Konserwacja i analizy parku maszynowego

Maszyny przemysłowe stają się coraz bardziej inteligentnymi, połączonymi urządzeniami, odznaczającymi się niezrównaną wydajnością i trwałością na przestrzeni dziesięcioleci ciągłego użytkowania w niezwykle trudnych warunkach. Nasze rozwiązanie w zakresie konserwacji i analiz parku maszynowego bazuje na zdalnych funkcjach diagnostycznych i zapewnia zintegrowane narzędzia analityczne oraz funkcje zarządzania danymi umożliwiające przewidywanie potrzeb konserwacyjnych parku maszynowego i zapewniające zespołom serwisowym kompletne informacje dotyczące konkretnych zasobów, aby zminimalizować nieplanowane przestoje.

Maszyny przemysłowe stają się coraz bardziej inteligentnymi, połączonymi urządzeniami, odznaczającymi się niezrównaną wydajnością i trwałością na przestrzeni dziesięcioleci ciągłego użytkowania w niezwykle trudnych warunkach. Nasze rozwiązanie w zakresie konserwacji i analiz parku maszynowego bazuje na zdalnych funkcjach diagnostycznych i zapewnia zintegrowane narzędzia analityczne oraz funkcje zarządzania danymi umożliwiające przewidywanie potrzeb konserwacyjnych parku maszynowego i zapewniające zespołom serwisowym kompletne informacje dotyczące konkretnych zasobów, aby zminimalizować nieplanowane przestoje.

Learn More

Maszyny przemysłowe stają się coraz bardziej inteligentnymi, połączonymi urządzeniami, odznaczającymi się niezrównaną wydajnością i trwałością na przestrzeni dziesięcioleci ciągłego użytkowania w niezwykle trudnych warunkach.  Klienci coraz częściej oczekują zmniejszenia kosztów eksploatacji dzięki większej efektywności operacyjnej i wyeliminowaniu nieplanowanych przestojów. Oczywistym jest, że producenci muszą w większym stopniu wykorzystywać dane telemetryczne dotyczące eksploatacji maszyny u klienta, aby zminimalizować czas przestoju i koszty gwarancyjne.

Producenci stoją przed podwójnym wyzwaniem, jakim jest zapewnianie pomocy technicznej dotyczącej urządzeń u klientów w połączeniu z jednoczesnym ciągłym doskonaleniem nowych maszyn dzięki wykorzystaniu danych pozyskiwanych z już wdrożonych produktów.  Nasze rozwiązanie w zakresie konserwacji i analiz parku maszynowego dla przemysłu ciężkiego wykorzystuje Internet Rzeczy (IoT) i bazową platformę analityczną, aby umożliwić producentom opracowywanie niestandardowych algorytmów i programów wykorzystujących ich własną analitykę produktową oraz reagowanie na szersze trendy dotyczące wydajności części i maszyn w celu zwiększenia przychodów z obsługi serwisowej dzięki powszechniejszemu zastosowaniu zestawów serwisowych oraz części zamiennych.

Te informacje mają kluczowe znaczenie dla obsługi serwisowej i rozwoju nowych produktów dzięki umożliwieniu zamknięcia pętli między symulacją prognostyczną i rzeczywistą wydajnością.  Zapewniamy unikatowe możliwości rozszerzenia cyfrowego bliźniaka pod kątem tworzenia wykazów produktów dla konkretnych zasobów oraz zarządzania tymi wykazami, umożliwiającymi śledzenie historii produktu od momentu jego powstania do zakończenia okresu eksploatacji.

Możliwości rozwiązania

Poznaj kluczowe możliwości tego rozwiązania.

In-service Data Management

Rozwiązanie do zarządzania danymi w eksploatacji dla branży sprzętu ciężkiego pozwala klientom na zarządzanie całym cyklem życia konfiguracji produktu, od koncepcji po poszczególne warianty oraz od projektu po produkcję i serwis.

IoT & Lifecycle Analytics

Wykorzystaj Internet Rzeczy do pobierania informacji z maszyn pracujących w terenie — w kopalni lub na placu budowy — stosując koncepcję fizycznego bliźniaka. Połącz je z wiedzą inżynieryjną zawartą w Cyfrowej Platformie Innowacji — „cyfrowym bliźniaku” — aby uzyskać informacje niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

Service Engineering & Support

Rozwiązanie w zakresie inżynierii obsługi serwisowej i pomocy technicznej dla przemysłu maszynowego pozwala wykorzystać istniejącą wiedzę na temat produktów zdobytą podczas procesu projektowania i symulacji, uwzględniając jednocześnie doświadczenia i oczekiwania użytkowników, w celu określenia wymagań, planów i instrukcji serwisowych, które muszą zostać opracowane, sprawdzone i udokumentowane przed dostarczeniem produktu.

Service Operations for Heavy Equipment

Rozwiązanie z zakresu operacji obsługi serwisowej dla przemysłu maszynowego umożliwia pracę na podstawie uprzednio zdefiniowanych planów obsługi serwisowej i statusów zasobów lub wymagań serwisowych, co pozwala przedsiębiorstwom zapewniającym obsługę serwisową generować zlecenia obsługi, planować zdarzenia serwisowe, przydzielać zadania, dostarczać technikom informacje i listy zleconych zadań, a także monitorować wszystkie wymagane i wykonane zadania serwisowe do momentu ich zamknięcia.

Supply Chain Collaboration

Nasze rozwiązanie zapewnia łatwą w obsłudze, bezpieczną platformę do interakcji z dostawcami, nawet tymi spoza wykorzystywanego środowiska PLM. Holistyczne spojrzenie na strukturę produktów, obejmującą również dane dostawców, jest możliwe dzięki przechowywaniu i udostępnianiu danych produktu w centralnej bazie.

Technical Publishing

Wprowadź proces tworzenia dokumentów 2D i 3D oraz zarządzania nimi do środowiska PLM, aby ułatwić rozwiązywanie problemów związanych ze złożonością produktów dzięki bardziej wydajnemu i dokładniejszemu procesowi rozwoju pozwalającemu uniknąć powielania błędów i nieaktualnych informacji mających swoje źródło w zadaniach wykonywanych ręcznie na podstawie drukowanych materiałów.