Optymalizacja zużycia paliwa i zarządzanie energią

Optymalizacja zużycia paliwa i zarządzanie energią

Decyzje związane z zarządzaniem energią wpływają na bardzo wiele czynników dotyczących rozwoju maszyn przemysłowych: zaczynając od zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń, aż po wybory związane z układem napędowym oraz działaniem systemów termicznych, takich jak układy chłodzenia oraz systemy HVAC. To właśnie dlatego tak istotne jest, aby podjąć odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania energią w pojeździe już na wczesnym etapie tworzenia koncepcji. Na późniejszym etapie procesu można zrównoważyć ostateczny projekt, aby zoptymalizować komfort cieplny kierowcy i oszczędność zużycia paliwa. Inżynierowie mogą skorzystać z rozwiązań 1D i CFD, aby uzyskać skalowalne narzędzia symulacji, które mogą pomóc w dokonywaniu właściwych wyborów w zakresie zarządzania energią już na samym początku procesu.

Decyzje związane z zarządzaniem energią wpływają na bardzo wiele czynników dotyczących rozwoju maszyn przemysłowych: zaczynając od zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń, aż po wybory związane z układem napędowym oraz działaniem systemów termicznych, takich jak układy chłodzenia oraz systemy HVAC. To właśnie dlatego tak istotne jest, aby podjąć odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania energią w pojeździe już na wczesnym etapie tworzenia koncepcji. Na późniejszym etapie procesu można zrównoważyć ostateczny projekt, aby zoptymalizować komfort cieplny kierowcy i oszczędność zużycia paliwa. Inżynierowie mogą skorzystać z rozwiązań 1D i CFD, aby uzyskać skalowalne narzędzia symulacji, które mogą pomóc w dokonywaniu właściwych wyborów w zakresie zarządzania energią już na samym początku procesu.

Optymalizacja zużycia paliwa i zarządzanie energią

Learn More

Zarządzanie energią, w tym zużycie paliwa, redukcja emisji, zmniejszenie układów napędowych, alternatywne rozwiązania hybrydowe i elektryczne oraz ogólna optymalizacja termiczna to trudne i dość pilne kwestie, z jakimi musi się mierzyć przemysł maszynowy. W idealnej sytuacji decyzje dotyczące zarządzania energią należy podjąć w pierwszych fazach koncepcyjnego rozwoju produktu, co oznacza zastosowanie narzędzi do analizy predykcyjnej, a konkretnie portfolio firmy Siemens PLM Software. Nasze rozwiązania do symulacji umożliwiają prowadzenie kompleksowych analiz koncepcji, a także szczegółowe sprawdzanie poprawności działania na poziomie podsystemów i systemów. Rozwiązania 1D to idealny punkt wyjścia dla analiz działania różnych opcji układów napędowych, łącznie z konfiguracjami hybrydowymi i konwencjonalnymi lub układami hydraulicznymi w całym pojeździe. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, można użyć naszych rozwiązań 3D i CFD do badania chłodzenia komory silnika, w tym wydajności wentylatora chłodzącego, a także optymalizacji komfortu cieplnego wnętrza. Inną opcją jest połączenie tych dwóch rozwiązań i utworzenie modelu połączonej symulacji CFD i 1D w celu zbadania całego zintegrowanego systemu zarządzania energią, łącznie z oceną strategii układu sterowania. Wreszcie, aby upewnić się, że projekt spełnia przepisy regulacyjne dotyczące emisji, można opracować dodatkowy model symulacji CFD i 1D systemu.

Optymalizacja zużycia paliwa i zarządzanie energią
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Mecalac Group

French construction machinery manufacturer uses Simcenter Amesim to develop first electric wheeled excavator

Mecalac utilizes Siemens Digital Industries Software’s solution to create first time right prototype

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 46 min.

Protect your heavy equipment from overheating under harsh operating conditions

Protect your heavy equipment from overheating under harsh operating conditions

Optimize your overall heavy machine powertrain thermal system design using simulation

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Elektryfikacja

Ze względu na konieczność obniżenia emisji zanieczyszczeń i hałasu światowy rynek sprzętu ciężkiego preferuje napędy hybrydowe, elektryczne, a nawet wodorowe, co wpływa na każdy element łańcucha dostaw. Te nowo wprowadzone technologie w sektorze sprzętu ciężkiego znacząco odbijają się na procesie inżynierii. Zdefiniowanie właściwego projektu maszyny elektrycznej jest trudnym zadaniem, wymagającym od inżynierów poszerzenia wiedzy w nowym obszarze. Prawidłowy projekt powinien umożliwiać użytkownikom końcowym z branży budowlanej, rolniczej lub górniczej osiągnąć wyznaczony poziom wydajności lub nawet go przekroczyć, jednocześnie zapewniając, że maszyna spełni wyśrubowane standardy dotyczące hałasu i emisji gazów.

Internal Combustion Engine Design & Controls

Zaprojektuj i zoptymalizuj cały silnik o spalaniu wewnętrznym, włączając w to elementy sterowania, i przeanalizuj jego integrację z podsystemami wtrysku paliwa oraz zarządzania ciepłem, urządzeniami elektrycznymi oraz komponentami układu napędowego. Możesz również badać alternatywne architektury i koncepcje silników.

Simcenter Engineering and Consulting

Firma Siemens jest świadoma wyzwań i oferuje klientom usługi inżynieryjne pomocne na każdym etapie opracowywania nowych produktów — od projektowania układów w oparciu o modele po symulację 3D i badanie właściwości fizycznych.

Thermal Management

Zoptymalizuj pełne zarządzanie ciepłem w pojeździe.

Thermal Simulation

Oprogramowanie Simcenter zapewnia wszechstronne, niezawodne funkcje symulacji termicznych pomagające w analizie charakterystyki termicznej produktu i dostosowaniu rozwiązania do zarządzania procesami termicznymi w celu zapewnienia optymalnego działania produktu.

Sukces klienta

Firma Joy Global wdraża rozwiązanie do projektowania systemów w oparciu o model (MBSE), aby wejść na rynek w założonym czasie i zminimalizować ryzyko związane z rozwojem produktu