Optymalizacja zużycia paliwa i zarządzanie energią

Optymalizacja zużycia paliwa i zarządzanie energią

Decyzje związane z zarządzaniem energią wpływają na bardzo wiele czynników dotyczących rozwoju maszyn przemysłowych: zaczynając od zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń, aż po wybory związane z układem napędowym oraz działaniem systemów termicznych, takich jak układy chłodzenia oraz systemy HVAC. To właśnie dlatego tak istotne jest, aby podjąć odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania energią w pojeździe już na wczesnym etapie tworzenia koncepcji. Na późniejszym etapie procesu można zrównoważyć ostateczny projekt, aby zoptymalizować komfort cieplny kierowcy i oszczędność zużycia paliwa. Inżynierowie mogą skorzystać z rozwiązań 1D i CFD, aby uzyskać skalowalne narzędzia symulacji, które mogą pomóc w dokonywaniu właściwych wyborów w zakresie zarządzania energią już na samym początku procesu.

Decyzje związane z zarządzaniem energią wpływają na bardzo wiele czynników dotyczących rozwoju maszyn przemysłowych: zaczynając od zużycia paliwa oraz emisji zanieczyszczeń, aż po wybory związane z układem napędowym oraz działaniem systemów termicznych, takich jak układy chłodzenia oraz systemy HVAC. To właśnie dlatego tak istotne jest, aby podjąć odpowiednie decyzje dotyczące zarządzania energią w pojeździe już na wczesnym etapie tworzenia koncepcji. Na późniejszym etapie procesu można zrównoważyć ostateczny projekt, aby zoptymalizować komfort cieplny kierowcy i oszczędność zużycia paliwa. Inżynierowie mogą skorzystać z rozwiązań 1D i CFD, aby uzyskać skalowalne narzędzia symulacji, które mogą pomóc w dokonywaniu właściwych wyborów w zakresie zarządzania energią już na samym początku procesu.

Optymalizacja zużycia paliwa i zarządzanie energią

Learn More

Zarządzanie energią, w tym zużycie paliwa, redukcja emisji, zmniejszenie układów napędowych, alternatywne rozwiązania hybrydowe i elektryczne oraz ogólna optymalizacja termiczna to trudne i dość pilne kwestie, z jakimi musi się mierzyć przemysł maszynowy. W idealnej sytuacji decyzje dotyczące zarządzania energią należy podjąć w pierwszych fazach koncepcyjnego rozwoju produktu, co oznacza zastosowanie narzędzi do analizy predykcyjnej, a konkretnie portfolio firmy Siemens PLM Software. Nasze rozwiązania do symulacji umożliwiają prowadzenie kompleksowych analiz koncepcji, a także szczegółowe sprawdzanie poprawności działania na poziomie podsystemów i systemów. Rozwiązania 1D to idealny punkt wyjścia dla analiz działania różnych opcji układów napędowych, łącznie z konfiguracjami hybrydowymi i konwencjonalnymi lub układami hydraulicznymi w całym pojeździe. Aby uzyskać bardziej szczegółowe dane, można użyć naszych rozwiązań 3D i CFD do badania chłodzenia komory silnika, w tym wydajności wentylatora chłodzącego, a także optymalizacji komfortu cieplnego wnętrza. Inną opcją jest połączenie tych dwóch rozwiązań i utworzenie modelu połączonej symulacji CFD i 1D w celu zbadania całego zintegrowanego systemu zarządzania energią, łącznie z oceną strategii układu sterowania. Wreszcie, aby upewnić się, że projekt spełnia przepisy regulacyjne dotyczące emisji, można opracować dodatkowy model symulacji CFD i 1D systemu.

Optymalizacja zużycia paliwa i zarządzanie energią
Wyróżniona historia sukcesu klienta

Dana

Major automotive supplier employs Simcenter Amesim to design innovative powertrain system for off-highway vehicles

Siemens Digital Industries Software technology helps Dana develop a powertrain system which delivers between 20 to 40 percent fuel savings and reduced operating costs

Czytaj dalej

Webinar na żądanie

Zwiększ wydajność silników terenowych o 50%, spełniając wymagania dotyczące emisji zanieczyszczeń

Dowiedz się, jak symulacja systemów, może pomóc Ci ulepszyć silnik oraz układy oczyszczania spalin. Gość: Bakir Puran z firmy Liebherr Machines Bulle

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Elektryfikacja

Ze względu na konieczność obniżenia emisji zanieczyszczeń i hałasu światowy rynek sprzętu ciężkiego preferuje napędy hybrydowe, elektryczne, a nawet wodorowe, co wpływa na każdy element łańcucha dostaw. Te nowo wprowadzone technologie w sektorze sprzętu ciężkiego znacząco odbijają się na procesie inżynierii. Zdefiniowanie właściwego projektu maszyny elektrycznej jest trudnym zadaniem, wymagającym od inżynierów poszerzenia wiedzy w nowym obszarze. Prawidłowy projekt powinien umożliwiać użytkownikom końcowym z branży budowlanej, rolniczej lub górniczej osiągnąć wyznaczony poziom wydajności lub nawet go przekroczyć, jednocześnie zapewniając, że maszyna spełni wyśrubowane standardy dotyczące hałasu i emisji gazów.

Internal Combustion Engine Design & Controls

Zaprojektuj i zoptymalizuj cały silnik o spalaniu wewnętrznym, włączając w to elementy sterowania, i przeanalizuj jego integrację z podsystemami wtrysku paliwa oraz zarządzania ciepłem, urządzeniami elektrycznymi oraz komponentami układu napędowego. Możesz również badać alternatywne architektury i koncepcje silników.

Simcenter Engineering and Consulting

Firma Siemens jest świadoma wyzwań i oferuje klientom usługi inżynieryjne pomocne na każdym etapie opracowywania nowych produktów — od projektowania układów w oparciu o modele po symulację 3D i badanie właściwości fizycznych.

Thermal Management

Zoptymalizuj pełne zarządzanie ciepłem w pojeździe.

Thermal Simulation

Oprogramowanie Simcenter zapewnia wszechstronne, niezawodne funkcje symulacji termicznych pomagające w analizie charakterystyki termicznej produktu i dostosowaniu rozwiązania do zarządzania procesami termicznymi w celu zapewnienia optymalnego działania produktu.

Czy zainteresowało Cię [[global-preference-center-interest-placeholder]]?

Subskrybuj najnowsze informacje o [[global-preference-center-interest-placeholder]]

Ojej.

Przepraszamy, ale dane rejestracyjne do nas nie dotarły. Spróbuj ponownie.

Dziękujemy za rejestrację! Subskrybujesz wiadomości po raz pierwszy? Sprawdź swoją skrzynkę e-mail — znajdziesz tam wiadomość, która pozwoli Ci potwierdzić subskrypcję.

To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail
To pole jest wymagane Nieprawidłowa wartość lub zbyt wiele znaków
To pole jest wymagane Należy podać prawidłowy adres e-mail

Sukces klienta

Firma Joy Global wdraża rozwiązanie do projektowania systemów w oparciu o model (MBSE), aby wejść na rynek w założonym czasie i zminimalizować ryzyko związane z rozwojem produktu