Elektryfikacja

Ze względu na kwestie dotyczące środowiska i wydajności producenci OEM z sektora maszynowego na nowo analizują możliwości napędzania swoich maszyn. Duże wyzwanie stanowi szybka i rentowna inżynieria pojazdów elektrycznych oraz zapewnienie operatorom właściwych warunków pracy. Oferujemy zintegrowanego, precyzyjnego cyfrowego bliźniaka zelektryfikowanych maszyn, który pozwala zareagować na wyzwania w ramach wszystkich domen. Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania ułatwiają producentom OEM z branży sprzętu ciężkiego oraz ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Ze względu na kwestie dotyczące środowiska i wydajności producenci OEM z sektora maszynowego na nowo analizują możliwości napędzania swoich maszyn. Duże wyzwanie stanowi szybka i rentowna inżynieria pojazdów elektrycznych oraz zapewnienie operatorom właściwych warunków pracy. Oferujemy zintegrowanego, precyzyjnego cyfrowego bliźniaka zelektryfikowanych maszyn, który pozwala zareagować na wyzwania w ramach wszystkich domen. Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania ułatwiają producentom OEM z branży sprzętu ciężkiego oraz ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Webinar

Electrifying the future of the heavy equipment industry

Collage of earth-moving equipment

Driven by the need to lower emissions and noise, the global heavy equipment market is transitioning to hybrid, electric, or even hydrogen powertrains, impacting all parts of the supply chain. Check out how developing digital twins can help you virtually assess your electrified machine performance.

Learn More

Ze względu na kwestie dotyczące środowiska i wydajności producenci OEM z sektora maszynowego na nowo analizują możliwości napędzania swoich maszyn. Duże wyzwanie stanowi szybka i rentowna inżynieria pojazdów elektrycznych oraz zapewnienie operatorom właściwych warunków pracy. Oferujemy zintegrowanego, precyzyjnego cyfrowego bliźniaka zelektryfikowanych maszyn, który pozwala zareagować na wyzwania w ramach wszystkich domen. Nasze najlepsze w swojej klasie rozwiązania ułatwiają producentom OEM z branży sprzętu ciężkiego oraz ich dostawcom skrócenie czasu rozwoju produktu i opracowywanie rozwiązań wysokiej jakości z jednoczesną możliwością łatwego dostosowywania się do zmian na każdym etapie procesu.

Firma Siemens Digital Industry Software oferuje rozwiązania do prowadzenia symulacji i testów, obejmujące wszystkie aspekty elektryfikacji. Siemens jest jedynym dostawcą oferującym kompletne, zintegrowane i precyzyjne funkcje cyfrowego bliźniaka umożliwiające rozwiązywanie problemów we wszystkich aspektach elektryfikacji pojazdów: od napędu elektrycznego, przez architekturę systemów elektrycznych/elektronicznych po konstrukcję pojazdu, sterowanie i wbudowane oprogramowanie.

Wyróżniona historia sukcesu klienta

Mecalac Group

French construction machinery manufacturer uses Simcenter Amesim to develop first electric wheeled excavator

Mecalac utilizes Siemens Digital Industries Software’s solution to create first time right prototype

Czytaj dalej

Webinar na żądanie | 51 min.

Electrification of Heavy Equipment: A system modeling approach for pre-sizing and design

The Heavy Equipment industry is facing many challenges with electrification, autonomous driving and IoT.

A five-part webinar series on addressing the challenges faced by the Heavy Equipment and Off-Highway industry.

Obejrzyj webinar

Możliwości rozwiązania

Modelowanie i symulacja akumulatorów

Wdrożenie zintegrowanego, wieloskalowego podejścia do modelowania i symulacji akumulatorów umożliwia przyspieszenie wprowadzania innowacji i poprawę projektowania, od elektrochemii ogniw po integrację systemów akumulatorowych i walidację poprawności ich działania.

Projektowanie i symulacja silników elektrycznych

Przyspiesz projektowanie i inżynierię silników elektrycznych dzięki wirtualnej analizie wariantów konstrukcyjnych i ocenie działania na wielu poziomach.

Rozwój, weryfikacja i walidacja elementów sterujących

Skutecznie rozwijaj systemy mechatroniczne i równolegle optymalizuj mechanikę, elektronikę i oprogramowanie w ramach zintegrowanego systemu.

Symulacja i testowanie układów energoelektronicznych

Zrozumienie działania układów energoelektronicznych i modułów zasilania przy użyciu cykli zasilania, funkcji strukturalnych i metod kalibracji w celu poprawienia ogólnej niezawodności i zmniejszenia kosztów.

Symulacja pojazdów elektrycznych

Opanuj złożoność inżynierii związaną z elektryfikacją pojazdów. Oprogramowanie Simcenter oferuje odpowiednie funkcje modelowania, które pozwalają na symulację działania wszystkich kluczowych podsystemów. Jeśli zajmujesz się określeniem rozmiaru baterii, czy na przykład projektem silnika elektrycznego, możesz skorzystać z wydajnych procesów modelowania, które wspierają wysiłki inżynierskie: od etapu tworzenia architektury i jej szczegółowego projektu aż po moment integracji.

Zarządzanie ciepłem i energią w elektrycznych układach napędowych

Zbadaj wirtualnie i oceń fizycznie najważniejsze komponenty i podsystemy pojazdu elektrycznego i sprawdź ich wydajność w trakcie integracji, by spełnić wymogi w kwestii zasięgu, właściwości jezdnych i osiągów.