Zarządzanie danymi w eksploatacji

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla branży sprzętu ciężkiego pozwala klientom na zarządzanie całym cyklem życia konfiguracji produktu, od koncepcji po poszczególne warianty oraz od projektu po produkcję i serwis. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu wiedzy serwisowej na temat zasobów maszynowych na podstawie konfiguracji produktów i każdego fizycznego egzemplarza, jak również zarządzania planowaniem i realizacją, co pozwala na efektywną obsługę serwisową.

Nasze rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla branży sprzętu ciężkiego pozwala klientom na zarządzanie całym cyklem życia konfiguracji produktu, od koncepcji po poszczególne warianty oraz od projektu po produkcję i serwis. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu wiedzy serwisowej na temat zasobów maszynowych na podstawie konfiguracji produktów i każdego fizycznego egzemplarza, jak również zarządzania planowaniem i realizacją, co pozwala na efektywną obsługę serwisową.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Learn More

Klienci z branży sprzętu ciężkiego stoją przed wyzwaniami związanymi z zarządzaniem swoją flotą na potrzeby operacji prowadzonych całodobowo oraz z rosnącym rozpowszechnieniem zaawansowanych, zintegrowanych układów sterowania, które pozwalają zautomatyzować i skoordynować autonomiczne operacje wykonywane przez maszyny. W związku z tym potrzebują nie tylko aktywnej obsługi serwisowej, aby zminimalizować przestoje, lecz także możliwości modernizacji maszyn, aby wykorzystać zaawansowane funkcje operacyjne sterowania maszynami w celu zmniejszenia nakładów pracy i ograniczenia uszkodzeń urządzeń spowodowanych zmęczeniem operatora.

Aby zapewnić efektywną obsługę serwisową, podmioty ją świadczące muszą posiłkować się wiedzą na temat fizycznej konfiguracji produktu, jego stanu i powiązanych procedur serwisowych. Nasze rozwiązanie dla przemysłu sprzętu ciężkiego przewiduje utworzenie serwisowej listy materiałowej (SBOM) z odpowiednią charakterystyką cyklu życia, informacjami na temat zastosowania części, dopuszczalnymi wariantami produktu oraz wszystkimi informacjami na temat procedur serwisowych, aby umożliwić planowanie obsługi metodą lean i podział zadań. Zarządzamy również konfiguracją i historią serwisową zasobów. Te funkcje umożliwiają odpowiednie planowanie operacji serwisowych i reagowanie na potrzeby w celu zmniejszenia kosztów, podniesienia jakości oraz zwiększenia procentowego udziału udanych napraw przy pierwszej interwencji, ograniczenia przestojów i poprawienia niezawodności zasobów.

Zarządzanie danymi w eksploatacji

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

Bill of Materials Management

Oprogramowanie Teamcenter pozwala lepiej poznać produkt dzięki dwukierunkowej współpracy między obszarem projektowania i operacjami serwisowymi w celu ustalenia dokładnych celów serwisowych i wydajnościowych, które będą wyznaczać kierunek projektowania, testowania i serwisowania sprzętu ciężkiego.

Business Intelligence & Reporting Tools

Analizuj dane obsługi serwisowej i produktu, aby ustalać trendy wydajności w formie pulpitów i raportów, które pomagają uzyskać informacje zwrotne, mierzyć oraz analizować kluczowe wskaźniki wydajności i sterować procesami w całym cyklu życia produktu.

Change Management

Eliminuj niespójne i ręcznie prowadzone procesy w celu umożliwienia efektywnego zarządzania zmianami produktu przez żądanie, analizę i włączanie wszystkich powiązanych informacji w proces ciągłego i systematycznego ulepszania produktu.

Digital Mockup

Wykorzystuj funkcje wyświetlania części i złożeń w 3D, aby poszerzać wiedzę na temat obsługi serwisowej sprzętu ciężkiego w celu identyfikowania problemów, definiowania działań naprawczych i zapobiegawczych oraz zarządzania nimi z myślą o poprawieniu jakości i obsługi serwisowej.

Digital Workflow Management

Rejestruj i organizuj informacje o sprzęcie ciężkim w kontekście jego konfiguracji oraz uzyskuj do nich dostęp w celu umożliwienia szybkiej i precyzyjnej poprawy planowania oraz realizacji usług z uwzględnieniem bieżących wymagań i ograniczeń wynikających z konieczności zachowania zgodności z przepisami.

Document Management & Publishing

Zarządzaj tworzeniem i zatwierdzaniem dokumentów i danych 3D uzyskiwanych na podstawie bieżących i precyzyjnych informacji łącznie z obsługą serwisową maszyn, aby uzgodnić projekt i dokumentację produktu ze zmianami oraz poprawić jakość i produkt końcowy.

Issue Management & CAPA

Monitoruj problemy i akcje gwarancyjne z pomocą procesów projektowania produktów, symulacji planowania produkcji i narzędzi do sprawdzania poprawności, aby skuteczniej zapobiegać niezgodnościom i budować maszyny wysokiej jakości.

Materials Data & Lifecycle Management

Wykorzystaj własny proces projektowania na podstawie wiedzy o materiałach przez zarządzanie cyklem życia wszystkich wymaganych elementów, aby tworzyć innowacyjne, stabilne produkty i umożliwić ich projektowanie w oparciu o informacje o materiałach.

Product Requirements Engineering

Zmniejsz nakłady pracy i koszty związane ze śledzeniem każdego procesu PLM, łącznie z operacjami modernizacji i przeróbek, dzięki automatyzacji przepływu właściwych informacji do odpowiednich osób, co pozwala skrócić czas przetwarzania dla obsługi serwisowej.