Operacyjność i produktywność

Operacyjność i wydajność

Popraw operacyjność i produktywność maszyn przemysłowych oraz pomóż klientom zmniejszyć koszty działalności. Dzięki połączeniu narzędzi do symulacji systemu, oprogramowania do analizy 3D, w tym CFD, oraz rozwiązań i usług w zakresie testowania, nasze rozwiązanie może ułatwić pracę na wszystkich etapach cyklu rozwoju produktu: od wyboru projektu, poprzez optymalizację komponentów i dopracowanie strategii sterowania, aż po testowanie prototypu końcowego produktu.

Popraw operacyjność i produktywność maszyn przemysłowych oraz pomóż klientom zmniejszyć koszty działalności. Dzięki połączeniu narzędzi do symulacji systemu, oprogramowania do analizy 3D, w tym CFD, oraz rozwiązań i usług w zakresie testowania, nasze rozwiązanie może ułatwić pracę na wszystkich etapach cyklu rozwoju produktu: od wyboru projektu, poprzez optymalizację komponentów i dopracowanie strategii sterowania, aż po testowanie prototypu końcowego produktu.

Learn More

Dostawcy maszyn przemysłowych uważają niskie koszty eksploatacji za jedną z zalet swojej wizji biznesowej zorientowanej na klienta, co sprawia, że optymalizacja operacyjności i wydajności podczas projektowania jest działaniem o krytycznym znaczeniu.

Ocena wielu architektur i wybór tej właściwej, która realizuje zadania w możliwie najbardziej efektywny sposób, a ponadto pozwala uzyskać najtańszy i jednocześnie odpowiednio zrównoważony projekt, jest prawdziwym wyzwaniem dla projektantów z branży przemysłu maszynowego.

Projektanci muszą dopilnować wybrania i dopracowania właściwej architektury, która będzie działać zgodnie z wymogami, możliwie jak najefektywniej. Nie ma znaczenia, czy dotyczy to sprzętu górniczego, który musi przenosić ogromne ładunki w trudnych warunkach terenowych, maszyn rolniczych służących do orania, siania, oprysków lub żniw, czy też sprzętu budowlanego: koparek, przenośników lub żurawi.

Aby sprostać tym wyzwaniom, projektanci maszyn przemysłowych potrzebują narzędzi, które pozwolą im oceniać różne architektury systemów pod kątem funkcjonalności i działania już na samym początku cyklu rozwoju, a także optymalizować zachowanie wybranej konfiguracji na późniejszych etapach. Dokonanie właściwego wyboru na samym początku ogranicza liczbę fizycznych prototypów wymaganych do zbudowania końcowego produktu.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

AGCO Corporation

AGCO Challenger

Agricultural equipment company uses Simcenter software and services to develop high-performance crop sprayer

Siemens Digital Industries Software solutions enable AGCO to surpass industry standards and enhance its Challenger brand

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Korzyści płynące z zastosowania cyfrowego bliźniaka w wyzwaniach dotyczących ciężkiego sprzętu

Przyjrzyj się zaletom korzystania z cyfrowego bliźniaka oraz innych informacji inżynieryjnych dotyczących innowacji w działaniu sprzętu ciężkiego oraz jego wydajności, niezawodności, komfortu i bezpieczeństwa.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Poprawa efektywności energetycznej koparek dzięki oprogramowaniu Simcenter

Kang Byeong IL, starszy inżynier badawczy w firmie Doosan i użytkownik oprogramowania Simcenter Amesim od 10 lat, wyjaśnia, w jaki sposób funkcje symulacji w oprogramowaniu Simcenter pomagają mu szybko ocenić efektywność energetyczną koparki oraz jak przekłada się to na pobudzanie rynku i zwiększanie konkurencyjności firmy Doosan.