Operacyjność i produktywność

Operacyjność i wydajność

Popraw operacyjność i produktywność maszyn przemysłowych oraz pomóż klientom zmniejszyć koszty działalności. Dzięki połączeniu narzędzi do symulacji systemu, oprogramowania do analizy 3D, w tym CFD, oraz rozwiązań i usług w zakresie testowania, nasze rozwiązanie może ułatwić pracę na wszystkich etapach cyklu rozwoju produktu: od wyboru projektu, poprzez optymalizację komponentów i dopracowanie strategii sterowania, aż po testowanie prototypu końcowego produktu.

Popraw operacyjność i produktywność maszyn przemysłowych oraz pomóż klientom zmniejszyć koszty działalności. Dzięki połączeniu narzędzi do symulacji systemu, oprogramowania do analizy 3D, w tym CFD, oraz rozwiązań i usług w zakresie testowania, nasze rozwiązanie może ułatwić pracę na wszystkich etapach cyklu rozwoju produktu: od wyboru projektu, poprzez optymalizację komponentów i dopracowanie strategii sterowania, aż po testowanie prototypu końcowego produktu.

Learn More

Dostawcy maszyn przemysłowych uważają niskie koszty eksploatacji za jedną z zalet swojej wizji biznesowej zorientowanej na klienta, co sprawia, że optymalizacja operacyjności i wydajności podczas projektowania jest działaniem o krytycznym znaczeniu.

Ocena wielu architektur i wybór tej właściwej, która realizuje zadania w możliwie najbardziej efektywny sposób, a ponadto pozwala uzyskać najtańszy i jednocześnie odpowiednio zrównoważony projekt, jest prawdziwym wyzwaniem dla projektantów z branży przemysłu maszynowego.

Projektanci muszą dopilnować wybrania i dopracowania właściwej architektury, która będzie działać zgodnie z wymogami, możliwie jak najefektywniej. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to sprzętu górniczego, który musi przenosić ogromne ładunki w trudnych warunkach terenowych, maszyn rolniczych służących do orania, siania, oprysków lub żniw, czy też sprzętu budowlanego: koparek, przenośników lub żurawi.

Aby sprostać tym wyzwaniom, projektanci maszyn przemysłowych potrzebują narzędzi, które pozwolą im oceniać różne architektury systemów pod kątem funkcjonalności i działania już na samym początku cyklu rozwoju, a także optymalizować zachowanie wybranej konfiguracji na późniejszych etapach. Dokonanie właściwego wyboru na samym początku ogranicza liczbę fizycznych prototypów wymaganych do zbudowania końcowego produktu.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Parker Hannifin

Simcenter Amesim pomaga firmie Parker Hannifin osiągnąć wysoką jakość w inżynierii precyzyjnych systemów

Specjalistyczne oprogramowanie wspiera inżynierię precyzyjną

Simcenter Amesim pomaga firmie Parker Hannifin osiągnąć wysoką jakość w inżynierii precyzyjnych systemów

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Zoptymalizuj charakterystykę działania oraz wydajność paliwową sprzętu terenowego, wykorzystując symulację systemów

Rynek oraz organizacje regulacyjne oczekują usprawnień pod kątem emisji zanieczyszczeń, wydajności maszyn oraz całkowitego kosztu ich posiadania. Dodatkowym elementem, który należy wziąć pod uwagę, jest komfort pracy operatora.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poprawa efektywności energetycznej koparek dzięki oprogramowaniu Simcenter

Kang Byeong IL, starszy inżynier badawczy w firmie Doosan i użytkownik oprogramowania Simcenter Amesim od 10 lat, wyjaśnia, w jaki sposób funkcje symulacji w oprogramowaniu Simcenter pomagają mu szybko ocenić efektywność energetyczną koparki oraz jak przekłada się to na pobudzanie rynku i zwiększanie konkurencyjności firmy Doosan.