaniu produktu, planowaniu produkcji i wymaganiach produkcyjnych.

Nasze rozwiązanie do zarządzania cyklem życia produkcji umożliwia tworzenie, sprawdzanie i optymalizowanie planów produkcji równolegle z projektem produktu. Dzięki wspólnemu środowisku dla wielu dyscyplin, które dzielą te same wymagania, użytkownicy mogą z łatwością tworzyć wiele widoków na podstawie wspólnej struktury i poruszać się po nich, udostępniać zautomatyzowane narzędzia do porównywania i sprawdzania poprawności struktur informacji, zapewniać spójne metody postępowania z rewizjami i wersjami oraz umożliwiać przeglądanie i sprawdzanie poprawności ponownego wykorzystania kosztownych zasobów produkcyjnych w wielu programach.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Adaptable Integrated BOM

Ustanów połączenie między organizacją montażu komponentów maszyn i widokami skierowanymi na operacje, konfigurując wykaz procesów produktu (BOP) oraz wykaz procesów zakładu, stanowisk roboczych i wykonywania operacji.

Adaptable PLM Foundation

Zapewnij całościowy wgląd we wszystkie dane produktu dotyczące maszyn przemysłowych, aż do poziomu komponentów, obejmujące raportowanie materiałów i zarządzanie łańcuchem dostaw oraz globalną harmonizację produkcji.

Additive Manufacturing Data and Process Management

Bezpiecznie zarządzaj danymi całego procesu wytwarzania addytywnego, łącznie z samym procesem drukowania i zarządzaniem materiałami oraz procesami produkcji.

Assembly Manufacturing Data and Process Management

Zarządzaj danymi dotyczącymi produkcji maszyn przemysłowych, planów procesów, sprzętu i wykwalifikowanych pracowników oraz informacjami o zakładzie w zintegrowanym środowisku cyklu życia produktu i produkcji w celu skoordynowania materiałów inżynierskich z zarządzaniem niezbędnymi operacjami montażu.

Author Manufacturing Process Plans More Efficiently

Efektywnie twórz i analizuj plany produkcji i dane, zarządzaj nimi i przekazuj je w organizacji oraz całym przedsiębiorstwie.

Automation Design Data and Process Management

Wykorzystuj dane inżynierskie dotyczące układów mechanicznych i elektrycznych oraz oprogramowania i automatyzacji dla właściwych dla klienta konfiguracji maszyn, by przedstawić całościowe rezultaty produkcji, w tym skompilowane kody automatyzacji i sterowania, schematy okablowania elektrycznego i instalacje przewodów.

Business Intelligence & Reporting Tools

Funkcje samodzielnego raportowania w języku naturalnym pomagają w efektywnym tworzeniu nowych analiz i gotowych raportów, by zapewnić szybkie zrozumienie produktów i procesów.

Change Management & Workflow

Dzięki oprogramowaniu Teamcenter możesz zmniejszyć nakłady pracy i koszty związane z zarządzaniem i śledzeniem każdego procesu PLM, aby podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie. Wprowadzając zmiany, możesz mieć pewność, że wszystkie zainteresowane strony dokładnie rozumieją, co się zmienia i jakie ma to dla nich znaczenie.

Factory and Line Design Data and Process Management

Twórz dynamiczne rysunki koncepcyjne zakładu produkcyjnego z wizualizacją zasobów i wykorzystaniem narzędzi do planowania projektu linii, aby skonfigurować zakład pod kątem optymalnych rozmiarów partii i procesów montażu maszyn w sposób dostosowany do konfiguracji inżynierskich.