Wytrzymałość konstrukcji i trwałość

Wytrzymałość konstrukcji i trwałość

Pomóż swoim klientom zwiększyć produktywność, dostarczając im maszyny przemysłowe obliczone na większe obciążenia i jednocześnie skracając czas ich przestojów. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.

Pomóż swoim klientom zwiększyć produktywność, dostarczając im maszyny przemysłowe obliczone na większe obciążenia i jednocześnie skracając czas ich przestojów. Nasze rozwiązanie do symulacji i testowania zapewnia kompletny i efektywny proces inżynierii wytrzymałości konstrukcji, począwszy od zautomatyzowanego rozwiązania wysokiej jakości do zbierania danych dotyczących obciążeń i wyznaczania celów, a skończywszy na przewidywaniu obciążeń na poziomie gotowego produktu oraz analizach naprężeń i funkcjonowania komponentów w całym cyklu eksploatacji.

Simcenter for Heavy Equipment Structural Integrity & Durability

With Simcenter, you rely on a trusted end-to-end solution, encompassing all steps of durability engineering. Seek a true hybrid way of engineering combining testing and simulation and offer your heavy equipment superior structural integrity and durability.

Watch Now

Learn More

Ze względu na ciągłe zapotrzebowanie na wyższą wydajność maszyny przemysłowe są poddawane coraz większym obciążeniom wynikającym ze zwiększonego momentu obrotowego i mocy. Należy do tego dodać konieczność wyeliminowania przestojów i awarii z myślą o zapewnieniu rentowności. Większość sprzętów pracuje w trudnych warunkach, co sprawia, że wytrzymałość konstrukcji i trwałość mają decydujące znaczenie dla wydajności funkcjonalnej podczas projektowania.

Aby poradzić sobie z coraz większą złożonością maszyn występujących ponadto w wielu różnych konfiguracjach, inżynierowie ds. wytrzymałości konstrukcji potrzebują skutecznego procesu uwzględniającego pełną historię obciążeń, precyzyjne modele i metodologie przewidywania zmęczenia materiału.

Nasze rozwiązania do testowania i symulacji zapewniają sprawdzony w branży proces inżynierii wytrzymałości konstrukcyjnej. Oferowane przez nas rozwiązania do testów umożliwiają szybkie uzyskanie wysokiej jakości danych w niezawodny i zautomatyzowany sposób, a także wyznaczanie realistycznych i precyzyjnych celów projektowych dla scenariuszy eksploatacji i uszkodzeń. Nasze rozwiązania pomagają przewidywać obciążenia na poziomie pełnego produktu oraz kaskadować je do poziomu podsystemów w celu przeprowadzania oceny krytycznych naprężeń i zachowania w całym okresie eksploatacji.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG (AMAZONE)

Agricultural technology firm uses Simcenter, NX and Teamcenter to reduce time from concept to product

Siemens Digital Industries Software solutions enable AMAZONE to maintain its reputation for innovation and quality

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 40 min.

How to reduce development cost and time of your heavy equipment without compromising on durability, efficiency and operator comfort

Noise comfort durability

Increasing the test efficiency of your machine’s durability and NVH performance using a single platform

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Design Exploration

Wspieraj innowacje przez eksplorowanie różnych rozwiązań projektowych.

Durability & Fatigue Life Testing

Połącz uniwersalne, wielokanałowe pozyskiwanie danych z pełnym pakietem narzędzi do konfiguracji kanałów, pomiarów, sprawdzania poprawności, konsolidacji, raportowania i udostępniania danych.

Engineering Services & Consulting

Jesteśmy świadomi wyzwań, przed jakimi stoją nasi klienci i oferujemy im usługi inżynieryjne pomocne na każdym etapie rozwoju nowych produktów — od projektowania układów w oparciu o modele po symulację 3D i badanie właściwości fizycznych.

Process & Data Management

Zarządzaj procesami symulacji, danymi, narzędziami i przepływami informacji.

Rugged Data Acquisition

Test faster and more cost-effective in harsh environments. Real-world load data collected on agricultural, construction and mining equipment is essential for both virtual and physical machine performance validation and verification. Our rugged data acquisition system deploys precise multi-physics measurements anytime and anywhere.

Structural Dynamics Testing

Połącz wielokanałowe pozyskiwanie danych z kompleksowymi, zintegrowanymi rozwiązaniami do testowania oraz funkcjami zarządzania danymi w celu zapewnienia opartego na testach środowiska inżynieryjnego.

Structural Simulation

Dowiedz się, jak komponent lub podzespół produktu reaguje pod wpływem naprężeń lub wibracji.

Symulacja wytrzymałości

Oprogramowanie Simcenter zapewnia dostęp do najnowocześniejszych metod analizy, które pozwalają szybko prowadzić dokładne badania dotyczące zmęczenia materiału uwzględniające rzeczywiste warunki obciążeń.